Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Matthæusevangeliet 13,45-46

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen indeholder et livssyn, som er vort her i Danmark": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  
Brevkassen: Stammer mennesker fra dyr?
Stephanie vil gerne vide, om Bibelen siger noget om, hvorvidt mennesker stammer fra aberne. Foto: Wikipedia Commons.
A+/a-   
Siger Bibelen noget om, hvorvidt vi mennesker stammer fra aberne? Sådan spørger Stephanie, og Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup kommer med hver deres svar
Skabelsen

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!«


Første Mosebog kapitel 1, vers 26-28

Til Bibelselskabet

Jeg er ungdomsleder af en menighed i Slagelse. Mange gange stiller de nogle spørgsmål, som er svære at svare på. Et af spørgsmålene, som jeg vil spørge Bibelselskabet om, er, om vi mennesker stammer fra dyr (aber)? Er der et sted i Biblen, som fortæller om det?

Venlig hilsen
Stephanie

*********************************

Hans-Ole Bækgaard, præst og formand for Indre Mission, svarer:

Kære Stephanie

Tak for dit spørgsmål. For så vidt kan det være enkelt at give dine spørgere et svar. Går du til de bibelske tekster, vil du ikke kunne finde en tekst eller et bibelvers, som udtrykker, at vi mennesker stammer fra dyrene – eller skulle være en udvikling fra abearten. Fra første blad i Bibelen bliver vi fortalt, hvordan mennesket er skabt af Gud.

Gud har skabt menneskene
I Første Mosebog (skabelsesberetningen) står der:

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« (Første Mosebog kapitel 1, vers 26-28).

"Den bibelske tanke er, at mennesket er skabt i Guds billede. Heri ligger der en forskel til dyrene, som nok er skabt af Gud efter deres art, men ikke i gud-lighed som mennesket."Den bibelske tanke er, at mennesket er skabt i Guds billede. Heri ligger der en forskel til dyrene, som nok er skabt af Gud efter deres art, men ikke i gud-lighed som mennesket. Mennesket bliver sat som kronen på skaberværket (se Salme 8) til at herske over det skabte – det vil sige have ansvar, forvalte og så videre.

Det har betydning for menneskesynet og etiske spørgsmål om mennesket, at vi er skabte af Gud (se Salme 139) og ikke blot er del af en udvikling/evolution.

Derfor er sproget i Bibelen også om mennesket, at det er skabt, at Gud er Herren over menneskene, og at Gud ønsker at have fællesskab med sine skabninger (= menneskene) efter syndefaldet.

Og derfor blev Gud selv menneske i Jesus Kristus for at frelse verden ved at dø for menneske­slægten.

Derfor vil Gud skabe på ny efter Jesu genkomst og oprejse mennesker fra dødens greb til enten evig dom eller evig frelse.

Forståelse af skabelsesberetningen
Et andet spørgsmål kan så handle om, hvordan bibelske tekster skal tolkes, for eksempel skabelsesberetningen. Skal den forstås ligefrem, at Gud skabte verden ved sit ord? Eller skal den tolkes som en myte, der har til hensigt at give en religiøs-poetisk forklaring af verdens tilblivelse? Eller skal den opfattes som en beskrivelse af verdens skabelse, der har Gud som årsag, men som kan forenes med evolutionsteorien og naturvidenskabelige forklaringer? Og der findes andre fortolkningsmodeller.

De to sidste, jeg omtaler, kan sagtens rumme den forestilling, at Bibelen beretter om skabelsen og sin måde, som ikke udelukker, at vi nedstammer fra aberne. Altså inkluderer evolution som selve skabelsen.

For min egen del finder jeg det modstridende med den bibelske tekst og hele det bibelske budskab. For det får en række konsekvenser for menneskesynet og etikken omkring menneskelivet.

Jeg tror på, at Gud har skabt verden ved sit ord, sådan som Første Mosebog beskriver det. At der så er udvikling i skaberværket, og at skaberværket kan være skabt med alder og mange andre forhold, det er jeg bestemt ikke afvisende over for. Men det er nogle helt andre spørgsmål og perspektiver i forhold til skabelsen, end det du spørger om.

Jeg håber, at dette kan være en hjælp for dig til at give svar til dine spørgere.

Med venlig hilsen
Hans-Ole Bækgaard

Læs mere om Hans-Ole Bækgaard, og se hans brevkassesvar her

*********************************************************

Marie Vejrup, ph.d. i teologi og leder for Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, svarer:

Kære Stephanie

Forholdet mellem kristne tanker om Guds skabelse af verden og moderne naturvidenskabelige forklaringer om, hvordan verden er, er et helt centralt emne.

Der er mange forskellige bud på, hvordan man skal se på forholdet mellem religiøse bud på verdens tilblivelse og videnskabelige forklaringer. Nogle holder hårdt på en total modsætning mellem de to og vil argumentere for, at kun én af dem kan være rigtig, det kan vi se eksempler på blandt meget konservative kristne grupper i dag. Og der findes også stærkt ateistiske videnskabsfolk som Richard Dawkins, der argumenterer for, at religion ikke bør være en del af det moderne menneskes liv.

"Naturvidenskaben bidrager med vigtige og relevante forklaringer på, hvordan verden og alt liv på jorden har udviklet sig, mens religion mere handler om meningen med livet, og hvordan man som menneske søger svar på de store spørgsmål om tilværelsen."
Mens andre, og nok det store flertal i en dansk sammenhæng, vil sige, at man slet ikke kan sætte det op på denne måde. I stedet er kristendommens fortælling om Guds skabelse en helt anden måde at gå til en forståelse af livet på end naturvidenskabens, og her vil man lægge vægt på, at der er brug for begge måder. Naturvidenskaben bidrager med vigtige og relevante forklaringer på, hvordan verden og alt liv på jorden har udviklet sig, mens religion mere handler om meningen med livet, og hvordan man som menneske søger svar på de store spørgsmål om tilværelsen.

Hvis vi ser på de bibelske fortællinger om skabelsen af verden og af mennesket, så er det jo i sig selv et stort emne!

Men grundlæggende kan man sige, at de bibelske tekster handler om verdens og menneskets ophav i Gud og Guds skabelse. Teksterne, forskellige som de er og skrevet i forskellige sammenhænge, handler om begyndelsen på alle ting og om rammerne for menneskelivet, som det er skabt af Gud. Disse tekster kan således ikke uden videre bruges til at diskutere bestemte moderne teorier om menneskets udvikling.

Men på den anden side er det netop, hvad man har gjort, især siden Charles Darwins teorier om menneskets udvikling som en del af et større biologisk system. Og her kan man sige at vi jo ikke kun stammer fra et fælles forvæsen, som vi deler med aberne, men i bund og grund stammer fra et fælles ophav til alt levende på jorden, som så har udviklet sig i de utallige retninger af liv, som vi kender i dag. Og en hel masse livsformer som for længst er uddøde!

Her kommer så spørgsmålet, som for så vidt er op til den enkelte at overveje, nemlig om man mener, at Bibelens tekster taler om det samme og på samme måde, som naturvidenskaben, og at de to skal forenes – eller den ene bekæmpe den anden! Eller om man mener, at Bibelens tekster er en helt anden form for tekster, et andet sprog, både i forhold til, hvad disse tekster oprindeligt var skrevet om, og hvordan man har brugt dem igennem historien som en del af levende religiøse udviklinger inden for jødedom, kristendom og islam.

Der findes rigtigt mange gode ressourcer om dette emne. Konkret om Darwinisme og kristendom kan anbefales Som at begå et mord af Hanne Strager, og der blev også skrevet en del om emnet især i 2009, som var Darwin-år i Danmark. Se for eksempel evolution.dk, hvor der er meget godt materiale at hente.

Venlig hilsen
Marie Vejrup

Læs mere om Marie Vejrup, og se hendes brevkassesvar her

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Hvorfor findes der ondskab, hvis Gud er god og almægtig? Læs svaret på det spørgsmål her

Vi har i brevkassen et helt tema om kristendom og videnskab. Se det her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies