Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Salomos palads

  v1  Sit palads byggede Salomo på tretten år; så havde han fuldført hele sit palads. v2  Han byggede Libanonskovhuset, hundrede alen langt, halvtreds alen bredt og tredive alen højt, med fire rækker af cedertræssøjler og cedertræsbjælker oven på søjlerne. v3  Der var lagt cedertræsloft oven på bjælkerne, som hvilede på de femogfyrre søjler, femten i hver række. v4  Der var tre rækker indramninger, og åbning sad over for åbning tre gange. v5  Alle åbninger havde fire indhak i rammen, tre gange over for hinanden. v6  Han lavede søjlehallen, halvtreds alen lang og tredive alen bred, og en forhal foran den med søjler og en gesims foran. v7  Han lavede tronhallen, hvor han holdt rettergang, domshallen, så den var dækket med cedertræ fra gulvet til loftsbjælkerne. v8  Huset, hvor han selv boede, i den anden gård inden for søjlehallen, var udført på samme måde, og til Faraos datter, som Salomo havde giftet sig med, lavede han et hus, der svarede til denne søjlehal. v9  Alle disse bygninger var af kostbare sten, i kvaderstens mål, der var tilsavede såvel på indersiden som på ydersiden lige fra grunden til gesimsen, også på ydersiden ud mod den store forgård. v10  Fundamentet var kostbare sten, store sten på ti og otte alen, v11  og ovenpå var der kostbare sten i kvaderstens mål og cedertræ. v12  Den store forgård hele vejen rundt havde tre skifter kvadersten og et skifte cedertræsbjælker. Det gjaldt også den indre forgård til Herrens tempel og til husets forhal.

  Udstyret til templet

  v13  Kong Salomo sendte bud efter Hiram fra Tyrus. v14  Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, hans far var fra Tyrus og havde været kobbersmed; han var fuld af visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags bronzearbejde. Han kom til kong Salomo og udførte alt arbejde for ham.

  v15  Han formede de to bronzesøjler; hver af dem var atten alen høj og havde en omkreds på tolv alen; de var hule, og de var fire fingre tykke. v16  Han lavede to søjlehoveder, støbt i bronze, til at sætte på toppen af søjlerne; hvert søjlehoved var fem alen højt. v17  Til søjlehovederne på toppen af søjlerne var der fletninger, fletværk, kvaster og kædeværk, syv til hvert søjlehoved. v18  Han lavede granatæblerne, to rækker hele vejen rundt oven på den ene fletning, som skulle dække søjlehovederne på toppen af søjlerne, og på samme måde gjorde han ved det andet søjlehoved. v19  – Søjlehovederne, som var på toppen af søjlerne i forhallen var af lotus-form; de var fire alen. – v20  Og der var søjlehoveder ovenfor, oven på de to søjler igen, oven for vulsten, som var på den anden side af fletningen, og der var to hundrede granatæbler i rækker hele vejen rundt på det andet søjlehoved. v21  Han stillede søjlerne op ved templets forhal. Han stillede den højre søjle op og kaldte den Jakin; og den venstre søjle stillede han op og kaldte den Boaz. v22  Øverst på søjlerne var der lotus-værk. Dermed var arbejdet med søjlerne færdigt.

  v23  Så støbte han Havet, ti alen fra kant til kant, cirkelrundt; det var fem alen højt, og det målte tredive alen i omkreds. v24  Under kanten var der blomsterknopper hele vejen rundt; de sad i en kreds hele vejen rundt om Havet, ti på en alen; blomsterknopperne sad i to rækker, støbt i ét med Havet. v25  Det stod på tolv okser, tre vendte mod nord, tre mod vest, tre mod syd og tre mod øst; Havet stod oven på dem, og deres bagkroppe vendte indad. v26  Det var en håndsbredde tykt, dets kant var lavet som kanten af et lotusblomst-bæger; det rummede to tusind bat.

  v27  Han lavede ti vognstel i bronze; hvert stel var fire alen langt, fire alen bredt og tre alen højt. v28  Stellene var konstrueret således: Der var lister på dem, og lister mellem tværribberne; v29  på listerne mellem tværribberne var der løver, okser og keruber, ligeledes på tværribberne; over og under løverne og okserne var der spiraler i udhamret arbejde. v30  På hvert stel var der fire bronzehjul med bronzeaksler. Dets fire fødder havde skråstivere neden for bækkenet; skråstiverne var støbt fast. På hver side af dem var der spiraler. v31  Åbningen var i form af en krans, der ragede en alen op, den var cirkelrund med et fodstykke på halvanden alen; også på den var der relieffer. Listerne var firkantede, ikke runde. v32  Der var fire hjul under listerne, og hjullejerne sad på stellet. Hvert hjul var halvanden alen højt. v33  Hjulene var lavet som vognhjul; alle lejer, fælge, eger og nav var støbt. v34  Der gik fire skråstivere til de fire hjørner på hvert stel; skråstiverne gik i ét med stellet. v35  Oven på stellet var der et cirkelrundt fodstykke på en halv alen, og oven på stellet gik holderne og listerne i ét med det. v36  På siderne af holderne og listerne indgraverede han keruber, løver og palmetter i de bare felter med spiraler hele vejen rundt. v37  Således lavede han de ti stel, alle støbt på samme måde, i samme mål og form. v38  Og han lavede ti bronzebækkener; hvert bækken rummede fyrre bat og målte fire alen. Der var et bækken på hvert af de ti stel. v39  Han stillede stellene op, fem ved templets sydside og fem ved templets nordside. Havet stillede han ved templets sydside, i sydøst.

  v40  Hiram lavede askespandene, skovlene og stænkeskålene. Dermed havde Hiram færdiggjort alt det arbejde, han skulle lave for kong Salomo til Herrens tempel: v41  to søjler, to vulster til søjlehovederne på toppen af søjlerne, de to fletninger til at dække de to vulster på søjlehovederne på toppen af søjlerne, v42  de fire hundrede granatæbler til de to fletninger, to rækker granatæbler i hver fletning til at dække de to vulster på søjlehovederne, som var oven på søjlerne; v43  de ti vognstel og de ti bækkener på stellene; v44  Havet og de tolv okser under Havet; v45  askespandene, skovlene, stænkeskålene og alle de redskaber, som Hiram lavede i poleret bronze for kong Salomo til Herrens tempel. v46  I Jordandalen, i den faste lerjord mellem Sukkot og Saretan, lod kongen dem støbe. v47  Salomo bragte alle tingene på plads; på grund af den meget store mængde blev vægten af bronzen ikke beregnet.

  v48  Salomo lavede alle genstandene i Herrens tempel: guldalteret og guldbordet, som skuebrødene lå på, v49  lysestagerne, de fem til højre og de fem til venstre foran det inderste rum, i rent guld, blomsten, lamperne og tængerne af guld, v50  bægrene, knivene, stænkeskålene, skålene og fyrbækkenerne af rent guld, panelerne i dørene til inderrummet, det Allerhelligste, og i dørene til tempelhallen, af guld.

  v51  Da alt det arbejde, kong Salomo udførte til Herrens tempel, var færdigt, bragte Salomo sin far Davids helliggaver, sølvet, guldet og karrene og lagde dem i skatkamrene i Herrens tempel.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies