Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Matthæusevangeliet 13,45-46

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Læsningen af Bibelen skal fungere som en uendelig samtale i ens liv": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen sine svar
Læs mere>  
Brevkassen: Hvorfor plantede Gud Kundskabens Træ?
Hvis Gud var alvidende, hvorfor plantede han så Kundskabens Træ velvidende, at Adam og Eva ikke ville kunne holde sig fra det? Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Hvordan kan det være, at Gud plantede Kundskabens Træ, når han alligevel forbød Adam og Eva at spise af det? Sådan spørger Kristian, og Anne Katrine Gudme og Carsten Vang kommer med hver deres svar
Kundskabens træ i Bibelen

Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«.


Første Mosebog kapitel 2, vers 15-17

Til Bibelselskabet

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe med eller måske bare belyse, da jeg ikke har kunnet finde noget information om det.

skabelsesberetningen står der følgende: Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!

Men ligesom mange andre har det altid undret mig, hvad formålet var med dette træ? For da mennesket jo er skabt i Guds billede, altså med fri vilje, hvorfor skulle Gud så plante dette træ?

Det har jo ikke noget med fri vilje at gøre, for var det der ikke, ville de ikke kende til det, og de ville stadig have fri vilje, men da det plantes, giver Gud jo muligheden for, at Adam og Eva kan synde.

Jeg mener, at der står i biblen, at Gud kender alt, der er sket og vil ske. Selv om han muligvis ikke kender vores skæbne, må han jo trods alt stadig have vidst, at noget ville gå galt her i starten, eller at han i hvert fald selv var skyld i, at tingene gik galt, da han jo trods alt plantede det eneste træ, som kunne få mennesket til at synde til evig tid.

Der står ikke i biblen, hvorfor det er specielt relevant for Gud, at dette træ skal være der, hvis Adam og Eva alligevel ikke må spise af det. Kunne det tænkes, at det er Gud selv, der nyder et stykke frugt i ny og næ, eller plantede han det bevidst, for at mennesket skulle synde?

Mvh
Kristian

*********************************************************

Anne Katrine Gudme er professor MSO i Det Gamle Testamente, svarer:

Kære Kristian

Mange tak for dit gode spørgsmål, som jo i virkeligheden rummer tre spørgsmål:

  1. Hvad vil det sige at være skabt i Guds billede, er det lig med at have fri vilje?
  2. Er Gud alvidende i Bibelen?
  3. Plantede Gud træet til kundskab om godt og ondt ’med vilje’ for at friste Adam og Eva?

Lad os starte med gudbilledligheden. Gud, eller Jahve som han jo hedder i Det Gamle Testamente, skabte ganske rigtigt mennesket i sit billede. Det kan man læse i Første Mosebog kapitel 1, vers 26, men vi får ikke at vide, hvad det vil sige.

Ideen om, at det skulle betyde, at mennesket er skabt med fri vilje, er ikke bibelsk. Den er noget som senere fortolkere har foreslået, heriblandt prominente navne som Thomas Aquinas og Martin Luther.

Hvis vi holder os til, hvad der står i Det Gamle Testamente, så kan fortsættelsen på vers 26 hjælpe:

De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.

Det lader til, at mennesket, der er skabt i Jahves billede, skal herske over dyrene, ligesom Jahve hersker over hele verden. Denne fortolkning finder vi også i Salmernes Bog kapitel 8, vers 7-9, hvor der står, at Jahve har gjort mennesket til hersker over sine hænders værk, og har lagt alt, får og okser og vilde dyr, havets fisk og himlens fugle, under dets fødder.

Jahve omtales af og til som alvidende i Det Gamle Testamente (se Salmernes Bog kapitel 139), men der er også fortællinger, der peger i retning af, at han ikke altid er det. Jahve kan for eksempel fortryde, at han var lige ved at udrydde alt liv på jorden i forbindelse med Syndfloden (Første Mosebog kapitel 8, vers20-22), ligesom han også fortryder, at han har gjort Saul til konge (Første Samuelsbog kapitel 15, vers11.)

Det lader til, at forfatterne til Det Gamle Testamente ikke har haft en konsekvent forventning til, endsige  haft behov for, at deres Gud skulle være alvidende hele tiden. Det er fortællingen om Edens Have i Første Mosebog kapitel 2-3 netop et godt eksempel på.

Jahve planter træet i haven og forbyder mennesket at spise af det. Hvis mennesket spiser af træet, vil det dø Så går det jo hverken værre eller bedre, end at Adam og Eva på Slangens opfordring spiser af træet, og ganske som Slangen har forsikret dem om, ”Vist skal I ikke dø!” dør de ikke, men deres øjne åbnes, og i første omgang har det ikke mere dramatiske konsekvenser, end at de opdager, at de ikke har noget tøj på.

Jahves reaktion er interessant. Han siger til sig selv: ”Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!” (Første Mosebog kapitel 3, vers 22.)

Godt nok er mennesket skabt, så det ligner Gud, men det har aldrig været meningen, at mennesket skulle være Gud. Det prototypiske menneske var hverken udstyret med kundskab om godt og ondt eller med evigt liv. Ifølge Første Mosebog kapitel 2-3 fik mennesket det første ved en fejl, men takket være Jahves indblanding fik det ikke det sidste.

Og kunne Jahve så ikke bare have ladet være med at plante det træ? Jo, det kunne han sikkert godt, men så var Det Gamle Testamente nok blevet en meget kort (og temmelig kedelig) historie.

Fortællingen i Første Mosebog beretter, hvordan verden blev skabt, og så giver den en forklaring på, hvorfor menneskelivet er, som det er med børnefødsler og hårdt arbejde osv., og hvorfor døden i det hele taget findes (Første Mosebog kapitel 3, vers 14-19).

Fortællingens eget perspektiv og dens virkelighed er udenfor Edens Have. Derfor kan man sige, at fortællingens logik nødvendiggør, at Adam og Eva blev smidt ud. Det var nødvendigt, at Jahve plantede træet og kom med sit yderst fristende forbud: træet står her, men I må ikke spise det.

Og det var nødvendigt, at Adam og Eva faldt i med begge ben. Hvis de ikke havde handlet, som de gjorde hver især, var fortællingen om mennesket i verden aldrig kommet i gang.

Med de bedste hilsener,
Anne Katrine Gudme

Læs mere om Anne Katrine Gudme, og se hendes brevkassesvar her

********************************************************

Carsten Vang, teolog og lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet, svarer:

Kære Kristian

Det er et rigtig godt spørgsmål, som mange bibellæsere har undret sig over. Teksten i Første Mosebog kapitel 2-3 giver ikke nogen antydning af, hvorfor i alverden Gud lod et træ plante i Edens Have, som kunne friste de første mennesker til ulydighed. Resten af Bibelen kaster heller ikke lys ind over denne gåde.

Der er dog nogle antydninger i teksten, som kan være med til at lede os frem mod et muligt svar.
Jeg forstår det således, at Gud med dette forbud ønskede at give Adam mulighed for at vokse i kærlighed og lydighed mod Gud.

For det første: Det afgørende var ikke træet og dets kvaliteter, men selve buddet: Du må ikke spise af det ene træ. Adam blev ikke advaret mod at spise af træet til kundskab om godt og ondt, fordi træet i sig selv rummede noget ondt, eller fordi Gud ønskede at begrænse menneskets adgang til visdom, eller fordi han ville forholde dem evnen til etisk dømmekraft. Det afgørende i beretningen er, at Gud giver det menneske, som han lige havde skabt af støv og ånd, et forbud. Derfor bliver træet, som Adam og Eva har spist af, netop karakteriseret som "det træ, som jeg forbød dig at spise af" i kapitel 3, vers 17. Det afgørende ved dette træ er Guds bud, ikke dets egenskaber.

Buddet, som Adam hørte, var enkelt og klart. Adam fik først alle slags smukke og gode træer i haven stillet til sin fulde rådighed uden nogen form for begrænsning (Første Mosebog kapitel 2, vers 16). Blot var der ét træ, som han ikke måtte spise af (kapitel 2, vers 17). Buddet indebar ikke nogen indskrænkning i Adams muligheder for at erfare skønhed og mangfoldighed i livet og for at opnå naturlig tilfredsstillelse. Konsekvensen af ulydighed mod buddet stod også helt klart.

For det andet: Guds grundholdning over for det menneske, som han havde skabt, er godhed: Han ville give mennesket en hjælper, som matchede ham (kapitel 2, vers 18). Og efter faldet sørgede han for de to og lavede tøj af skind til dem, inden de blev udelukket fra haven (kapitel 3, vers 21).

For det tredje: Gud gav ikke med det samme den hjælper, som kunne matche Adam. Han skabte ikke Eva samtidig med Adam, så at Adam straks kunne opleve tosomhedens glæde og undgik oplevelsen af ensomhed. Han lod Adam gennemleve en erfaring af at være alene trods fællesskabet med Gud i haven og trods opgaven med at få styr på de mange dyr og fugle (kapitel 2, vers 18). Gennem denne erfaring af alenehed skulle Adam lære noget vigtigt, som gjorde, at han des mere kunne værdsætte og anerkende hende.

Ville Gud tilsvarende lære Adam noget gennem buddet om, at han ikke måtte spise af træet til kundskab om godt og ondt? Jeg tror det. Adam skulle lære noget afgørende gennem at respektere dette bud fra Guds side. Adam skulle vokse i modenhed og i kærlighed til Gud gennem at lyde buddet.

Adam blev skabt som et voksent menneske i fysisk forstand. Men i sit forhold til Gud var han som et barn. Gud havde skabt ham i sit billede (kapitel 1, vers 26-27 og kapitel 5, vers 1), og derfor skulle Adam udvikle sine åndelige evner, sin erkendelse af Gud og sin tillid til ham gennem sit valg. Gud havde ikke skabt mennesket med en forudprogrammeret evne til respons og med en særlig kærlighedsdrift, men han skabte det i sit eget billede, som en personlighed, der kunne sige ja eller sige nej. Ved at lyde buddet skulle Adam vokse fra den infantile, ubevidste kærlighed til den modne, bevidste kærlighed, der ved at sige nej til ulydighedens mulighed skulle vokse mentalt og åndeligt i fællesskabet med ham.

Jeg ser altså en sammenhæng her mellem Guds bud til Adam og det, at Gud skabte mennesket i sit billede. Gud løb en stor risiko ved at stille mennesket over for den mulighed at kunne vælge ulydighedens respons.
Denne risiko er måske grunden til, at Ny Testamente flere gange siger, at Gud udtænkte en frelsesplan for os mennesker allerede, før han skabte himlen og jorden (f.eks. Efeserbrevet kapite 1, vers 4).

Venlig hilsen
Carsten Vang

Læs mere om Carsten Vang, og se hans brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Det nye Bibliana er udkommet og handler denne gang om botanik. Køb Bibliana - bibel og botanik

Hans Arne Jensen, der arbejder med planter i Bibelen, fortæller om tre vigtige træer i Bibelen. Læs mere her

Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente? Læs svaret på det spørgsmål lige her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies