Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man.

Ordsprogenes Bog 11,9

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Josef: Josefs historie er en af Det Gamle Testamentes dramatiske og mystiske fortællinger. Han går fra at blive udstødt af sine brødre i Kana'ans Land til at være den næstmægtigste mand i Egypten. Han er både vis og smuk, og det bringer ham både i uføre og giver ham succes
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Næsten er ikke blot den, jeg i forvejen kan lide, men enhver, der kommer til mig": Bertel Haarder (V) er nyudnævnt kirkeminister, og i 2014 mødte Bibelselskabet ham på Folkemødet på Bornholm. Her stillede vi ham seks skarpe spørgsmål om hans forhold til Bibelen - læs hans svar her
Læs mere>  
”Der kommer en dag, hvor jeg skal herfra”Cai Frimodt-Møller
Cai Frimodt-Møller, der er tidligere bestyrelsesformand hos Bibelselskabet, er i dag ambassadør for, og vil gerne øge opmærksomheden på testamenteringer til Bibelselskabet. Foto: Rune Hansen.
A+/a-   
Tanken om døden er ikke fremmed for overlæge og tidligere bestyrelsesformand i Bibelselskabet Cai Frimodt-Møller. For det er vigtigt at få styr på alt fra salmevalg til testamente, mens man endnu er frisk, mener han. Og netop her spiller Bibelens livslange betydning for ham en afgørende rolle
På CFR-hospitalet i Hellerup følger 78-årige overlæge Cai Frimodt-Møller ofte sine pa­tienter i årevis. Og han sidder ved deres side, når en kronisk sygdom er accelereret, og en­den er nær. Her spørger patienterne ofte ind til, hvad de kan forvente sig af den sidste tid, hvad angår smerter og mentalt helbred. Og Cai Frimodt-Møller tager sig også tid til at tale med dem om deres afsked med denne verden. Hvil­ke salmer ønsker de, der skal synges? Ønsker de at blive begravet eller bisat? Og har de tænkt over deres testamente?

"Som læge griber lignelsen om den barmhjer­tige samaritaner mig: Jeg skal altid huske på, at der ligger en nødstedt foran mig"”Jeg møder patienter, der ærgrer sig over, at de ikke fik taget stilling til den slags svære ting, imens de endnu var friske. Baseret på den erfa­ring foreslår jeg, at man ikke venter for læn­ge,” siger han og fortsætter:

”Nogle har familie og ved allerede, at alt skal overgå til deres børn. Andre har ikke, og så kan det jo være nok så relevant at betænke en organisation. Man kan tænke over alle de gode minder, man har fra sit liv, som man gerne vil begave. Måske er man kommet meget i en be­stemt kirke, måske har man gået på højskole. Og har man haft et nært forhold til Bibelen, kunne Bibelselskabet være en mulighed. Det kan betyde alverden, når der kommer en gave ind. Jeg ved naturligvis ikke, hvad patienten ender med at gøre – det kommer ikke mig ved,” siger han.

Cai Frimodt-Møller anbefaler også patienten at fortælle sine nærmeste pårørende om be­slutningerne. Det har han selv gjort. Cai Fri­modt-Møller er gift med Helga, far til fire og bedstefar til otte.

”Først og fremmest vil jeg gerne hjælpe mi­ne børn, men jeg vil jeg også gerne betænke Bi­belselskabet i mit testamente, og det ved mine børn,” siger han.

Selvom Cai Frimodt-Møller stadig er fuld af vigør, har han også sit valg af begravelsessalmer liggende og de to tekststykker, han ønsker, at præsten til den tid skal tale over.

”Alt det synes jeg, man skal tale med sin fami­lie om,” siger han.

Ordene kommer helt ubesværet fra Cai Fri­modt-Møller. Det er uproblematisk for ham at tale om livets afslutning. Vi ved jo alle, at vi skal af sted en dag, som han siger. Og man kan når som helst blive ramt af sygdom eller ulykke.

”De tanker gjorde jeg mig ikke, da jeg var ung, men nu er jeg i den anden ende af skalaen, og da jeg rundede 70 år blev det pludselig meget realistisk. Jeg tror, at mange skyder tanken om døden bort, men det kan have konsekvenser for deres eftertid. Hvis man gerne vi have noget at skulle have sagt, er det derfor vigtigt at huske på, at der kommer en dag, hvor man skal her­fra,” siger han.

Kina_image_cai_moeller
KINA: Ofte må ti menne­sker deles om én bibel. Små husmenigheder sky­der op i de fattigste egne langt ude på landet, hvor kristendommen hver dag er med til at forandre men­neskeliv. (Privat foto)

Bibelen giver et fællesskab
Når folk skriver testamente og ønsker at betæn­ke andre end den nærmeste familie, falder det naturlige valg ofte på en velgørende organisati­on. For Cai Frimodt-Møller er det helt naturligt at vælge at betænke Bibelselskabet, hvor man desuden kan få gratis advokatbistand til at lave sit testamente. For bibelsagen udgør en central del af hans klangbund.

Cai Frimodt-Møller voksede op som missio­nærbarn i Indien, hvor hans farfar åbnede et sa­natorium for tuberkuloseramte, som hans far si­den drev videre. I den danske skole i Indien blev Bibelen læst flittigt og salmevers lært udenad. Dengang fik især lignelsen om de betroede ta­lenter fra Matthæusevangeliet stor betydning for den unge Cai, fordi det skærpede hans bevidst­hed om at gøre brug af sine talenter.

”Bibelen fortæller, at vi alle er udstyret med forskellige talenter – nogle har mange, andre har få. Men uanset hvad skal man udnytte dem. Og hvis jeg bare forvaltede mine bedst muligt, skul­le det nok gå,” fortæller overlægen.

Netop den tekst og desuden lignelsen om den barmhjertige samaritaner fra Lukasevangeliet ønsker han, at præsten skal læse op, når han en gang skal begraves.

”Som læge griber lignelsen om den barmhjer­tige samaritaner mig: Jeg skal altid huske på, at der ligger en nødstedt foran mig, som jeg kan og skal hjælpe og ikke bare gå forbi.”

Da Cai Frimodt-Møller som 14-årig blev sendt hjem til Danmark for at fortsætte sin skolegang på Øregård Gymnasium i Hellerup nord for Kø­benhavn, fik Bibelen endnu en gang særlig be­tydning for ham. Her havde han ikke længere den tryghed, det gav ham at have sine forældre tæt på. Men forældrene havde givet ham en bi­bellæseplan med fra Indien, som de også fulgte. Så når han læste i Bibelen, vidste han, at de læ­ste det samme.

”Det gav følelsen af samhørighed. Derudover er der så mange steder i Bibelen, hvor man kan finde stikord til sit eget liv. Vi kan alle finde no­get, der bevæger os,” siger han.

Cai_moeller_indiske_boern
INDIEN: Cai Frimodt-møller voksede op som missio­nærbarn i Indien. Her er han sammen med udsatte børn i Bangalore. (Privat foto)

Netop derfor har Cai Frimodt-Møller støttet arbejdet for at få Bibelen oversat og udbredt mest muligt. Blandt andet gennem hans mange­årige virke i Bibelselskabets bestyrelse. Selvom han taler flydende engelsk, er det noget særligt for ham at læse Bibelen på sit modersmål, lige­som det er afgørende at få den udbredt til folke­slag, der ellers ikke har råd. Hvis ikke Bibelsel­skaber fandtes, ville vi desuden have en verden fyldt med tvivlsomme bibeloversættelser, un­derstreger han. Og endelig har Bibelselskaberne så stort et netværk, at hjælpen kan nå ud i alle afkroge af verden.

Senest er Cai Frimodt-Møller blevet kontakt­person for en katolsk flygtning fra Eritrea, der har fået asyl i Danmark. Manden har ligesom tu­sindvis af andre mennesker taget den livsfarlige flugt over Middelhavet og er ankommet til Dan­mark uden nogen af sine personlige ejendele. Cai Frimodt-Møller har sørget for, at Bibelselska­bet har foræret manden en bibel på modersmå­let Tigrinya og en på dansk.

”Det var fantastisk at se den glæde, det brag­te. Det er den samme glæde, Bibelselskabets ud­sendte medarbejdere oplever, når de ikke alene giver nødstedte verden over mad i maven, men også Bibelens trøstende ord til sjælen. I det ar­bejde gør det en afgørende forskel, at Bibelsel­skabet modtager gaver og testamenterede dona­tioner,” siger han.

”I de mange år, jeg har siddet i bestyrelsen, har jeg set, hvilken stor rigdom det var for os, når der kom gavebeløb ind. Mange bække små gør en stor å. Det er ganske enkelt afgørende for Bibelselskabets eksistensgrundlag. Testamente­rede gaver er ydermere ofte ikke øremærkede, og derved kan Bibelselskabet bruge pengene lige præcis dér, hvor behovet er størst,” siger han.

Cai frimodt moeller
(Privat foto)

Sætter sit aftryk hos Bibelselskabet
Han kan godt forstå, at det kan være vanskeligt for folk at tage hul på processen og snakken med den nærmeste familie om, hvad der skal ske, når man går bort. Men på den anden side venter lettelsen ved at vide, at der er styr på sa­gerne, forsikrer han.

”Herhjemme er døden ikke et tabuemne, og mine børnebørn kender godt forskellen på bi­sættelse og begravelse. Hvis børnebørnene spør­ger, taler vi med dem om, at der er et liv efter døden, så vi mødes igen. Og nogle gange kan en af dem udbryde ”hvor er du gammel morfar, men du skal altså med til min konfirmation, før du dør”. Der bliver ikke lagt fingre imellem,” si­ger han.

Og det glæder ham at tænke på, at når han – om forhåbentlig rigtig mange år – skal væk her­fra, så fortsætter det vigtige bibelarbejde – blandt andet på grund af hans hjælp.

”Jeg og mange andre er bidragsydere til Bi­belselskabet i dag. Jeg mener, det er en god sag at fremme, og jeg vil være glad for, at det kan fortsætte – også efter min død. Jeg er overbevist om, at selv den beskedne arv, jeg kan sende vi­dere, vil blive forvaltet på den bedste måde. I Bi­belselskabet bliver der ikke samlet til hobe. Pen­ge skal arbejde, og det skal mine også.”

Få mere information:

- Udfyld formularen herunder

- Ring: 33 12 79 13 eller skriv til arv@bibelselskabet.dk

Mere information
Ønsker du yderligere information om arv og testamente, kan du udfylde
og sende denne formular.
Navn
Adresse
Postnummer
By
Tlf.
Email
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Gratis advokatbistand
Bibelselskabets advokat har assisteret kirkelige organisationer igennem mange år.

Bibelselskabet er fritaget for boafgift uanset om der er tale om små eller store arvebeløb. Overvejer du at oprette et testamente, er Bibelselskabet meget gerne behjælpelig med gratis, juridisk bistand.

Ring på 33 12 78 35 eller skriv til arv@bibelselskabet.dk

Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies