Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Matthæusevangeliet 13,45-46

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: David: Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Bibelen har givet mig mange aha-oplevelser": For ph.d. og erhvervsteolog Anette Ejsing forsvinder tekster, der ikke rører hende, hurtigt ud i glemslen. Sådan var det ikke med Bibelen. Her svarer hun på seks skarpe om sit forhold til bøgernes bog
Læs mere>  
Brevkassen: Hvorfor er der ondskab i verden, hvis Gud er god?Gud. Maleri af Pietro Perugino.
Paradokset omkring Guds godhed og almægtighed overfor verdens ondskab og smerte kaldes for teodicé-problemet. Maleri af Pietro Perugino (Wikimedia Commons).
A+/a-   
Hvorfor findes der smerte og ondskab i verden, hvis Gud er almægtig og god? Sådan spørges der i Bibelselskabets brevkasse, og teolog Lars Sandbeck giver et svar
Fadervor

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 9-13

Til Bibelselskabet

Når vi får at vide, at Gud er almægtig og god, hvordan kan det så være, at der findes ondskab og smerte i verden? Er det onde en form for mod- eller kaoskraft, som Gud konkurrerer imod, eller er det onde i sidste ende godt for noget?

Venlig hilsen Inge

****************************

Kære Inge

Tak for dit spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, det er et meget stort spørgsmål, og i sidste ende er det formentlig også et ubesvarligt spørgsmål. Dermed mener jeg blandt andet, at der i den kristne tradition ikke findes nogen fælles holdning til eller løsning på det problem, man traditionelt kalder det ondes eller lidelsens problem. Som en mere teknisk betegnelse kalder man det også teodicéproblemet (teodicé = retfærdiggørelse af Gud, underforstået: forsvar for Guds tilsyneladende uretfærdige måde at herske på).

Hvorfor fjerner Gud ikke det onde eller forhindrer det i at ske? Der lader til kun at være to svarmuligheder. Enten fjerner Gud ikke det onde, fordi han ikke kan – og så er han ikke almægtig. Eller også fjerner han ikke det onde, fordi han ikke vil – og så er han ikke god.

Men hvis vi insisterer på, at Gud både skal være almægtig og god, kan der ikke gives noget meningsfuldt svar. Det er komplet uforståeligt, hvordan Gud kan kaldes god, hvis han har magten til at fjerne det onde og så alligevel vælger ikke at gøre det. Eller endnu mere radikalt: det er uforståeligt, hvordan Gud kan siges at være god, hvis det onde direkte kommer fra ham, hvis det altså er Gud, der forårsager al ondskab og smerte i tilværelsen.

Et hyppigt tilbagevendende løsningsforslag i den kristne tradition har været at hævde – som du også fint formulerer det – at ”det onde i sidste ende er godt for noget”, og at Gud derfor ikke er ond, når han for eksempel lader et barn dø af kræft eller en befolkning ramme af hungersnød og borgerkrig. I sidste ende er ”det onde” godt for et eller andet, og dermed er det i realiteten slet ikke ondt, men godt! Problemet er bare, at vi ikke rigtig kan se, hvad det skulle være godt for. Deraf formentlig den udbredte vending: ”Herrens veje er uransagelige”.

Problemet med Gud og det onde lader sig næppe løse; men måske lader det sig opløse. Det vil jeg gerne prøve at forklare. Ondskab og lidelse er reelle eksistentielle problemer, som hverken kan løses eller opløses. Men når vi taler om Guds rolle i den sammenhæng, er jeg tilbøjelig til at opfatte det som et skinproblem.

"Kristelig set skal det onde ikke forklares, men bekæmpes. Og det beder vi Gud om hjælp til i Fadervor."Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, inden ondskaben som eksistentielt problem også går hen og bliver et religiøst problem. For det første skal der være en Gud til. For det andet skal denne Gud være almægtig. For det tredje skal almagt betyde, at Gud enten kan alt (for eksempel fjerne det onde) eller direkte forårsager alt (herunder også det onde). For det fjerde skal Gud hævdes at være god. For det femte skal godhed forstås som retfærdighed, det vil sige som det at handle ”ret” eller ”rigtigt”. Det kræver så for det sjette, at vi på forhånd ved, hvad der er rigtigt og forkert, og, for det syvende, at vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, også kan gøres gældende på Gud.

Hvis vi mener, alle betingelserne er opfyldt, opstår så det problem, dit spørgsmål rejser, nemlig: hvordan kan det være, der findes ondskab og smerte i verden, når Gud er almægtig og god? For mig at se, er det et selvskabt problem, som opstår, fordi vi har opstillet vores egne betingelser for, hvordan Gud skal være. Disse betingelser har ikke nødvendigvis særlig meget at gøre med de bibelske tekster og den kristne tro.

Lad mig pege på to veje væk fra (og ikke løsninger på) problemet:

For det først kunne ”almagt” betyde noget andet, end at Gud kan alt eller forårsager alt. I sin Lille Katekismus skriver Martin Luther blandt andet om, hvad det vil sige, at Gud er ”Gud Fader, den Almægtige, himlens og jorden skaber”, og udlægger det sådan: ”Jeg tror, at Gud har skabt mig og alle skabninger … og at han endnu opretholder alt dette … at han giver klæder og sko, mad og drikke … og alt godt; at han rigelig og daglig sørger for alt, hvad jeg trænger til for dette legeme og liv, skærmer mig imod al fare, frier mig for alt ondt og våger over mig; og alt dette alene af faderlig, guddommelig godhed og barmhjertighed”. Her betyder almagt vel nærmest Guds altomfattende omsorg, altså at Gud tager vare på alt og beskytter livet imod det onde, der truer med at nedbryde vores eksistens. Hvad vi derudover vil sige om Gud Fader, almagten og det ondes problem, er dermed ikke en del af, hvad man som kristen tror om Gud, men snarere udtryk for spekulationer, man må fremsætte for egen regning.

Den anden vej væk fra problemet er at læse Fadervor, særligt bønnerne ”fri os fra det onde” og ”komme dit rige, ske din vilje”. Det kristne håb drejer sig nemlig ikke om, at vi håber på at kunne få en god forklaring på, hvor alt det onde kom fra, og et svar på, hvorfor Gud lod det ske. Håbet er derimod et håb om, at Gud en dag vil overvinde det onde, bringe det til standsning, ganske enkelt besejre alt det, der ødelægger tilværelsen. I den forstand kan man tale om, at almægtig er noget, Gud vil blive, når det onde engang er besejret, for så kan der ikke længere ske noget, der går imod Guds vilje. Som jeg læser Fadervor, er det onde, som vi beder Gud om at fri os fra, helt klart en modmagt til Gud, og derfor er det onde absolut ikke godt for noget som helst.

For nu at gentage pointen: Kristeligt set, skal det onde ikke forklares, men bekæmpes. Og det beder vi Gud om hjælp til i Fadervor.

Venlig hilsen
Lars Sandbeck

Lars Sandbeck er ph.d. i systematisk teologi og forfatter. Læs hans brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Lars Sandbeck er forfatter til bogen De gudsforladtes gud, som tager livtag med kristendommen efter postmodernismen. Køb bogen her

I brevkassen har vi et helt tema om tro og tvivl. Se det her

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies