Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Dagens vers
Alle folkeslag vandrer i hver sin guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid.

Mikas Bog 4,5

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Det siger pressen om Den Nye Aftale: Bibeloversættelse er et brandvarmt emne. Med knap 2000 år på bagen er Bibelen blevet oversat et utal af gange, til et væld af sprog. På trods af at Bibelen er et løbende oversættelsesprojekt, vækker det stadig debat, når man laver nye oversættelser af verdens mest læste bog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Bibelen kunne også hedde Tro, Håb og Kærlighed: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her er det journalist og konsulent Paula Larrain, der svarer på 6 skarpe spørgsmål om verdens mest udbredte bog
Læs mere>  
”At hjælpe andre er en helt naturlig ting”Susanne Borch. Foto: Rune Hansen.
For mig at se danner Bibelen grundlaget for vores eksistens og er en naturlig del af livet. Så­dan har jeg altid haft det, udtaler Susanne Borch i artiklen. Foto Rune Hansen.
A+/a-   
Susanne Borch har altid set frivilligt arbejde for folkekirkelige institutioner som en naturlig del af sit virke som advokat. Derfor er det også helt centralt for hende at hjælpe danskerne, når de gør sig overvejelse om at skrive Bibelselskabet ind i deres testamente
Der er en særlig grund til, at Juleevangeliet ikke bare er advokat Susanne Borchs ynd­lingspassage i Bibelen, men i det hele taget er et af Bibelens mest berømte og elskede tekststyk­ker. Netop det tekststykke bringer det glædelige budskab, der er grundlaget for hele vores eksi­stens, mener hun. For det er i Juleevangeliet, vi kan læse om Jesus’ fødsel og ungdom. Jesus, som er indbegrebet af næstekærlighed og altid har prioriteret at hjælpe andre før sig selv. For Susanne Borch er det at hjælpe andre via frivil­ligt arbejde for organisationer med et kristent grundlag en vigtig del af arbejdslivet.

”Børn og unge skal have noget, de kan relate­re til. Så dur det ikke med en støvet udgave hen­ne på reolen med krøllede bogstaver, de ikke kan læse. Det er vigtigt, at Bibelen passer til tids­ånden”At yde hjælp til næsten har været en naturlig del af den nu 66-årige advokats liv fra hun var en helt lille pige. Hun voksede op hos en familie, hvor det var en del af hverdagen at yde frivillig advokatbistand til de, der trængte. Hendes far arbejdede blandt for en række af folkekirkens institutioner.

”Størstedelen af min familie har igennem fle­re generationer været jurister, så jeg har fået ju­ra ind med modermælken. Det har altid været en del af mig, og derfor var det også helt natur­ligt, at valget faldt på det. At bruge tid på det fri­villige arbejde ved siden af det job, jeg tjener mi­ne penge på, har altid fulgt med, og det giver rigtig meget mening for mig,” siger hun. 

girls, good news bibleDa Susanne Borch begyndte som advokat, var hun én blandt få kvinder, der gik i den retning. I starten af 80’erne, hvor hun blev fuldmægtig, var jura et mandsdomineret erhverv, hvor det var godt at være udstyret med en god portion humor som kvinde, som hun udtrykker det. Hendes chef syntes, hun skulle arbejde med nogle af de lidt ”blødere” områder som perso­naleplejen på de institutioner og plejehjem, som kontoret stod for at administrere. Arbejdet var spændende og førte senere til, at Susanne Borch var med til at etablere landets første hospice. 

Efterhånden som årene er gået, har hun brugt meget af sin tid og energi på frivilligt arbejde. (Foto t.h.: Adam Garff.)

I Susanne Borchs daglige virke som advokat i Hel­lerup er det blandt andet arveret, ansættelses- og arbejdsret, der fylder. Derudover arbejder hun blandt andet frivilligt for Kofoeds skole – en selv­ejende institution, der hjælper socialt udsatte.

Bibelselskabet har gode værdier
En af de frivillige indsatser, hun vægter højt, er dét, hun udfører for Bibelselskabet. I mange år har hun rådgivet de danskere, der ønsker at vide mere om mulighederne for at testamentere til Bibelselskabet. Og arbejdet bliver ved at give mening for hende, fordi det er en organisation, som hviler på et godt og ordentlig grundlag. Derfor er det også vigtigt, at folk kender til mu­ligheden for at testamentere til Bibelselskabet, mener hun.


Kirke i Jerusalem. Foto: Bibelselskabet.

Hun fortæller folk om, hvilken betydning et testamente har, og hvordan man opretter det. Og hun taler med folk om, hvem de gerne vil be­tænke, og hvordan det kan gøres. For Susanne Borch har fuld forståelse for alle de tanker, be­kymringer og eksistentielle spørgsmål, der kan fare igennem hovedet på folk i forbindelse med, at de skal træffe de indimellem svære beslutnin­ger, når deres sidste vilje skal nedfældes. Det kan være alt fra at tage stilling til om, og i så fald hvem, der skal arve og hvor meget.

”Der er rigtig mange forskellige scenarier. Det kan for eksempel være, at det udelukkende er børnene, der skal arve, eller at man vælger at betænke både arvinger og en velgørende institu­tion. Og i disse tider, hvor der er rigtig mange sammenbragte familier, er det også vigtigt at nedfælde meget præcist, hvad man gerne vil,” siger hun og fortsætter: Susanne Borch fortæller desuden, at hvis man får en grundig vejledning i at oprette testamente, finder man også ud af, at det er muligt at nedfælde helt små detaljer om de overvejelser, man har gjort sig, sådan så de efterladte har mulighed for at sætte sig ind i ens bevæggrunde for at fordele arven, som man gør.

Lonesom boy
Foto: Adam Garff.

Testamentariske bidrag har stor betydning
Idet Susanne Borch har arbejdet for Bibelselska­bet i mange år, kan hun se, at det har stor betyd­ning, når nogle vælger at testamentere til Bi­belselskabet, hvad enten der er tale om små el­ler store bidrag.

”Det er alfa og omega, at den støtte fortsætter. For selvom Bibelselskabet er en cementeret virk­somhed og dygtigt drevet, skal der ekstra midler til, hvis der også skal være plads til udvikling si­deløbende med den daglige drift,” fastslår hun

Vil man bevare folkekirken og de andre tros­retninger inden for kristendommen, som Bi­belselskabet også omfatter, og dermed under­støtte, at der er en kristen tro, må Bibelselskabet have de fornødne midler, mener Susanne Borch. Desuden er det ikke kun herhjemme, der er brug for det store stykke arbejde, Bibelselskabet yder.

”Hele organisationens virke er også ekstremt vigtig ude i verden, hvor der er forfulgte og ud­satte mennesker. Her kan Bibelselskabet hjælpe til at udbrede den lekture, der gør, at folk kan komme videre i deres liv og få det, de har behov for,” siger hun.

mor og barn, læsning
Foto: Adam Garff.

Og skal det ske, kræver det, at Bibelen bliver oversat til mange sprog. Derudover er det også centralt, at Bibelen findes i udgaver, der passer til forskellige aldersgrupper, mener Susanne Borch.

”Børn og unge skal have noget, de kan relate­re til. Så dur det ikke med en støvet udgave hen­ne på reolen med krøllede bogstaver, de ikke kan læse. Det er vigtigt, at Bibelen passer til tids­ånden,” siger hun.

Hun mener, at alle de sager, Bibelselskabet kæmper for, har stor værdi, men personligt hol­der hun især af deres Børnebibler, som hun ger­ne forærer til de børn, hun kender. For hende at se formidler den nemlig kristendommens bud­skaber på en god og let tilgængelig måde, så alle børn kan følge med.

Som barn gik Susanne Borch i menighedsbør­nehave og søndagsskole. Bibelen var en del af hverdagen i hendes barndomshjem, og kristen­dommen var afgørende for måden, man omgik­kes hinanden på. Og det har hun taget med sig.

”For mig at se danner Bibelen grundlaget for vores eksistens og er en naturlig del af livet. Så­dan har jeg altid haft det,” fortæller hun.

Hun husker, at hun i børnehaven fik ros for sin evne til at lære salmevers udenad og læse dem op:

”Jeg joker lidt med, at jeg blev jurist, fordi jeg var så god til at lære udenad. Jeg fik i hvert fald en masse glansbilleder for det, men måske var det ikke helt korrekt dengang,” griner hun.

Happy boys
Foto: Adam Garff.

Præcision er dog af største vigtighed, når det handler om testamenter, og derfor er det for Su­sanne Borch nødvendigt at videregive budska­bet om, hvor vigtigt det er at få oprettet et testa­mente.

”Man bør tage sig god tid og få ordentlig råd­givning, når man skriver sit testamente. For ek­sempel er det en dårlig ide at gå efter de tilbud, som der indimellem bliver reklameret for, hvor man hurtigt kan oprette et testamente efter en enkel formular. Testamenter er nemlig helt indi­viduelle og tager som regel tid at lave,” siger hun.

En tid, der er nødvendig, hvis man vil sikre sig, man får sin sidste vilje opfyldt.

”Får man det ikke gjort, står de efterladte med en masse oprydning og kender ikke til de ønsker, den afdøde egentlig havde. Det er meget nemmere for de efterladte, når man har nedfæl­det sine ønsker. Og hvis man for eksempel vil betænke Bibelselskabet, men ikke har fået skre­vet det ned, kan man ikke være sikker på, at det sker,” siger hun.

Få mere information:

- Udfyld formularen herunder

- Ring: 33 12 79 13 eller skriv til arv@bibelselskabet.dk

Mere information
Ønsker du yderligere information om arv og testamente, kan du udfylde
og sende denne formular.
Navn
Adresse
Postnummer
By
Tlf.
Email
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Gratis advokatbistand
Bibelselskabets advokat har assisteret kirkelige organisationer igennem mange år.

Bibelselskabet er fritaget for boafgift uanset om der er tale om små eller store arvebeløb. Overvejer du at oprette et testamente, er Bibelselskabet meget gerne behjælpelig med gratis, juridisk bistand.

Ring på 33 12 78 35 eller skriv til arv@bibelselskabet.dk

Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies