Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1  En dag sagde Sauls søn Jonatan til sin våbendrager: »Kom, lad os gå over på den anden side til filistrenes forpost.« Men han fortalte ikke sin far noget. v2  På det tidspunkt sad Saul i udkanten af Gibea under granatæbletræet på tærskepladsen. Han havde omtrent seks hundrede mand hos sig. v3  Akija bar efoden; han var søn af Akitub, en bror til Ikabod, der var søn af Pinehas og sønnesøn af Eli, Herrens præst i Shilo. Ingen vidste, at Jonatan var gået. v4  På begge sider af det pas, som Jonatan prøvede at komme igennem for at angribe filistrenes forpost, er der et klippefremspring; det ene hedder Boses, det andet Sene. v5  Den ene spids rager i vejret på nordsiden ud for Mikmas og den anden på sydsiden ud for Geba.

  v6  Jonatan sagde altså til sin våbendrager: »Kom, lad os gå over til forposten hos disse uomskårne mennesker. Måske vil Herren hjælpe os, for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr, uanset om vi er mange eller få.« v7  Våbendrageren sagde: »Gør det, du har i sinde! Gå i gang! Jeg går med dig, hvorhen du vil.« v8  Jonatan sagde: »Nu går vi over til mændene og sørger for at blive opdaget af dem. v9  Hvis de siger til os: ›Rør jer ikke, førend vi når frem til jer,‹ så bliver vi stående, hvor vi er, og går ikke op til dem. v10  Men siger de: ›Kom op til os!‹ så går vi derop, for så har Herren givet dem i vores hånd. Det skal være vores tegn.«

  v11  Da nu filistrenes forpost opdagede dem, sagde filistrene: »Se, der er nogle hebræere, der er kommet ud af grotterne, hvor de gemte sig.« v12  Og mændene på forposten råbte til Jonatan og hans våbendrager: »Kom op til os, så skal vi fortælle jer noget.« Jonatan sagde til sin våbendrager: »Følg med mig derop, for Herren har givet dem i Israels hånd.« v13  Så klatrede Jonatan derop på hænder og fødder fulgt af våbendrageren. Jonatan fældede filistrene, og våbendrageren kom bagefter og gav dem dødsstødet. v14  I dette første angreb, som Jonatan og hans våbendrager foretog, dræbte de omtrent tyve mand på en strækning af omtrent en halv plovfures længde. v15  Da opstod der rædsel i lejren og i hele hæren; selv forposten og plyndringsstyrken blev grebet af rædsel. Jorden rystede, og der opstod en gudsrædsel.

  v16  Da Sauls udkigsposter i Gibea i Benjamin så derover og opdagede forvirringen i den fjendtlige hær, v17  sagde Saul til sine folk: »Hold mønstring og find ud af, hvem vi mangler!« De holdt mønstring, og det viste sig, at Jonatan og hans våbendrager ikke var der. v18  Saul sagde til Akija: »Kom med Guds ark!« Guds ark befandt sig nemlig dengang hos israelitterne. v19  Mens Saul talte med præsten, blev larmen i filistrenes lejr større og større. Så sagde Saul til præsten: »Lad det være!« v20  Derpå kaldte Saul alle sine folk sammen, og da de kom ud på slagmarken, så de, at filistrene rettede deres sværd mod hinanden, og det var én stor forvirring. v21  De hebræere, som tidligere havde været på filistrenes side, og som var draget i felten med dem, faldt fra og gik over til israelitterne, som havde sluttet sig til Saul og Jonatan. v22  Da alle de israelitter, som havde gemt sig i Efraims bjergland, hørte, at filistrene var på flugt, gik de også med i krigen og forfulgte dem. v23  Således gav Herren Israel sejr den dag.

  Kampen bredte sig forbi Bet-Aven, v24  og israelitterne var hårdt trængt den dag. Saul afkrævede folkene en ed og sagde: »Forbandet være den mand, som spiser, før det bliver aften, og jeg har taget hævn over mine fjender.« Ingen spiste. v25  Nu var der honning på marken, v26  og da folkene kom hen til bikagerne, opdagede de, at der var en overflod af honning; men ingen førte hånden til munden af frygt for eden. v27  Jonatan havde imidlertid ikke hørt, at hans far havde taget folkene i ed. Han rakte den stav frem, han havde i hånden, dyppede spidsen af den i en bikage og førte hånden til munden, og så fik hans øjne ny glans. v28  Da sagde en af mændene: »Din far har taget folkene i ed og sagt: Forbandet være den mand, som spiser i dag! Det er derfor, alle er så udmattede.« v29  »Min far styrter landet i ulykke!« udbrød Jonatan, »se, hvordan mine øjne har fået ny glans, fordi jeg smagte lidt af denne honning. v30  Hvad så, hvis folkene i dag havde spist sig mætte i det bytte, de havde taget fra deres fjender! Nu bliver filistrenes nederlag ikke stort.«

  v31  Den dag slog de filistrene og forfulgte dem fra Mikmas til Ajjalon. Folkene var meget udmattede v32  og kastede sig derfor over byttet, tog får og køer og kalve og begyndte at slagte dem på den bare jord og spise kødet med blodet i. v33  Da Saul fik at vide, at folket syndede mod Herren ved at spise blodet med, sagde han: »I er troløse! Rul straks en stor sten herhen til mig!« v34  Og han sagde videre: »Gå rundt til folkene og sig, at de skal komme hen til mig med deres okser og får og slagte dem her og spise dem. De må ikke synde mod Herren ved at spise blodet med.« I nattens løb kom de alle med det, de havde, og slagtede det dér. v35  Og Saul byggede et alter for Herren; det var det første alter, han byggede for Herren.

  v36  Derefter sagde Saul: »Lad os sætte efter filistrene i nat og udplyndre dem til daggry; vi lader ingen af dem være tilbage.« De svarede: »Gør, som du synes.« Men præsten sagde: »Lad os først træde frem her for Gud.« v37  Saul spurgte da Gud: »Skal jeg sætte efter filistrene? Giver du dem i Israels hånd?« Men denne gang fik han ikke noget svar. v38  Da sagde Saul: »Alle høvdinge, kom herhen! Find ud af, hvad det er for en synd, der er begået i dag. v39  For så sandt Herren lever, han som giver Israel sejr: Om det så er min søn Jonatan, der er den skyldige, skal han dø!« Ingen svarede ham. v40  Så sagde han til hele Israel: »I skal stå til den ene side, og jeg og min søn Jonatan til den anden side.« »Gør, som du synes,« svarede de. v41  Da sagde Saul til Herren, Israels Gud: »Lad sandheden komme frem!« Loddet faldt på Jonatan og Saul, og folket gik fri. v42  »Kast lod mellem mig og min søn Jonatan,« sagde Saul, og loddet faldt på Jonatan. v43  Så sagde Saul til Jonatan: »Fortæl, hvad du har gjort,« og Jonatan sagde: »Jeg har smagt lidt honning på spidsen af min stav. Jeg er rede til at dø!« v44  Saul sagde: »Gud ramme mig igen og igen, om ikke du skal dø, Jonatan!« v45  Men folkene sagde til ham: »Skal Jonatan, som har vundet så stor en sejr for Israel, virkelig dø? Ikke tale om! Så sandt Herren lever: Der skal ikke krummes et hår på hans hoved, for det er med Guds hjælp, han har vundet i dag.« Derefter købte de Jonatan fri, så han undgik døden.

  v46  Saul opgav nu at forfølge filistrene og vendte hjem, mens filistrene drog tilbage til deres eget område.

  Sauls krige og familieforhold

  v47  Da Saul havde vundet kongedømmet over Israel, gik han i krig mod sine fjender på alle sider, moabitterne, ammonitterne, edomitterne, Sobas konger og filistrene, og hvorhen han vendte sig, sejrede han. v48  Han vandt sejr i et slag mod amalekitterne og reddede Israel fra de folk, der udplyndrede det.

  v49  Sauls sønner var Jonatan, Jishvi og Malkishua. Den ældste af hans to døtre hed Merab, den yngste Mikal. v50  Hans hustru hed Akinoam; hun var datter af Akima'as. Hans hærfører hed Abner; han var søn af Sauls farbror Ner. v51  Sauls far Kish og Abners far Ner var sønner af Abiel.

  v52  Krigen med filistrene var hård, så længe Saul levede. Hver gang Saul så en heltemodig og tapper mand, tog han ham i sin tjeneste.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies