Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Barmhjertigheden skal begynde hos os selv: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Esther Jensen, der er sognemedhjælper i Fredericia
Læs mere>  
Hvad er forskellen på Bibelselskabets og Jehovas Vidners oversættelser?Jehovas vidner
Jehovas Vidners Ny Verden-Oversættelse gengivelse af Guds navn som Jehova skyldes en fejl i læsningen af Guds navn på hebraisk. Desuden forhindrer oversættelsen, at Kristus kan opfattes som Gud, og derved har den til formål at underbygge Jehovas Vidners lære, skriver teol.dr. Nicolai Winther-Nielsen.
A+/a-   
Michell vil gerne blive klogere på forskellene på de to bibler, og lektor Nikolai Winther-Nielsen hjælper med et svar
Se forskellen:

Johannesevangeliet 1,1:

Den autoriserede oversættelse: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Ny Verden-Oversættelsen: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud

Johannesevangeliet 1,18:


Den autoriserede oversættelse: Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

Ny Verden-Oversættelsen: Ingen har nogen sinde set Gud; det er den enestefødte gud, som ligger op mod Faderens bryst, der har forklaret ham.

Hej Bibelselskabet

Kan I sige mig, hvorfor 'Ny Verden-Oversættelsen' af den kristne Bibel er så udskældt? Når jeg læser om forskellene, er det væsentlige forholdet mellem Herren og Jehova. Er det ikke mere præcist at oversætte JHVH til Javhe/Jehova end til Herren?

Venlig hilsen
Michell

******************************

Kære Michell

Ny Verden-Oversættelsen blev udgivet på dansk af Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab i 1985 og revideret i 1993. Et af dens kendetegn er, at den oversætter Guds navn med Jehova 6973 gange i Det Gamle Testamente og 237 gange i Det Nye Testamente.
Det skyldes en gammel tolkning af den hebraiske tekst til Det Gamle Testamente, som oprindelig var skrevet alene med konsonanter og altså helt uden vokaler. Derfor blev Guds navn fra og med Første Mosebog kapitel 2, vers 4 skrevet med de hebraiske bogstaver יהוה (jod-he-waw-he), eller på dansk JHWH.

Senere hen i tekstoverleveringens historie tilføjede de jødiske lærde vokaltegn til teksten for at sikre sig, at den rette udtale ikke blev glemt. Dette arbejde foregik i 6.–9. århundrede e.Kr., hvor det var en udbredt jødisk opfattelse, at Guds navn ikke måtte udtales. Jøderne omtalte i stedet ofte Gud som ha-shem, det hebraiske ord for ”navnet”. I bibelhåndskrifterne angav de, at gudsnavnet skulle læses som et andet hebraisk ord, אֲדֹנָי (adonaj), der betyder ”Min HERRE”.

Da de jødiske lærde, som overleverede den hebraiske tekst ved at kopiere håndskrifterne, forsynede teksten med vokaler, fik gudsnavnet JHWH netop vokalerne fra det hebraiske ord adonaj. På grund af særlige lydregler blev den første ekstrakorte a-vokal tilføjet gudsnavnet JHWH som en ultrakort e-vokal, der i det danske sprog mest minder om et kort ubetonet ’ø’. Den sidste a-vokal i ordet adonaj stammer fra stedordet –aj, ”min”, som umuligt kan have været en del af det oprindelige gudsnavn. Vokalerne i jEhOvA stammer altså ikke fra Guds egennavn. Navnet Jehova er i stedet den lydmæssige sammensmeltning af konsonanterne fra JHWH og vokalerne fra adonaj i den omskrivende tiltale, der var i omløb for 1500 år siden. Det er altså helt sikkert ikke det oprindelige navn og heller ikke en rigtig hebraisk form.

Navnet Jehova er i stedet den lydmæssige sammensmeltning af konsonanterne fra JHWH og vokalerne fra adonaj i den omskrivende tiltale, der var i omløb for 1500 år siden. Det er altså helt sikkert ikke det oprindelige navn og heller ikke en rigtig hebraisk form.Danske bibeloversættelser har normalt fulgt den jødiske oversættelsestradition og gengivet Guds navn med Herren eller HERREN. I Bibelselskabets nyeste autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 har man dog 14 gange fulgt den formodede oprindelige udtale på steder, som er centrale for forklaringen af Guds navn, fx ”Jahve, jeres fædres Gud” (fx Anden Mosebog kapitel 3, vers 15; Anden Mosebog kapitel 6, vers 3; Anden Mosebog kapitel 15, vers 3; Femte Mosebog kapitel 28, vers 58). I religionshistorikeren Jens-André Herbeners Ny bibeloversættelse: Annoteret prøveoversættelse fra 2001 gennemføres gengivelsen "Jahwæ".

Gudsnavnet er dog ikke den eneste forskel og heller ikke den vigtigste. Jehovas Vidner afviser en række elementer i kirkens klassiske kristne tro og læsere af Ny Verden-oversættelsen kan regne med, at den skal vise trossamfundets egne dogmer. Særligt vigtigt for Jehovas Vidner er, at Kristus ikke var Gud som Jehova.

Det bedst kendte eksempel er ”Ordet var en gud.” (Johannesevangeliet kapitel 1, vers 1), hvor Ny Verden-Oversættelsen tydeliggør Jehovas Vidners afvisning af, at Jesus er det evige Ord, som var med ved altings skabelse. Af samme grund hedder det så, at ”det er den enestefødte gud”, der forklarer Gud (Johannesevangeliet kapitel 1, vers 18). Dermed vil Jehovas Vidner skelne mellem deres tro på ”Gud” og så gøre Kristus til blot et menneske, der kan kaldes en ”gud”.  Et andet eksempel på en sådan tolkning findes i oversættelsen af Kolossenserbrevet, hvor Ny Verden-Oversættelsen tilføjer ordet ”andet” i flere sætninger, fx ”for ved hjælp af ham er alt [andet] blevet skabt” (Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16). Jehovas Vidner mener nemlig i modsætning til klassisk kristen troslære, at Kristus også bare er et skabt væsen som alt det andet, og ikke en Person i den Treenige Gud, som skaber og genløser alt.

Ny Verden-Oversættelsen forsøger at være en meget ordret studiebibel for Jehovas Vidner. Den er et af de få eksempler på, at et trossamfund gennem en bibeloversættelse insisterer på at bestemme fortolkningen, og den er ikke klassisk kristen i dens afvisning af Treenigheden. I andre bibeloversættelser er målet at forstå og oversætte det, der rent faktisk står, så kilden til troen hele tiden kan formuleres for en ny tid. 

Med venlig hilsen
Nicolai Winther-Nielsen

Nicolai Winther-Nielsen er teol.dr., lektor i Det Gamle Testamente ved Dansk Bibel Institut og ekstern lektor i IT-kommunikation ved Aalborg Universitet. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Her finder du online adgang til Ny Verden-oversættelsen http://www.watchtower.org/d/bibelen/index.htm

Her finder du en præsentation af Ny Verden-oversættelsen http://da.wikipedia.org/wiki/Ny_Verden-Overs%C3%A6ttelsen_af_De_Hellige_Skrifter

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies