Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.

Matthæusevangeliet 19,24

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes, der er fiskere, bliver ligesom Peter og hans bror Andreas indbudt af Jesus til at følge ham og 'fiske mennesker.' Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Den Nye Aftale lukkede den bibel op, jeg havde smækket i : Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Malene Bjerre, sprogvasker og redaktør på 'Den Nye Aftale', på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Er kristendom en religion?
Er kristendom noget andet end en religion? Foto: Piotr Frydecki/Wikimedia Commons.
A+/a-   
Poul har hørt en præst fortælle, at kristendom ikke er en religion. Men hvis kristendom ikke er en religion, hvad er den så? Sådan spørger Poul, og centerleder Marie Vejrup Nielsen og formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard kommer med hver deres svar
Køb din egen bibel

Bibelen i hardback


Du kan vælge mellem en stor kollektioner i Bibelselskabets netbutik, hvor der er en bibel til enhver smag.

Til Bibelselskabet

En præst har udtalt: Kristendommen er ikke en religion, fordi det religiøse menneske vil sikre sig: Det ønsker fremgang, lykke, frelse og evigt liv. Det religiøse menneske er et moralsk og borgerligt menneske i kristen forklædning.

1. Spørgsmål: Køber teologer almindeligvis denne udlægning?
2. Hvis ja - hvad er kristendommen så, når den ikke er en religion?
3. Når jødedom, buddhisme, islam og hinduisme er religioner, er det så korrekt, at de alle tilbyder fremgang, lykke, frelse og evigt liv?
4. Hvad tilbyder kristendommen, hvis ikke fremgang, lykke, frelse og et evigt liv?

Venlig hilsen Poul

*********************************

Marie Vejrup Nielsen, teolog og leder på Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, svarer:

Kære Poul

Hvordan kan det være, at nogle teologer siger, at kristendommen ikke er en religion? Det har at gøre med udviklingen igennem moderne filosofi og teologi i det 20. århundrede, hvor religionskritikken kom til at spille en stor rolle.

Religionskritikken er en fællesbetegnelse for en lang række angreb på religion.

Psykologen Sigmund Freud, mente, at guder er menneskets forvrængede billede af fortrængte følelser og tanker om magtfulde fædre, som man har trang til at dræbe og fortrænge, og hvordan dette rækker helt tilbage til menneskets oprindelige urtid.

Ludwig Feuerbach mente, at guderne er projektioner af menneskets egne forestillinger, fælles for dem begge er altså, at religion er noget menneskeligt, og guder er noget, vi selv har skabt. Her til kom den politiske kritik fra Karl Marx, hvor religion anklages for at være elitens redskab til at holde underklassen nede, og en stærk filosofisk kritik fra Friedrich Nietzsche, som især anklager kristendommen for at have gjort svaghed til en styrke og dermed ændre spillereglerne til gavn for de kristne.

Religion bliver generelt beskrevet som systemer, som mennesker skaber for at skabe orden i deres liv eller samfund. Religion handler i bund og grund om denne verden, selvom religionerne påstår noget andet.

Dette massive angreb på religion ramte ned i teologi og filosofi og var med til at inspirere til genovervejelser omkring, hvordan man skal forstå kristendommen i en verden, hvor religion kritiseres på denne måde. Overvejelserne trak ikke kun på disse kritikkere, men også på Søren Kierkegaard, for eksempel.

En af de tendenser, der kom ud af overvejelserne omkring, hvordan man skal forstå kristendommen, var netop at skelne mellem kristendom og religion. Eller måske mere præcist mellem evangeliet og religion.

"En af de tendenser, der kom ud af overvejelserne omkring, hvordan man skal forstå kristendommen, var netop at skelne mellem kristendom og religion. Eller måske mere præcist mellem evangeliet og religion."
Argumentet er her, at der er en kerne i kristendommen, evangeliet, som står i modsætning til verden og i modsætning til alt det, religion kan og gør. Evangeliet er i en dansk evangelisk-luthersk teologisk sammenhæng forstået som budskabet om frelse ved Guds nåde uafhængigt af menneskets indsats. Derfor kommer der en voldsom skepsis over for ”religiøse” elementer i kristendommen, det kan være den måde, kirkens ritualer bruges og opfattes på. Her er især P.G. Lindhardts kritik fra 1952 i talen ”Det evige liv” kendt:

Han kritiserer de mange forkerte måder, som både kristne og andre opfatter død og opstandelse på. Det evige liv som en fortsættelse af livet her, eller som en erstatning for det, afvises – den slags kan mennesker ikke vide noget om, det tilhører kun Gud. Mennesket kan alene modtage budskabet – evangeliet – og i tro acceptere ordene.

Også ”folkereligiøsitet” bliver kritiseret, det vil for eksempel sige tanker om, at man kan bede til Gud om lykke og velstand og forvente, at det vil virke.

Vi genkender konflikten i sagen om ”præsten der ikke tror på gud”, Thorkild Grosbøll, som egentlig primært er et eksempel på en teolog, som forlanger, at man ikke har en ”barnlig” tro, men i stedet sætter sig ind i, hvad kristendommen egentligt handler om. Man kan sige, at man her bruger religionskritikken til at rydde op i, hvad man ser som sand og falsk kristendomsforståelse. Man giver religionskritikken ret i, at religion handler om alle mulige menneskelige behov. Men evangeliet er noget andet.

Det var den lange vej til et svar på, hvorfor man kan høre præster og teologer sige, at kristendommen ikke er en religion! I forhold til andre religioner, så vil man også her genfinde de samme konflikter både internt mellem teologer og også en kritik af en for ”barnlig” religion.

Samtidig finder vi også i kristendommen globalt set en stærk tendens blandt nogle grupper til at sætte direkte lighedstegn mellem kristendom og velstand og lykke. Her taler man om fremgangsteologi eller velstandsteologi, og tanken er meget klar: Gud giver frelse – også i konkret form af penge, et bedre job og et lykkeligere liv.

Kristendommen er en betegnelse for meget forskellige grupper, retninger og kirker. Og inden for disse er der også mange udviklinger og forskelle. Men en tendens i moderne teologi er altså skellet mellem religion og evangeliet (sand kristendom).

Venlig hilsen
Marie Vejrup

Læs Marie Vejrup Nielsens andre brevkassesvar her


*****************************************
 
Hans-Ole Bækgaard, teolog, præst og formand for Indre Mission, svarer:

Kære Poul

Tak for dine interessante spørgsmål. Først er det godt at komme lidt nærmere, hvad der menes med ”religion”. Der findes flere bud på, hvordan religion skal opfattes: som begreb, definition eller kategori samt på, hvad præmisserne er for at benævne noget som religion.

Så vidt, jeg kan skønne angående en definition, er religion en helt bestemt slags tanke- og meningssystem koblet med praksisformer som ritualer og ofte knyttet til bygninger. Som sådan kan religion undersøges fænomenologisk, som det sker i faget religionsvidenskab, og religion anvendes ofte som synonym til udtrykket trosretning. I det lys er det forståeligt, at kristendom tit sættes i sammenligning med religion.

Som sådan behøver en religion ikke have sit udspring i noget metafysisk (overnaturligt) eller guddommeligt, men kan også være indre-spirituel tankesæt. Det betyder, at har man en ”religiøs overbevisning”, behøver det ikke være lig med fromhed eller tro, men kan lige såvel være et livssyn, der samler trådene meningsfuldt i ens indre, og som giver retningslinjer for ens liv.

Er kristendommen religion?

Som jeg ser det, kan man godt sige, at en kristen har en religiøs overbevisning, hvis man dermed mener, at den kristne tror på noget mere og større end sig selv, nemlig Gud, der giver livet mening. Men det gør ikke kristendommen til en religion på lige fod med verdensreligioner. Jeg tilslutter mig den bestemmelse, at kristendommen er åbenbaring og derfor mere end et trossystem og moralkodeks.

Grundtvigianeren Otte Møller skrev sådan for en del årtier siden:

”Det er et skæbnesvangert Misgreb at indordne Christendommen blandt Religionerne. Den er slet ikke nogen Religion, og vi maa alvorligt bede om, at den fritages for den Ære at stilles øverst blandt Religionerne” – Otto Møller, Imod Christen-domsforfalskning​, 1907 og ”Lutherdommen er ikke Religion. Den er som al ægte Kristendom Modpolen til Religionen” Menighedsraadenes Blad, 1935.

Det religiøse menneske
Med disse refleksioner vil jeg vende tilbage til dine spørgsmål. Nu ved jeg ikke, hvad pågældende præst helt præcist har ment, men jeg fastholder kristendommens særlige status som åbenbaring i modsætning til religioner (islam, jødedom, hinduisme, buddhisme med flere) ud fra ovennævnte definition. Det religiøse menneske har bestemt fokus på de forhold, som du nævner, på forskellige måder.

"Jeg tilslutter mig den bestemmelse, at kristendommen er åbenbaring og derfor mere end et trossystem og moralkodeks."
Og vi kommer heller ikke udenom, at det også præger kristendommen for nogen. For der ligger latent den fare, at vi ikke fokuserer på åbenbaringens centrum – Jesus Kristus, men på det liv, vi gerne vil leve. Her sætter alt for hurtigt det moralske sig igennem, så kristendom omdannes til humanisme, religiøst centreret omkring begrebet næstekærlighed. Og måske er det, hvad pågældende præst har tænkt på med udsagnet, at ”det religiøse menneske er et moralsk og borgerligt menneske i kristen forklædning”. Det kan jeg i al fald godt følge, men jeg ved ikke, om det er en almen anerkendt udlægning blandt teologer.

Fra religiøs proces til troens gaver
Når det gælder de to sidste spørgsmål, så fylder ”fremgang, lykke, frelse og evigt liv” noget centralt, men udfoldelse, sigte og svar er forskellige. Det hænger blandt andet sammen med gudsforståelse og menneskesyn i de respektive religioner. Så du kan godt sige, at de ”tilbyder” dette, men samtidig er det vigtigt at forstå forskellene i en sammenligning.

Hvad så med kristendommen? Som nævnt anser jeg den for at være en åbenbaring. Det bliver ikke mindst tydeligt ved, at Gud selv i sin søn, Jesus Kristus, har åbenbaret sig. Hans liv var ikke en proces i fremgang og lykke, sådan som vi umiddelbart forstår de ord, men en død bort fra denne verden og en død til nyt liv. Han døde som soning for verdens synd – og derved banede han vej for frelse og evigt liv for alle, som tror på ham. Ikke i en fortjeneste-proces, som alle religioner dybest rummer, men som en gratis gave (ufortjent nåde). Herved er kristendommen helt særlig i forhold til andre trosretninger.

Derfor er det ikke i religiøs forstand ”fremgang, lykke, frelse og et evigt liv”, kristendommen tilbyder. Den rækker mennesket særligt tre gaver, som det får givet i dåben, og som den døbte må fastholde i tro:

1) At det bliver et Guds barn og kan kalde Gud for sin Fader,
2) At det får syndernes forladelse og Helligånden (bliver sat i nådens rige).
3) At det får arveret til evigt liv hos Gud.

Dermed flyttes fokus fra en religiøs proces, som hurtigt kan centrere sig om en selv, til troen på Gud, sådan som han har åbenbaret sig i Jesus Kristus, og til hans gaver og løfter til os. Heri ligger det kristne evangelium gemt, der er et anderledes budskab end verdens religioner.

Med venlig hilsen
Hans-Ole Bækgaard

Læs Hans-Ole Bækgaards andre brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Vi har et helt tema i brevkassen om kristendom og andre religioner. Se det her

Hvad er forskellen på ramadan og den kristne faste? Se svaret her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies