Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Esajas: Profeten Esajas kender vi fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Esajas' Bog er den bog fra Det Gamle Testamente, hvorfra man har hentet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Antiokus VII sikrer Simon hans rettigheder

  v1  Kong Demetrios' søn Antiokus sendte fra havets fjerne øer et brev til jødernes ypperstepræst og hersker, Simon, og til hele folket; v2  det havde følgende indhold: »Kong Antiokus hilser ypperstepræsten og herskeren Simon og det jødiske folk. v3  Da ondsindede mænd har taget magten over vore fædres kongerige, har jeg sat mig for at gøre krav på riget for at give det den stilling, det havde før. Jeg har hvervet en mængde lejetropper, og jeg har skaffet mig krigsskibe; v4  jeg vil gå i land og forfølge dem, der har hærget vort land og lagt mange byer øde i mit kongerige.

  v5  Nu bekræfter jeg så din ret til alle de afgiftslettelser, kongerne før mig har givet dig, og til den fritagelse for andre ydelser, du har opnået hos dem, v6  og jeg giver dig tilladelse til at præge egne mønter, der kan bruges i dit land. v7  Jerusalem og helligdommen skal være frie, og alle de våben, du har skaffet dig, og de fæstninger, du har bygget og er i besiddelse af, kan du beholde. v8  Al stående og fremtidig gæld til kronen skal fra nu af og i al fremtid være dig eftergivet. v9  Når vi har fået befæstet vor kongemagt, vil vi vise dig, dit folk og templet en så stor ære, at det bliver kendt over hele jorden.«

  Antiokus VII indeslutter Tryfon i Dor

  v10   År 174 rykkede Antiokus ind i sine fædres land, og alle tropperne gik over til ham, så der kun var få tilbage hos Tryfon. v11  Antiokus forfulgte ham, og han flygtede til Dor, der ligger ved havet, v12  for han indså, at ulykkerne trak sammen over ham, og at hans tropper svigtede ham. v13  Antiokus belejrede Dor med 120.000 våbenføre mænd og 8.000 ryttere. v14  Mens han omringede byen, kom skibene til fra havet, og han trængte byen både fra landsiden og søsiden og tillod ikke nogen at komme hverken ud eller ind.

  Romerne garanterer jødernes sikkerhed

  v15  Imidlertid var Numenios og hans folk kommet tilbage fra Rom med breve til kongerne og landene, hvori der stod: v16  »Den romerske konsul Lucius hilser kong Ptolemæus. v17  Jødernes sendebud kom til os som vore venner og forbundsfæller for at få fornyet det venskab og forbund, der har bestået fra gammel tid. De var udsendt af ypperstepræsten Simon og det jødiske folk, v18  og de havde et guldskjold på tusind miner med. v19  Vi har derfor besluttet at skrive til kongerne og landene, at de ikke må gøre jøderne ondt, at de ikke må angribe dem og deres byer og land, og at de ikke må slutte forbund med dem, der fører krig mod dem. v20  Vi har bestemt at modtage skjoldet. v21  Hvis ondsindede mænd flygter bort fra jødernes land til jer, skal I udlevere dem til ypperstepræsten Simon, så han kan straffe dem efter landets lov.«

  v22  Det samme skrev han til kongerne Demetrios, Attalos, Ariarathes og Arsakes v23  og til alle landene: til Sampsake og til spartanerne, til Delos, Myndos, Sikyon, Karien, Samos, Pamfylien, Lykien, Halikarnassos, Rhodos, Faselis, Kos, Side, Arvad, Gortyna, Knidos, Cypern og Kyrene. v24  En afskrift af brevet blev sendt til ypperstepræsten Simon.

  Antiokus VII bryder med Simon

  v25  Kong Antiokus belejrede nu Dor på ny, førte hele tiden styrker frem mod byen, fremstillede belejringsmaskiner og indesluttede Tryfon, så ingen kunne komme hverken ud eller ind. v26  Simon sendte ham to tusind udvalgte mænd, som skulle kæmpe sammen med ham, desuden sølv og guld og så megen udrustning, som han behøvede. v27  Han ville dog ikke tage imod det, men brød alle de aftaler, han tidligere havde indgået med Simon, og lagde afstand til ham. v28  Han sendte en af sine Venner, Athenobios, til Simon, for at han skulle forhandle med ham og overbringe denne besked: »I besidder Joppe, Gezer og Borgen i Jerusalem, byer, der hører under mit kongedømme. v29  I har lagt deres områder øde, voldt landet meget ondt og gjort jer til herre over mange andre steder i mit kongerige. v30  Tilbagegiv nu de byer, I har indtaget, og de skatteindtægter, I har haft fra de mange steder uden for Judæas område, som I har gjort jer til herre over. v31  Hvis I ikke vil det, skal I betale 500 talenter sølv for byerne; og for de ødelæggelser, I har forårsaget, og for skatteindtægterne fra byerne andre 500 talenter. Ellers kommer jeg og fører krig mod jer.«

  v32  Kongens Ven, Athenobios, kom så til Jerusalem. Da han så Simons pragt, de opstillede sølvbægre og guldbægre og alle herlighederne, blev han overvældet. Han fremførte kongens budskab, v33  og Simon svarede ham: »Vi har hverken taget fremmed land eller bemægtiget os fremmed ejendom; men vi har overtaget vor fædrene arv, som vore fjender i sin tid uretmæssigt tilrev sig. v34  Og nu, da vi har mulighed for det, vil vi holde fast ved vor fædrene arv. v35  Når det gælder Joppe og Gezer, som du forlanger overdraget, så er det dem derfra, der har voldt vort folk og land meget ondt. Men vi vil godt give 100 talenter for dem.« Athenobios svarede ham ikke et ord, v36  men vendte oprørt tilbage til kongen, meddelte ham Simons besked og fortalte om hans pragt og om alt, hvad han havde set. Og kongen blev meget vred.

  Kendebaios i Kystlandet

  v37  Tryfon kom om bord i et skib og flygtede til Orthosia, v38  og kongen indsatte Kendebaios som guvernør over kystegnene og overlod ham tropper af fodfolk og rytteri. v39  Han befalede ham at slå lejr ved grænsen til Judæa, og han befalede ham at genopbygge Kedron, befæste dens porte og tage kampen op med jøderne. Selv forfulgte kongen Tryfon. v40  Kendebaios kom til Jamnia og begyndte at udfordre jøderne ved at gøre indfald i Judæa, tage nogle af befolkningen til fange og dræbe dem. v41  Han genopbyggede Kedron og anbragte dér rytteri og andre tropper, så de kunne gøre udfald og foretage strejftog på Judæas veje, sådan som kongen havde befalet ham.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies