Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Paulus: Paulus er en sammensat karakter i Det Nye Testamente. Han starter som forfølger af de helt nye kristne menigheder, men ender med at være den mest kendte og udbredte missionær og forkynder af den kristne tro.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1  David flygtede nu fra Najot i Rama. Han kom til Jonatan og sagde: »Hvad har jeg gjort? Hvad er min forbrydelse og min synd mod din far, siden han stræber mig efter livet?« v2  Han svarede: »Der er ikke tale om, at du skal dø! Min far foretager sig ikke noget, uden at han lader mig det vide. Hvorfor skulle min far så skjule dette for mig? Der er ikke noget om det.« v3  Men David svor: »Din far ved godt, at jeg har vundet din velvilje, og han tænker: Jonatan skal ikke have det at vide, for at han ikke skal blive bedrøvet. Men så sandt Herren lever, og så sandt du lever: Der er kun et skridt mellem mig og døden!« v4  Jonatan spurgte David: »Hvad mener du selv, at jeg kan gøre for dig?« v5  David svarede Jonatan: »I morgen er det nymånedag, og så skal jeg sidde til bords med kongen. Kan du ikke give mig fri til at tage af sted, så jeg kan holde mig skjult ude i marken indtil i overmorgen aften? v6  Hvis din far så savner mig, skal du sige: David bad mig om lov til at skynde sig hjem til sin by Betlehem, for hele hans familie holder det årlige slagtoffer dér. v7  Hvis han siger: ›Godt!‹ så kan jeg være rolig, herre. Men hvis han farer op i vrede, må du være klar over, at han er besluttet på min ulykke. v8  Vær trofast mod mig, herre, for du har indgået en pagt med din tjener for Herrens ansigt. Men er der skyld hos mig, så slå mig ihjel! Til din far må du ikke føre mig.« v9  Jonatan svarede: »Ikke tale om! Får jeg at vide, at min far er besluttet på din ulykke, skal jeg nok fortælle dig det.« v10  »Hvem kan fortælle mig, om din far giver dig et uforsonligt svar?« spurgte David, v11  og Jonatan svarede: »Kom, lad os gå ud i marken.« Så gik de begge to ud i marken. v12  Derude sagde Jonatan til David: »Ved Herren, Israels Gud: I morgen eller overmorgen skal jeg have fundet ud af min fars hensigter, og så vil det vise sig, at David er uden for fare. Ellers vil jeg sende bud til dig og lade dig det vide. v13  Herren ramme Jonatan igen og igen, hvis ikke jeg lader dig vide, om min far har i sinde at bringe ulykke over dig. I så fald vil jeg sørge for, at du slipper væk, så du kan bringe dig i sikkerhed. Gid Herren så vil være med dig, som han har været med min far. v14  Og gid du vil vise mig en trofasthed som Herrens, hvis jeg da endnu er i live. Men skulle jeg dø, v15  gid du så aldrig vil holde op med at være trofast mod mit hus, heller ikke når Herren udrydder hver eneste af Davids fjender fra jorden.«

  v16  Sådan sluttede Jonatan pagt med Davids hus: »Herren skal kræve Davids fjender til regnskab.« v17  Så aflagde Jonatan atter ed på sin kærlighed til ham, for han elskede ham inderligt. v18  Jonatan sagde til ham: »I morgen er det nymånedag; så vil du blive savnet, når din plads står tom. v19  I overmorgen ved aftenstid skal du gå ned og komme til det sted, hvor du skjulte dig den dag, det skete, og sætte dig bag ved ha-Ezel-stenen. v20  Så vil jeg skyde tre pile hen ved siden af den, som om jeg skød til måls. v21  Jeg sender en dreng ud for at finde pilene, og hvis jeg råber til ham: ›Pilene ligger herhenimod, hent dem!‹ så kan du komme frem, for så er du i sikkerhed, og der er intet på færde, så sandt Herren lever. v22  Men råber jeg til knægten: ›Pilene ligger lidt længere fremme,‹ så skynd dig væk, for så vil Herren have dig bort. v23  Men om den aftale, du og jeg har indgået, gælder det, at Herren i evighed er vidne mellem os.« v24  David skjulte sig så ude i marken.

  Det blev nymånedag, og kongen satte sig til bords. v25  Kongen sad på sin sædvanlige plads, pladsen ved væggen. Jonatan sad overfor, og Abner sad ved siden af Saul. Davids plads stod tom. v26  Saul sagde ikke noget den dag, for han tænkte: »Der er nok sket ham noget, så han ikke er ren. Nej, han er nok ikke ren.« v27  Men da Davids plads stod tom på nymånefestens anden dag, spurgte Saul sin søn Jonatan: »Hvorfor er Isajs søn hverken i går eller i dag kommet til måltidet?« v28  Jonatan svarede: »David har bedt mig om lov til at tage til Betlehem. v29  Han sagde: ›Giv mig fri, for vores familie holder slagtoffer i byen, og det er min bror, der har givet mig besked om at komme. Hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så lad mig slippe af sted, så jeg kan besøge mine slægtninge.‹ Det er derfor, han ikke er kommet til kongens bord.« v30  Da blev Saul vred på Jonatan og sagde til ham: »Din horeunge! Jeg ved godt, at du holder med Isajs søn til skam for dig selv og for din skøge af en mor. v31  Så længe Isajs søn er i live på jorden, er du og dit kongedømme ikke sikret. Send bud efter ham, for nu skal han dø!« v32  Jonatan svarede sin far Saul: »Hvorfor skal han lide døden? Hvad har han gjort?« v33  Da kastede Saul sit spyd mod ham for at dræbe ham, og så forstod Jonatan, at hans far var besluttet på at slå David ihjel. v34  Han rejste sig fra bordet i glødende vrede, og han spiste intet på nymånefestens anden dag, fordi han var bedrøvet over, at hans far bragte skam over David.

  v35  Næste morgen gik Jonatan sammen med en lille dreng ud i marken som aftalt med David. v36  Han sagde til drengen: »Løb hen og find de pile, jeg skyder.« Da drengen var løbet, skød han en pil forbi ham, v37  og da drengen nåede derhen, hvor den pil, Jonatan havde skudt, skulle være, råbte Jonatan efter ham: »Pilen ligger lidt længere fremme.« v38  Og Jonatan råbte efter ham: »Skynd dig! Bliv ikke dér!« Så samlede Jonatans dreng pilen op og kom tilbage til sin herre. v39  Drengen vidste ingenting. Det var kun Jonatan og David, der kendte sammenhængen. v40  Jonatan gav så sine våben til drengen, der var med ham, og sagde til ham: »Gå ind til byen med dem.«

  v41  Da drengen var gået, rejste David sig bag ved stenen. Han kastede sig tre gange til jorden for Jonatan, og så kyssede de hinanden og græd sammen. v42  Jonatan sagde til David: »Gå med fred! Om det, vi har tilsvoret hinanden i Herrens navn, gælder det, at Herren i evighed er vidne mellem os to og mellem dine og mine efterkommere.« (21,1)  Så gik David sin vej, og Jonatan vendte tilbage til byen.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies