Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen ville blive en meget tyndere bog, hvis jeg skulle bestemme: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Lisbet Müller, præst i Lindevang Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Brevkassen: Hvad betyder "næste" i Bibelen?
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner er en af de bibelske fortællinger, der handler om, hvem næsten er. Foto: Wikimedia Commons.
A+/a-   
Hvem er næsten egentlig, og hvilken oprindelse har ordet i hebræisk og græsk, som er de sprog, Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente oprindeligt er skrevet på? Sådan spørger Olivia, og Søren Holst og Geert Hallbäck giver et fælles svar
Den barmhjertige samaritaner

Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. v34  Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«


Lukasevangeliet kapitel 10

Til Bibelselskabet

Hvilket ord bliver oversat med "næste" i henholdsvis Det Gamle og Det Nye Testamente? Og hvilken betydning har ordet/ordene egentlig?

Bedste hilsner Olivia

**********************************

Kære Olivia

Det danske ord ”næste” som betegnelse for et andet menneske forekommer 37 gange i den autoriserede oversættelse af Det Gamle Testamente og 14 gange i Det Nye Testamente. (Desuden bruges det godt en snes gange i de gammeltestamentlige apokryfer, næsten alle i Siraks Bog).

I Det Gamle Testamente gengiver ”næste” som regel det hebraiske ord reʻa. Når der står ”næste” i Det Nye Testamente, er det altid en oversættelse af det græske plæsíon.

Det græske ord er egentlig et stedsbiord, ”nærved”, der også kan bruges som forholdsord, og sådan bruges det en enkelt gang i Det Nye Testamente, når der i Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5, står ”i nærheden af”. Det er naturligvis fra denne oprindelige græske brug af ordet, at vores udtryk ”din næste” stammer. Det danske ord ”næste” er jo egentligt et tillægsord, der betyder ’den næste i rækken’ (for eksempel: det næste øjeblik; det næste retsmøde; det næste bogstav i alfabetet osv.). Som navneordet ”næsten” bruges det om et andet menneske, som man på den ene eller anden måde kommer i nærheden af.

Næsten i Det Gamle Testamente
Det er lidt vanskeligere at sige, hvad der præcist ligger i det hebraiske reʻa. Ordet forekommer 187 gange i den hebraiske bibel, og det vil sige, at det de fleste gange faktisk oversættes til noget andet end ”næste”. Omvendt forekommer det én enkelt gang i bibel-udgaven fra 1992, at noget andet end reʻa bliver oversat til ”næste”: Det sker i Esajas' Bog kapitel 9, vers 18, hvor ”næste” bruges som en lidt fri oversættelse af det hebraiske ’ach, som ordret betyder ”bror”. Og man kunne sagtens have gjort noget lignende flere steder: En nyere amerikansk bibeloversættelse gengiver ’ach som ”neighbor”, der er det engelske ord for ”næste”, for eksempel i 5 Mosebog kap. 22, vers 1-3. Også i oldtidens jødiske oversættelse af Mosebøgerne til græsk, Septuaginta, bruger man nogle steder plæsíon, hvor der står ’ach, altså ordret ”bror”, på hebraisk, for eksempel i 5 Mosebog kap. 19 vers 19. I begge tilfælde står der ”landsmand” i den autoriserede danske oversættelse.

Det hebraiske reʻa bliver på dansk oversat til ”ven” godt 40 gange, og til ”en anden” eller ”en anden mand” næsten lige så ofte. Sjældnere oversættes det til ”landsmand”, ”nabo”, ”kammerat”, ”elsker”, ”modpart”, ”slægtning” og flere andre ting.

Betydningen ”en anden” spiller også ind på de næsten 40 steder, hvor der i den danske oversættelse for eksempel står ”de sagde til hinanden”, mens den hebraiske tekst ordret siger ”en mand sagde til sin næste” (for eksempel i historien om Babelstårnet, 1. Mosebog kapitel 11, vers 3 og 7). Man kan se af denne sprogbrug, at ordet i sig selv ikke siger noget om, at en ”næste” tilhører en bestemt gruppe eller er nærmere bestemt på nogen anden måde; en ”næste” er simpelthen én, som det er relevant at forholde sig til, og som ikke er én selv. Det behøver ikke engang bruges om et menneske: Da Abraham i 1. Mosebog kapitel 15, vers 10, udfører et ritual, hvor han skærer nogle offerdyr over og lægger ”halvdelene over for hinanden”, står der på hebraisk, at ”han lagde hvert stykke over for sin næste”. På den baggrund kan det ikke overraske, at ”næste” også kan bruges om ens modstander i en kamp (2. Samuelsbog kapitel 2, vers 16) eller i en retssag (Ordsprogenes Bog kapitel 18, vers 17).

Der er kort sagt meget stor bredde i ordets anvendelse. Man kan måske dele dem op i tre grupper:

  1. Nogle steder er din reʻa en personlig ven eller nær slægtning. Jobs tre venner bliver konsekvent omtalt med det samme ord, og da patriarken Juda i 1. Mosebog sender sin ven Adullam ud for at betale sin regning hos en prostitueret, er det også ordet reʻa, der betegner, at Adullam er hans ”ven”.

    I samme kategori hører det hjemme, når ordet bruges om en slægtning; familien er man i et traditionelt samfund som det bibelske nødvendigvis nært knyttet til.

  2. Andre steder betegner ordet en ”medborger” eller et ”medmenneske” i bredere forstand. Det gælder foreksempel i de mange tilfælde, hvor det bruges i en lovtekst, og hvor den danske bibel til tider oversætter det til ”din næste” og andre gange til ”en anden mand” eller lignende: Man kan dels tænke på de ti bud, hvor det indgår, at ”du må ikke vidne falsk mod din næste” (2. Mosebog kapitel 20, vers 16, og 5. Mosebog kapitel 5, vers 20), dels på bestemmelser om, hvad der for eksempel skal ske, ”hvis nogen begår overgreb mod en anden (ordret: ’mod sin næste’) og snigmyrder ham”. Her er det klart, at ”din næste” er et hvilket som helst menneske inden for det samfund, hvor loven gælder.

    Det samme gælder i de såkaldte ”visdomsbøger”, for eksempel Ordsprogenes Bog. Her står der i kapitel 6, vers 1, hvad man er forpligtet til, hvis man har påtaget sig at garantere for ”en anden (ordret: ’en næste’)” og for ”en fremmed”, så at den pågældende kunne låne penge. Her er det underforstået, at ”en næste” kan være mere end bare ens nærmeste og slægtninge (at man selvfølgelig hænger på den, hvis det er dem, man har kautioneret for, er alle klar over i Det Gamle Testamentes univers).

    At en udlænding, som dyrker andre guder, kan kaldes reʻa, hvis omstændighederne bringer dig i kontakt med ham, ses i 2. Mosebog, hvor israelitterne i kapitel 11, vers 2, får besked på at bede deres egyptiske naboer (ordret ”deres næste”) om guld og sølv før flugten fra Egypten.

  3. Desuden kan ordet helt alment betyde ”én eller anden”, uden at læseren i sammenhængen véd noget om, hvem det drejer sig om. For eksempel, da profeten Natan i sin straffetale til David siger på Guds vegne, ”For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden (ordret: ’til din næste’), som ganske åbenlyst skal ligge med dem” (2. Samuelsbog kapitel 12, vers 11). Det samme kan man sige om de mange tilfælde, hvor ”en mand og hans næste” simpelthen betyder ”hinanden”.

Næsten i Det Nye Testamente
Når emnet interesserer i dag, hænger det jo nok især sammen med, hvad der står i Det Nye Testamente. De fleste nytestamentlige passager, der nævner en ”næste”, handler om at ”elske sin næste”, det vil sige, at de tager udgangspunkt i 3. Mosebog kapitel 19, vers 18, hvor israelitterne bliver belært om, at de ikke skal hævne sig eller bære nag, men derimod elske deres næste som sig selv. Og når man får besked på at elske (eller ’handle med velvilje mod’) nogen, er det jo naturligt at spørge, hvem denne næste så er.

Præcis det spørgsmål stilles i Lukasevangeliet kapitel 10, vers 29, i rammefortællingen til lignelsen om ”Den barmhjertige Samaritaner” af en lovkyndig, som selv har citeret stedet fra 3. Mosebog for Jesus. Og som beskrevet kan spørgsmålet faktisk ikke besvares entydigt ud fra Det Gamle Testamente selv.

Spørgsmål blev sikkert ivrigt drøftet blandt jødiske skriftkloge på Jesus’ tid. Vi skal desværre et godt stykke ind i tiden efter vores tidsregnings begyndelse, før vi kender detaljerede uddrag af den jødiske diskussion om emnet. Men det første og måske vigtigste skridt i fortolkningsprocessen ligger i selve dét, at man valgte det græske ord plæsíon som oversættelse af reʻa. Mens reʻa nogle steder kunne forstås som betegnelse kun for en israelitisk landsmand, må plæsíon betyde enhver, man kommer i kontakt med; ens ”sidemand”, så at sige, hvis vi tænker på, at ordet egentlig betyder ”nærved”.

Og valget af ordet plæsíon er ikke truffet af Det Nye Testamentes forfattere, men af de jøder, som i de sidste århundreder før kristendommens opståen oversatte Det Gamle Testamente til græsk. På den anden side kan man hos rabbinerne i tiden efter kristendommens opståen også finde tolkninger, som siger, at det kun er andre israelitter, som er en israelits næste. Det var altså et brandaktuelt og uafklaret spørgsmål, den lovkyndige stillede til Jesus.

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner kan dermed forstås som et indlæg i en aktuel debat til fordel for den almene forståelse af ”næsten”. Samtidig sker der et tvist, for Jesus spørger efter fortællingen om, hvem der viste sig at være ”næste” for den overfaldne mand, og den lovkyndige svarer naturligvis: Samaritaneren.

”Næsten” er altså ikke alene den person, der har brug for hjælp, men også den person, der hjælper/viser kærlighed. Og i fortællingen er det oven i købe den mest uventede person, en samaritaner, der viser sig at være ”næste”, idet vi skal huske på, at der var et indædt fjendskab mellem jøder og samaritanere. At Jesus lader samaritaneren være ”næsten”, er således en provokation.

I den forbindelse skal det måske også nævnes, at i Matthæusevangeliet kapitel 5, vers 44 udvides buddet om næstekærlighed til et bud om at elske sine fjender (tilsvarende i Lukasevangeliet kapitel 6, vers 27). I vers 43 står der: ”I har hørt, at der er sagt: ’Du skal elske din næste og hade din fjende’".

Første del at sentensen citerer Det Gamle Testamente, men der finder man ikke noget bud om at hade fjenden. Alligevel har nogen åbenbart ment, at det lå indeholdt i buddet om kærlighed til ”næsten” i betydningen: kun kærlighed til den nærmeste, ikke til fjenden, tværtimod.

Jesus skærper så buddet om kærlighed til også at omfatte éns fjender. Det skal dog også nævnes, at i Johannesevangeliet, for eksempel kapitel 13, vers 34-35 (måske også hos Paulus i Galaterbrevet kapitel 6, vers 10) indskrænkes buddet til at gælde de kristne indbyrdes. Næstekærlighed bliver til broderkærlighed. Heller ikke blandt de kristne har der således været enighed om, hvem buddet om næstekærligheden omfattede.

Venlig hilsen
Søren Holst og Geert Hallbäck

Søren Holst har en ph.d. i teologi. Han er lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet i København og har oversat Første Mosebog til nudansk for Bibelselskabet. Læs Søren Holsts brevkassesvar

 

Geert Hallbäck er teolog og tidligere lektor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet. Han er desuden en af hovedkræfterne bag Den Nye Aftale og Studiebibelen. Læs Geert Hallbäcks brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

I brevkassen har vi et helt tema om Det Nye Testamente. Se det her

Hvad er nåde? Få svaret på det spørgsmål her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies