Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Glad hjerte giver venligt ansigt, med lidelse i hjertet følger modløshed.

Ordsprogenes Bog 15,13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev "pint under Pontius Pilatus." Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Næsten er ikke blot den, jeg i forvejen kan lide, men enhver, der kommer til mig": Bertel Haarder (V) er nyudnævnt kirkeminister, og i 2014 mødte Bibelselskabet ham på Folkemødet på Bornholm. Her stillede vi ham seks skarpe spørgsmål om hans forhold til Bibelen - læs hans svar her
Læs mere>  
Bibelsk sjælesorg egner sig også til danskereFotos: Les Kaner.
Bibelsk sjælesorg har stort potentiale i Danmark, mener feltpræst og lektor i sjælesorg Helle Møller Jensen (tv.) og rejsepræst samt lektor på Menighedsfakultetet i Århus Leif Andersen (th.). Fotos: Les Kaner.
A+/a-   
To danske præster med stor erfaring i sjælesorg var inviteret med til Jordan af Bibelselskabet for at lære bibelsk sjælesorg at kende. De blev undervist sammen med 60 kristne ledere fra Syrien, Israel, Jordan og Ukraine og kom tilbage fulde af inspiration. Præsterne får her ordet
Bibelsk sjælesorg

Bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.


Gennem De Forenede Bibelselskaber støtter Det Danske Bibelselskab arbejdet med bibelsk sjælesorg i blandt andet Afrika og Mellemøsten.

Støt nu
Helle Møller Jensen, ph.d., feltpræst ved Den Kongelige Livgarde, sognepræst i Skovshoved kirke, har et års orlov til at varetage hvervet som lektor i sjælesorg på pastoralseminarierne og præsternes efteruddannelse:

Jeg er meget optaget af, at bibelbaseret sjælesorg er så nemt at gå til. Det er et færdigt koncept, som sætter folk bedre i stand til at kunne yde sjælesorg og samtale uanset deres egen sindsstemning.

Sjælesorgen er en kunst og en kompetence, som det kan tage præster mange år at opbygge. Derfor er det godt med nogle konkrete redskaber og blandingen af psykiatri, psykologi og bibel med gruppen som dynamisk virkemiddel. Man knytter bånd til de andre deltagere og kan dele sine sorger, velvidende, at man ikke er alene.

Teologisk ordentlighed

’Kan du tilgive? Hvad er tilgivelse? Hvordan kan Gud være god, når vi lider? Og hvordan håndterer du lidelsen, så den ikke bliver hele din identitet?’ I håndteringen af disse spørgsmål var der en teologisk ordentlighed, som ikke var over-forenklende.

Foto: Les Kaner
Lektor i sjælesorg Helle Møller Jensen mener sagtens, at bibelsk sjælesorg kan bruges i en dansk sammenhæng. Helle Møller Jensen har beskæftiget sig med sjælesorg det meste af sit præsteliv og underviser i år på præsternes efteruddannelse. Foto: Les Kaner.

Komplekse problemstillinger blev omsat på en enkel og konkret måde uden at simplificere fx om tilgivelse: At tilgive er ikke at glemme, at tilgive er ikke, at krænkeren skal slippe for enhver konsekvens, at tilgive indebærer ikke nødvendigvis, at man kan have tillid til krænkeren og kan indgå i et tæt forhold. At tilgive er derimod, at man ønsker krænkeren det vel i resten af hans eller hendes liv.

Sorgens rejse
I traumehelingen benyttede man enkle billeder på sorgforløb. Der blev tegnet en vej med tre landsbyer, som ses på illustrationen her:

Illustration

Den første landsby, man kommer til som sørgende, er Byen med vrede og fornægtelse. Når man har været der nogle måneder, fortsætter man måske til Byen uden håb. Typisk vil man pendulere mellem fornægtelse, vrede og manglende håb en rum tid. Længere fremme ligger De nye begyndelsers-by. I traumehelingen blev der advaret imod Den falske bro, altså en alt for hurtig bevægelse fra fornægtelse og vrede til en ny begyndelse. Nogle kristne vil med Bibelen i hånden argumentere for, at de kender Gud og Jesus, og at de derfor altid har håb. Andre vil forsøge at fortrænge sorgen og komme videre, fordi det er tungt at være i sorgen. Men, sorg tager tid. Bibelsk sjælesorg talte besindigt og letforståeligt om sorgprocessen og anerkendte, at den er der, og at den tager tid.

Interesse i Danmark
Alle 60 kirkeledere på kurset havde noget på hjerte. Og det er en af styrkerne ved programmet, at det giver en lyst til at bidrage. Jeg tror, at bibelsk sjælesorg egner sig til danskerne, og jeg følte mig selv ramt. Vi har alle kriser, hvor vi pendulerer mellem vrede og håbløshed. Jeg har oplevet en kæmpe interesse for programmet blandt de mennesker, jeg fortæller om mine oplevelser på kurset.

Ofte bliver jeg spurgt, hvordan vi kan hjælpe flygtninge. Bibelsk sjælesorg er oplagt til at hjælpe kristne brødre og søstre med at få bearbejdet deres voldsomme oplevelser. Kirkeledere og frivillige omsorgspersoner i kirkerne kan blive bedre til at hjælpe og lytte til deres nye traumatiserede medlemmer i menigheden. Og de kan lære, hvordan de samtidig tager vare på sig selv.

Alt i alt har programmet en meget handlingsorienteret tilgang. Det er en global task force i sjælesorg. Jeg synes, det er fantastisk, at man giver folk kompetence i at etablere gruppesamtaler om væsentlige sager.


Leif Andersen, lektor på Menighedsfakultetet i Århus og rejsepræst i Indre Mission:

 Træningen foregår på kurser i flere faser. Det er en folkelig form; materialet er skrevet på engelsk og oversættes løbende til lokale sprog. Og så ændrer man også cases til noget, som den stedlige kultur bedst kan forbinde med sorger, angst og tab. Træningen er deltagende med personlig involvering og engagement, samtale i grupper og i par og praktiske øvelser. Selve helingsarbejdet foregår så lokalt i kirkerne, i landsbyerne og i byerne, blandt lidende og traumatiserede mennesker.

Ambitionen er ikke at erstatte en professionel traumeterapi. Men det udruster almindelige mennesker til at være der for deres sørgende og lidende venner og menighedsmedlemmer.

Jeg tror virkelig på den model!
Arbejdet i Uganda har været evalueret af en amerikansk ph.d.-afhandling i psykologi, der har vurderet modellen til at være sund; og det kan jeg sagtens følge. Jeg tror, at den spreder en klog og omsorgsfuld kultur, som punkterer gamle fraser, mønstre og fordomme. Alligevel er det ikke sikkert, det går af sig selv med at fortælle og lukke op. Både unge og gamle mennesker i vores tid kan være helt ude af træning med den slags selvfokus.

Andre er ikke vant til at sætte ord på følelser. Da handler det om at stille de gode spørgsmål, som blandt andet kan være: Hvad skete der? Hvad var det værste for dig i det? Hvad gjorde de andre omkring dig? Var det nyt for dig at tænke sådan? Hvordan mødte man den slags i din opvækstfamilie? Har du hjemmefra været vant til at sætte ord på ting?

Foto: Les Kaner
Leif Andersen omtalter bibelsk sjælesorg i bind 2 af en ny udgivelse, Kroppen og ånden - sjælesorgens samtale, som udkommer i efteråret 2016. Bind 1, Kroppen og ånden - sjælesorgens basis, udkom i efteråret 2015. Foto: Les Kaner.

Jeg var benovet og bevæget over de 60 kirkelederes reaktioner. De befinder sig midt i en omvæltende og skræmmende hverdag med tæt kontakt til flygtninge og med store konflikter i religionsmødet. Hertil kommer alle de tab og sorger, der hører til et almindeligt menneskeliv. De deler ret åbent med hinanden, hvad der er svært og rystende for troen. Og ikke mindst deler de Bibelens tekster med hinanden.

Forløsende bibeltekster
I alle kulturer er der traditionelle forestillinger om, hvad en bibelsk tilgang forventer af kristne eller pålægger kristne sørgende. Og de forestillinger behøver virkelig et spark! Så når programmet anvender klagesange fra Salmernes Bog, Jobs Bog, bibelske beretninger om voldtægt og drab, eksempler fra Jesu liv, læretekster fra NT etc., så kan det få bibellæsere ud af de gængse forestillinger og ind i virkeligheden. Det kan for nogle blive en ærligheds- og realisme-eksplosion. Forløsende, tror jeg virkelig!

Selvfølgelig er der forskel. Afrikanske og mellemøstlige bibellæsere vil almindeligvis anerkende det spirituelle element i traumehelingen. Og både kristne og ikke-kristne her vil umiddelbart betragte Bibelen som en særlig bog, en hellig bog. Når de så møder tekster i denne hellige bog, der (måske til stor forbløffelse!) anerkender og spejler deres egen traumatiske eller skamfulde situation, kan det i sig selv være en befriende oplevelse.

En dansk sammenhæng
Umiddelbart befinder en dansk kulturkristen sig ikke dér. Han vil være skeptisk over for henvisninger til Bibelen som en hellig bog – særligt hvis han møder dem som argumenter for noget, han ikke umiddelbart er enig i. Og han vil måske ikke være fortrolig med eller indstillet på at læse i Bibelen som et andagtsstykke. Og så alligevel: Hvis den kulturkristne, sådan som dette program præsenterer det, møder en spejltekst i Bibelen, vil muligvis også han pludselig erindre, at dette vist alligevel har en anden valør end et digt af Søren Ulrik Thomsen eller endog Tove Ditlevsen.

Bibelsk sjælesorg bygger på sorggrupper med fortælling, sang, bøn, rollespil, tegning, betroelse, bibelstudier og skriftemål.

Gennem De Forenede Bibelselskaber støtter Det Danske Bibelselskab arbejdet med bibelsk sjælesorg i blandt andet Swaziland og Jordan.

Støt den bibelske sjælesorg:

Klik her for at støtte

Læs mere om bibelsk sjælesorg

Global succes: Bibelsk sjælesorg flytter mennesker

Forskning viser: Bibelsk sjælesorg virker

Bibelsk sjælesorg - det største missionsfelt?

Terroristen, der blev menneske igen

Se billederne: Jordans kirkeledere gør klar til bibelsk sjælesorg

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
Bibelen og Verden

Bibelen og Verden

Læs mere om bibelsk sjælesorg i magasinet Bibelen og Verden

Bibelen og Verden

Foto: Bibelselskabet

Læs mere om bibelsk sjælesorg i magasinet Bibelen og Verden

.
.
.
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies