Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Matthæusevangeliet 13,45-46

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jeremias: Jeremias er en af bibelens store profeter. I Jeremias’ Bog kan man læse, hvordan han bliver udvalgt af Gud til at være profet for folket og hele verden. Desværre er han også lidt af en sortseer, og han lægger derfor navn til lange klagesange - jeremiader
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Læsningen af Bibelen skal fungere som en uendelig samtale i ens liv": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen sine svar
Læs mere>  
Brevkassen: Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Den Nye Aftale, grøn paperback
Den Nye Aftale er Bibelselskabets nudanske oversættelse af Det Nye Testamente.
A+/a-   
Hvorfor har Den Nye Aftale ændret på indholdet i Markusevangeliets kapitel 1 vers 27? Sådan spørger Svend, og Geert Hallbäck kommer med et svar
Markusevangeliet

Bibelen, 1992:


"De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden: ”Hvad er dette? En ny lære med myndighed! Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham!”

Den Nye Aftale, 2007:

"Folk blev forskrækkede og begyndte at diskutere i munden på hinanden: 'Hvad sker der her? Han underviser på en ny måde og med en særlig myndighed, og selv dæmonerne kommanderer han med, og de gør hvad han siger.'"


Markusevangeliet, kapitel 1 vers 27.


Læs hele kapitlet her

Til Bibelselskabet

Under min læsning af Markusevangeliet er jeg forbavset over Den Nye Aftales oversættelse af kapitel 1, vers 27, og har derfor et par spørgsmål, som Bibelselskabet måske vil bruge tid på at besvare.

I den autoriserede bibeloversættelse fra 1992 står:

De blev: alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden: ”Hvad er dette? En ny lære med myndighed! Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham!”

I denne oversættelse er det læren – altså forkyndelsens indhold, der har myndighed – ikke læreren, Jesus, der har myndighed. Det er først i næste sætning, hvor de urene ånder adlyder ham.

I Den Nye Aftale, Bibelselskabets nudanske oversættelse af Det Nye Testamente fra 2007, står:

Folk blev forskrækkede og begyndte at diskutere i munden på hinanden: ”Hvad sker der her? Han underviser på en ny måde og med en særlig myndighed, og selv dæmonerne kommanderer han med, og de gør hvad han siger.”

I denne oversættelse er det Jesus, der underviser med særlig myndighed.

Der er altså en forskel på de to oversættelser. I den autoriserede er det indholdet/budskabet, der har myndighed. I den Nye Aftale er det personen – Jesus – der har myndighed.

Jeg kan ikke græsk, så jeg kan ikke afgøre, om ordet myndighed i den græske tekst knytter sig til begrebet ”en ny lære” eller til personen Jesus. Men jeg synes, at de to oversættelser gør indholdet af dette bibelsted så forskelligt, at jeg gerne vil høre Bibelselskabets kommentarer hertil. Oversætterne må have haft en tanke med den måde, de oversætter på, og hvorfor de ikke lader Den Nye Aftale være indholdsmæssigt som den autoriserede. Det er klart, at sprogligt skal der jo være forskel, så Den nye Aftale er lettere at læse.

Med venlig hilsen
Svend

*********************************************************

Kære Svend

Når man vil sammenligne de to oversættelser, må man tage højde for, at de repræsenterer to forskellige typer af oversættelse. Den autoriserede er en såkaldt udtryksbaseret oversættelse, det vil sige, at den søger at lægge sig tæt på det græske udtryk; Den Nye Aftale er derimod en meningsbaseret oversættelse, der søger at gengive meningen uden nødvendigvis at lægge sig tæt op ad det græske udtryk.

Forskellen er altså ikke udelukkende sproglig; der er også tale om to forskellige oversættelsesprincipper. Hvis oversættelserne falder forskellige ud, er der altså ikke tale om, at den ene nødvendigvis er rigtigere end den anden, men at man har fulgt forskellige principper.

Hvad angår Markusevangeliet kapitel 1 vers 27 er der ingen tvivl om, at den autoriserede oversættelse gengiver teksten, så man næsten kan tale om en ordret oversættelse. Det betyder dog ikke, at der ikke er truffet valg på vejen fra græsk til dansk. Det gælder ikke mindst det ord, der oversættes til "lære." Det kan betyde både indholdet af det, der læres, og selve handlingen at lære. Indholdet vil man normalt på dansk oversætte til "lære," mens handlingen oversættes til "undervisning." Det græske ord kan betyde begge dele, så det er forståelsen af sammenhængen, der må afgøre, hvordan det bliver oversat.

Det græske udtryk i vers 27 er imidlertid ikke helt let at analysere sprogligt. Dels knyttes der et adjektiv til læren: Den er "ny." Dels knyttes der et adverbielt udtryk til, altså et udtryk, man normalt ville forvente brugt i forbindelse med et verbum: "med myndighed." "Ny" peger på, at lærens indhold er nyt; "med myndighed" peger på, at undervisningen foregår med en særlig autoritet. Det ene peger altså i retning af indholdet, det andet i retning af handlingen og dermed også den person, der udfører handlingen.

Hvis man orienterer sig i den nærmeste omegn i teksten, vil man se, at der i vers 22 står (jeg gengiver den autoriserede oversættelse):

Og de blev slået af forundring over hans lære; for han lærte dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge.

Her tales der også om "lære," men det gøres straks efter klart, at det er den undervisende persons særlige myndighed, der tænkes på. 

Da vi oversatte Den Nye Aftale, tænkte vi for det første, at der sandsynligvis begge steder tænkes på handlingen at undervise frem for på indholdet af læren; derfor valgte vi at oversætte det græske ord med "undervisning," ikke med "lære" (som måske desuden ikke falder helt naturligt på nudansk.)

For det andet valgte vi at fordele de to ting, der siges om denne undervisning (at den er "ny" og "med myndighed")  på to halvsætninger, selv om det er ét samlet udtryk (ikke engang en sætning) på græsk.

Desuden tillod vi os at gøre den underforståede person, der underviser, eksplicit i oversættelsen: ”Han underviser …”. Her følger vi endnu et princip i Den Nye Aftale, nemlig at gøre abstrakte udtryk konkrete – altså i stedet for det upersonlige "undervisning" gør vi det til et verbum med et subjekt: "Han underviser."

Jo mere man i en oversættelse fjerner sig fra kildesprogets udtryk, desto mere er der også tale om én bestemt fortolkning, og enhver fortolkning kan naturligvis diskuteres og anfægtes. Sådan er det også med Den Nye Aftale, der netop lægger sig fast på én bestemt forståelse, mens den autoriserede oversættelse snarere tillader flere forskellige forståelser (dog mener vi, at den med "lære" frem for "undervisning" faktisk har lagt sig fast på én forståelse).

Det er en omkostning, der følger med meningsbaserede oversættelser. Til gengæld håber vi, at den mere entydige oversættelse gør meningen klarere og mere forståelig.

Venlig hilsen
Geert Hallbäck

Geert Hallbäck er tidligere lektor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Han er desudenredaktør af Den Nye Aftale med hovedansvar for forståelsen af den græske tekst. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Er du blevet nysgerrig på Den Nye Aftale? Køb den her

Vi har et helt tema i brevkassen om oversættelser. Se det her

Vi du læse andre spørgsmål med svar af forhenværende lektor i teologi Geert Hallbäck? Klik her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies