Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Dagens vers
Det er visdom at frygte dit navn.

Mikas Bog 6,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen ville blive en meget tyndere bog, hvis jeg skulle bestemme: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Lisbet Müller, præst i Lindevang Kirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Studiekredse puster liv i bibellæsningenStudiekredse
Bibelen kan læses på mange måder. En af måderne er nærlæsningen og det dybdegående studie.
A+/a-   
Læsning og forståelse af de bibelske tekster bliver ofte bedre, når det sker i et fællesskab, for eksempel i en studiekreds. I den sammenhæng kan man tage forskellige redskaber i brug, blandt andet Bibelen med faktasider eller Peter Madsens Menneskesønnen
Idéer til din egen studiegruppe

Bibelselskabets forskellige materialer giver friske pust og nye input til dit bibelstudie. Hvorfor ikke prøve at få styr på 1. Mosebog eller påskens beretninger fortalt med kunst?


Læs mere

Bibelen med faktasiderBibelen med faktasider

Det er en særdeles nyttig udgave af Bibelen denne her – ikke mindst, hvis man vil studere de mange tekster i Bibelen og ønsker viden om dens tilblivelse og overblik over dens indhold. For ud over hele den bibelske tekst rummer bogen 100 sider fakta om Bibelen: Der er fakta om Israels højtider, om byer og boliger på Bibelens tid, om bibelske talemåder, om skrifternes tilblivelse og et resumé af deres indhold, og så er der nyttige kort over de bibelske områder. Faktasiderne er desuden forsynet med billeder og illustrationer.

Læs mere

Menneskesønnen med undervisningshåndbog

Menneskesønnen er en tegneserie, som i dramatiske og smukke billeder fortæller om Jesus’ liv og opstandelse. Det er gennem disciplen Peters øjne, vi følger de bevægende og dramatiske begivenheder på tætteste hånd.

Tegneserien er særdeles velegnet til studiebrug og til undervisning, fordi læseren bliver draget ind i historien af de ekspressive og teatralske tegninger og samtidig får en masse viden om Jesus.

Tegneren Peter Madsen har på kunstnerisk vis formået at skabe en visuel beretning, der for læseren er et levende møde med en udødelig fortælling – en bedrift tegneren har vundet priser for. Menneskesønnen har solgt mere end 90.000 eksemplarer og er udgivet på flere andre sprog. Der er desuden udgivet en undervisningshåndbog til bogen, dias og tre plakater.

Læs mere

Den Nye Aftale, symbolerDen Nye Aftale

Her er den originale tekst nyoversat, så tekstens betydning kommer i højsædet, og det er gjort i et enkelt og nutidigt sprog. Det betyder, at gamle vendinger og svære formuleringer er blevet til mundret og direkte tekst, samtidig med at oversættelsen er tro mod den græske originaltekst. 


Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk
har layout som en roman og er tænkt som en bog, du sidder og læser i lænestolen. Den nye oversættelse har selvfølgelig ikke gjort tekstens virkelige indhold lettere at begribe – men den barriere, som et traditionelt kirkesprog kan udgøre, er væk. Det hedder fx ikke længere ”Apostlenes Gerninger”, men ”Grundlæggelsen af de første menigheder”, ikke længere ”Testamente”, men ”Aftale”.

Samtidig er der indledninger til alle teksterne og en ordforklaring bagest i bogen. Det er for øvrigt lærerigt at kigge i den autoriserede oversættelse parallelt, for det giver en god illustration af spændvidden i oversættelsesarbejdet.

Læs mere

Kontekst – Kommentarserien

Med bøgerne i kontekstserien får du redskaber til at åbne skrifterne i Bibelen. Hver bog koncentrerer sig om fortolkningen af et skrift og er skrevet af en forfatter, der har et indgående studie af skriftet bag sig. Vægten ligger på at hjælpe læseren til at forstå de bibelske skrifter i deres tidshistoriske sammenhæng og deres betydning for mennesker i dag.

Kommentar til Første Mosebog, udgivet 2007. I kommentaren giver ph.d. Søren Holst sit bud på, hvad Første Mosebog betød for dem, der i sin tid samlede dens fortællinger, og hvad dens betydning er for det 21. århundredes mennesker.

Læs mere

 

Kommentar til Salmernes bog er en indføring i de gammeltestamentlige salmers historiske baggrund og teologi. Bogen følger også salmernes store virkningshistorie helt frem til den nye salmebog. Bogen er tænkt som inspiration og støtte til læsning af salmerne i studie- og bibelkredse eller ved privat bibellæsning.

Læs mere

Bogen om FadervorBogen om Fadervor

Her er en bog som udførligt gennemgår og tolker den mest udbredte og betydningsfulde bøn for kristne mennesker over hele jorden, nemlig Fadervor. Først tematiseres bønnens væsen og hhv. Martin Luthers og N.F.S. Grundtvigs forhold til Fadervor, hvorefter hver enkelt af de ni dele, som bønnen kan deles op i, behandles i dybden.

I Bogen om Fadervor har biskop Søren Lodberg Hvas tolket bønnen i tekst, og kunstneren Esben Hanefelt Kristensen har tolket i billeder. De to har også samarbejdet om Bogen om Jesu lignelser.

Læs mere

Bogen om Jesu lignelserBogen om Jesu lignelser

Hvis du ønsker en dybere forståelse af Jesu lignelser, er dette bogen for dig. Her er læsninger og fortolkninger af centrale lignelser samlet under en række livstemaer, der menneskeligt og kristeligt er af bærende betydning.

Bogen er opdelt i seks temaer. Der er et tema om Liv og vækst; om At miste, at finde, at blive fundet; om At have nok i sit eget; om Livet som gave og fordring; om at Størst er kærligheden og endelig; om Det urokkelige, det umistelige, det uundværlige. Under hvert tema behandles tre af Jesu lignelser. I en studiekreds vil det være oplagt at arbejde med et tema ad gangen og på den måde komme godt rundt om centrale lignelser i Det Nye Testamente.

I Bogen om Jesu lignelser har biskop Søren Lodberg Hvas tolket lignelserne i tekst, og kunstneren Esben Hanefelt Kristensen har tolket i billeder. De to har også samarbejdet om Bogen om Fadervor.

Læs mere

Historien om JobJobs Bog

”Hvorfor?” er det helt centrale spørgsmål i Jobs bog: ”Hvorfor skal retfærdige mennesker lide?”,  ”Hvorfor går det den gode Job ondt?” Her er en bog, som i dramatiske tegninger og ord af Peter Madsen genfortæller en af de mest komplekse og eksistentielle bøger i Bibelen. Over 103 gennemillustrerede sider møder vi Jobs storhed, fald og fortvivlede råb til Gud om retfærdighed, men også Guds overvældende svar til ham.

Den smukke og stærke bog er velegnet til brug i studiegrupper. Den tager livtag med centrale problemstillinger i livet og kristendommen, og der er stof til både refleksion og diskussion.

Læs mere

Barn Jesus i en krybbe lå

Denne bog tager læseren med ind til julekrybben i stalden i Betlehem og udfolder julens glædelige budskab på stedet for Jesus’ fødsel. Med udgangspunkt i de mennesker og dyr, der befolker en traditionel fremstilling af krybben i Betlehem, afdækker forfatteren, professor Kirsten Nielsen, nye lag i juleberetningen. Det viser sig at for virkelig at komme i dybden med juleevangeliets budskab, er det nødvendigt at inddrage en række gammeltestamentlige tekster.

Bogens syv afsnit er velegnet til læsning i studiegrupper – måske især op mod jul. Barn Jesus i en krybbe lå er gennemillustreret med julekrybber fra hele verden.

Læs mere

 
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies