Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Det er mig, der trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør, for menneskebørn, der svinder bort som græsset?

Esajas′ Bog 51,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Jesus: Kristus. Messias. Immanuel. Kært barn har som bekendt mange navne, og dette barn har flere end de fleste. Jesus er hovedpersonen i den kristne Bibel - han er omdrejningspunktet. Hans navn betyder på hebraisk ’Jahve frelser’ - Jahve er det navn, der bruges i Det Gamle Testamente om Gud
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Holdet bag: Bibeloversættelse kræver en stor og bred vifte af ekspertise. En gruppe erfarne eksperter blev derfor ansat til at udføre oversættelsen af Det Nye Testamente til nudansk fra den græske grundtekst
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Mennesker er Jesu arme og ben her på jorden: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Eva-Maria Schwarz, sognepræst i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, på 6 skarpe
Læs mere>  
Når sjælen rystes: Sjælesorg i SwazilandFoto: Adam Garff
Swaziland er en nation fuld af traumer forårsaget af aids. Der er blandt andet mange forældreløse børn, men sorgen er ikke noget, man taler om. Foto: Adam Garff.
A+/a-   
Swazilands befolkning kæmper med traumer efter en voldsom aids-epidemi. Bibelselskabets internationale chef, Synne Garff, står sammen med et hold eksperter bag et kursus i sjælesorg for præster, kirkeledere og lærere
Bibelsk sjælesorg

Bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.


Gennem De Forenede Bibelselskaber støtter Det Danske Bibelselskab arbejdet med bibelsk sjælesorg i blandt andet Libanon, Swaziland og Jordan.

Støt nu
I et lokale langt ude på landet i bjergene sidder 35 mænd og kvinder og venter. Der er kirkeledere, præster, skoleledere og nogle lokale kvinder, som er udpeget af regeringen til at tage vare på udsatte børn. Nu skal de på kursus med et hold traumeeksperter.

Alle er selv mere eller mindre traumatiseret og skal derfor først have bearbejdet deres egne lidelser, før de kan udøve sjælesorg for andre. En ung kvinde med et stort imødekommende smil er meget snakkesalig. Hun er vældigt optaget af, at min fotograf skal tage billeder af hendes børn. Hun virker ikke synderligt traumatiseret. Men det er hun. Sådan er det med traumer. De kan gemme sig bag kønne smil, mens de æder menneskesjæle op.

Traumatiseret af hiv
Swaziland er det land i verden, der er hårdest ramt af aids. 40 % af de gravide kvinder er smittet med hiv. Da epidemien brød ud i 1980’erne, blev de døde begravet i massegrave, og Swazilands folk lider stadig under aids-epidemiens følger.

Mange børn er forældreløse og har aldrig talt om deres tab. Vold og incest i hjemmet er udbredt, børn dropper ud af skolen og folk forsøger at glemme deres sørgelige liv i tåger af alkohol og cannabis; fejlernæring, sult og håbløshed hersker.

Derfor har jeg inviteret traumeeksperten Harriet Hill og to af hendes medarbejdere til landet. Harriet indtager rummet med stilfærdig autoritet. Hendes blik er roligt, opmærksomt og intenst. Efter snart 15 år i den bibelske sjælesorgs tjeneste bærer hun på et ocean af grufulde historier. Hun har opholdt sig en del i Den Demokratiske Republik Congo, hvor omkring seks millioner mennesker blev dræbt i ’den afrikanske verdenskrig’, som formelt blev afsluttet i 2003. Hun har hørt børnesoldater fortælle om de grusomme mord, de blev tvunget til at begå. Børnesoldater, der i dag er blevet fredens ambassadører efter at have været igennem den bibelske sjælesorg.

Foto: Adam Garff
Præster og kirkeledere fra forskellige dele af verden diskuterer sjælesorg i pausen under et sjælesorgsseminar. Foto: Adam Garff.

Usynlig smerte
”Skal vi begynde med at synge?” spørger Harriet. En lærerinde med en pragtfuld stemme rejser sig og synger for. Resten istemmer snart. Også kvinden med det generøse smil. Befolkningen i Swaziland er fuld af rytmer, musik og sang – måske fordi musikken er et frimodigt modspil til traumerne. Da roen atter sænker sig, begynder Harriet at fortælle om traumer, der kan opstå, enten fordi man er offer eller gerningsmand, eller ved at man er vidne til en andens lidelse. ”Man kan faktisk også blive traumatiseret ved blot at høre om en persons traume. Det er ikke så underligt, at vi ønsker at vende os bort fra historier om traumer. Traumatiserede mennesker vil også gerne vende sig bort fra deres smerte. Men de kan ikke glemme det, de har oplevet,” siger hun.

Troskrise
Ofte er de traumatiserede ude af stand til eller bange for at tale om det, der gør ondt, og det efterlader sår, der gnaver i sjælen. Men det er afgørende at få forløst sine traumer. For vi ved, at traumer kan ændre hjernen. Uden heling kan symptomerne blive ved. Ofte genoplever folk deres traumer og får ødelagt deres søvn, sundhed, følelser, relationer og håb for fremtiden. Mange får også en krise i troslivet. ”Har I nogensinde været vrede på Gud?” Der bliver nikket. Tøvende. Det er ikke nemt for alle i rummet at indrømme, at tvivlen er en del af troslivet. ”Hvordan kan vi blive ved med at elske Gud, når der sker forfærdelige ting? Er der nogen, som har mistet en mor eller far? Måske et barn?” Hænderne kommer i vejret en efter en. Men ingen taler om, at det var til aids. I verdens mest hiv-plagede land går man stille med sine lidelser. Aids er tabubelagt og stigmatiseret.

Se filmen Hope Rising om bibelsk sjælesorg - på engelsk trauma healing - her:

 

Tab et tabu
Harriet understreger mange gange i forløbet, at man ikke skal fortælle noget, som man ikke har lyst til at indvie andre i. Nogle hemmeligheder bliver derfor fortalt til en makker eller betroet til Harriets team i diskretion. ”Hvad sker der, når vi ikke taler om vores sorg?” Alle i lokalet bærer på stor smerte. I Swaziland er det ikke ualmindeligt, at børn, der mister deres forældre, bliver sendt over til en onkel eller tante. De afdøde forældre bliver der ikke spurgt til. Det ved Harriet alt om og forklarer: ”Bibelen er fuld af passager, der afspejler menneskelivet – på godt og ondt. Folk med problemer her opsøger deres præst. De går ikke til psykologer og behandlere. Derfor har I et særligt stort ansvar og mulighed for at hjælpe. Og lytte. Det er også helbredende at skrive sin egen klagesang. Lad os slå op på Salmernes Bog kapitel 38, vers 7-9. Er der en, der vil læse højt?” En af mændene læser: Jeg er knuget og dybt nedbøjet, hele dagen går jeg sørgende omkring. Det brænder i mine lænder, og der er intet uskadt på min krop. Jeg er lammet og fuldstændig knust, jeg skriger i mit hjertes uro.

Sorgens anatomi
Sorgen har sit helt eget liv. Den tager tid. I begyndelsen er der fornægtelse og vrede, så kommer der en tid uden håb, men som tiden går, kan man nå til en ny begyndelse. ”Man kommer i krise ved sorg. Der er ingen nemme broer, man kan smutte hen over til en ny begyndelse. Hvis I bliver ved med at fornægte og tænke: Jeg græder ikke! Jeg er hårdfør. Hvis I siger til jeres sognebørn, at de skal komme videre med deres liv, bliver smerten uforløst inde i hjertet.” Deltagerne nikker. I mange afrikanske kulturer taler man ikke om sine følelser. ”Hvad gjorde Jesus, da han var bange og vidste, at han snart skulle forrådes? Han delte sin angst med disciplene. Prøv at gøre det samme. Prøv at tegne noget, der tynger jer. Noget slemt eller trist, I har oplevet,” lyder det roligt fra Harriet.

Foto: Adam Garff
En del af den bibelske sjælesorg består i, at deltagerne skal tegne deres traumatiske oplevelser for bedre at kunne forholde sig til dem.

Tilgivelse letter os
I løbet af ugen bliver der sunget, delt historier, skrevet klagesange, spillet rollespil, diskuteret og læst højt fra Bibelen fra morgen til aften. Tilgivelse er en af de lektioner, der fylder meget. Hvorfor skulle en kvinde dog tilgive sin voldtægtsmand? Ingen bliver stillet i udsigt, at denne øvelse er nem. Harriet understreger, at tilgivelse ikke handler om at sige, at krænkelsen ikke betyder noget, eller at krænkeren skal gå fri af straf og uden videre vinde sit offers tillid tilbage. ”Prøv at forestille jer, at I er bundet til en stol. Stolen er det, der tynger jer. I bevæger jer omkring langsomt og ufrit.” Flere af deltagerne får bundet en stol til benene. Smil og latter breder sig, efterhånden som deltagerne kæmper for at komme rundt i lokalet. ”Man bliver ødelagt, når man er slave af vrede og bitterhed. Det er ødelæggende, når vi ikke kan tilgive dem, der har gjort os ondt. Vi kan få hovedpine, ondt i maven, hjerteproblemer. Vi kan måske blive lige så voldelige og ondskabsfulde som dem, der gjorde os ondt. Tilgivelse gør os fri af det. Vi tilgiver altså for vores egen skyld. For selv at få det bedre.”

Sorgerne til korset
Den sidste dag kulminerer kurset med at bringe smerten til korset. ”Giv byrderne til Jesus. Så bliver I lettet,” forklarer Harriet. ”I Det Nye Testamente kan vi læse, at Jesus døde for vores skyld. Der står også, at han kom til verden for at bære vores byrder og hele os. Prøv at slå op på Matthæusevangeliet kapitel 8, vers 16-17: Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme. I kan trygt give jeres byrder og lidelser til Jesus. Jesus tog menneskenes lidelser på sig. Gud ofrede sin søn på korset, for at vi mennesker kan blive sat fri. I dag skal vi bringe smerten til korset.”

Foto: Adam Garff
Smerten bringes til korset. Foto: Adam Garff.

Harriet beder os om at skrive vores lidelser ned på et stykke papir: ”Vær så specifik som muligt. Skriv det værste, I har oplevet, ned. Det kan være noget, I har udsat andre for. Eller noget, I selv eller andre er blevet udsat for.” Vi skriver i stilhed. Og så er det blevet tid. Sammen går vi ud og bærer lidelserne til korset. Her bliver papirerne brændt i en balje, og vi får visualiseret, hvordan Jesus tager imod vores lidelser og bærer dem for os. Tårerne får frit løb hos en del, og der lyder et lettelsens suk bag mig. Harriet har ret. Øvelsen med at bringe smerten til korset er central for at forstå den bibelske sjælesorg i sin kerne. Det konkrete i at nedfælde sine traumer, overdrage dem og til sidst brænde dem letter det psykiske pres. Og Gud er med hele vejen.

En smilende bombe
I løbet af ugen diskuterer jeg hver aften dagens sjælesorg med Harriet på vores bilture til og fra landsbyen. En dag bliver samtalen drejet i retning af den unge smilende kvinde. Hun har betroet sig til Harriet: ”Hun har det rigtig dårligt. Vi må tage hånd om hende.” Det viser sig, at den unge kvinde lige er blevet testet hiv-positiv. Da hun frygter for at blive udstødt af familien, har hun besluttet sig for at tage sit eget liv – og børnenes.

Bedre rustet
Den smilende kvinde er ikke den eneste, der gik i selvmordstanker, da kurset begyndte. Men samtalerne om svigt og savn, nærværet, bønnerne, sangen, omsorgen og informationerne om de psykologiske mekanismer omkring sorgen letter imidlertid humøret. Pinlige emner er ikke mere så pinlige. Jeg taler efter kurset med mange på tomandshånd og i grupper. Alle er enige om, at de har fået forløst noget afgørende selv og er klædt langt bedre på til at håndtere sorg og traumer hos både børn og voksne. Og Harriet Hill og hendes team kan nu rejse videre til næste brændpunkt. 

Bibelsk sjælesorg bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.

Gennem De Forenede Bibelselskaber støtter Det Danske Bibelselskab arbejdet med bibelsk sjælesorg i blandt andet Libanon, Swaziland og Jordan.

Støt den bibelske sjælesorg
:

Klik her for at støtte

Læs mere om bibelsk sjælesorg

Global succes: Bibelen er med til at hele sårede hjerter

Forskning om bibelsk sjælesorg

Bibelsk sjælesorg - det største missionsfelt?

Bibelsk sjælesorg egner sig også til danskere

Bibelsk sjælesorg flytter mennesker

Terroristen

Da nonnen måtte flygte fra Mosul

Bibelsk sjælesorg i Jordan

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Traumeheling med Harriet Hill
Foto: Adam Garff
Oversætter og ph.d. Harriet Hill (i midten) har udviklet traumehelingskurset.

Generalsekretær i Swazilands Bibelselskab Sphiwe Ngwenya (nr. to fra højre) sagde:
"Jeg har været med til mange ting i mit liv. Men det her forløb med traumeheling er det mest vellykkede, jeg har oplevet. Det har virkelig givet folk mod på livet igen. Vi har fået nogle redskaber, der kan hjælpe både børn og voksne. Smerten må ikke blive inde i hjertet, så går det i stykker."

Bibelen og Verden

Bibelen og Verden

Læs mere om bibelsk sjælesorg i magasinet Bibelen og Verden

Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies