Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias, kongens kone.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas besejrer idumæerne og ammonitterne

  v1  Da de omboende hedninger hørte, at alteret var blevet genopført og helligdommen genindviet i sin tidligere skikkelse, blev de meget vrede. v2  De besluttede at udrydde alle dem af Jakobs slægt, der boede iblandt dem, og begyndte at sprede død og ødelæggelse blandt folket.

  v3  Judas lå i krig med Esaus sønner i Idumæa, dem i Akrabattene, fordi de var gået i stilling ved grænsen til Israel. Han tilføjede dem et stort nederlag, underkuede og udplyndrede dem. v4  Han huskede også bajanitternes ondskab. De var blevet en fælde og en snare for folket ved at lægge baghold på vejene. v5  Han indesluttede dem i deres fæstningstårne, belejrede dem, lagde band på dem og stak ild på tårnene med alle, der var i dem. v6  Derpå satte han over på den anden side og gik mod ammonitterne; han fandt dér en stærk og talrig hær med Timotheus som hærfører. v7  Han udkæmpede mange slag med dem; de blev besejret for øjnene af ham, og han slog dem fuldstændig. v8  Han indtog Jazer med tilhørende småbyer og vendte derpå tilbage til Judæa.

  Jøderne i Gilead og Galilæa beder om hjælp

  v9  Hedningerne i Gilead samlede sig mod de israelitter, der boede i deres område, for at udrydde dem. Men de flygtede til fæstningen Dathema v10  og sendte et brev med følgende indhold til Judas og hans brødre: »Hedningerne rundt om os har samlet sig mod os for at udrydde os. v11  De er ved at gøre sig rede til at komme og indtage fæstningen, som vi er flygtet til, og Timotheus er anfører for deres hær. v12  Kom nu og red os fra dem, for mange af vore folk er faldet. v13  Alle vore brødre, som boede i det tobiadiske område, er blevet dræbt, deres kvinder og børn er ført bort som fanger sammen med alle deres ejendele, og en hærenhed på hen ved tusind mand er blevet tilintetgjort dér.«

  v14  Endnu mens de var ved at læse dette brev op, kom der andre sendebud fra Galilæa med flængede klæder og overbragte et lignende budskab: v15  »Folk fra Ptolemais, Tyrus og Sidon har samlet sig med alle de fremmede i Galilæa for at gøre det af med os.«

  v16  Da Judas og folket hørte dette, holdt de en stor folkeforsamling for at rådslå om, hvad de kunne gøre for deres brødre, der var i nød og blev angrebet af fjenderne. v17  Judas sagde til sin bror Simon: »Udvælg dig nogle mænd, og drag af sted for at befri dine brødre i Galilæa. Jeg og min bror Jonatan vil gå mod Gilead.« v18  Han lod da Josef, Zakarias' søn, og Azarja, en af folkets ledere, blive tilbage for at forsvare landet sammen med den del af hæren, der var efterladt i Judæa. v19  Han gav dem denne befaling: »Stil jer i spidsen for dette folk, men indlad jer ikke i kamp med hedningerne, før vi er vendt tilbage.« v20  Simon fik tildelt tre tusind mand for at gå mod Galilæa og Judas otte tusind mand for at gå mod Gilead.

  Judas og hans brødre hjælper jøder i Galilæa og Gilead

  v21  Simon gik da mod Galilæa og udkæmpede mange slag med hedningerne, der blev besejret for øjnene af ham. v22  Han forfulgte dem helt til Ptolemais' byport. Der faldt hen ved tre tusind mand af hedningerne, og han udplyndrede dem. v23  Han tog jøderne fra Galilæa og Arbatta sammen med deres kvinder og børn og alle deres ejendele og førte dem til Judæa under stor jubel.

  v24  Judas Makkabæer og hans bror Jonatan gik over Jordan og drog derpå tre dagsmarcher gennem ørkenen. v25  Der stødte de på nabatæerne, som kom dem fredeligt i møde og fortalte dem alt, hvad der var sket med deres brødre i Gilead: v26  »Mange af dem sidder indespærret i Bosra, Bosor i Alema, Kasfo, Maked og Karnajim, der alle er store befæstede byer. v27  Også i de øvrige byer i Gilead sidder der nogle indespærret. Man er ved at træffe foranstaltninger til at angribe og indtage fæstningerne i morgen og udrydde alle dér på én dag.«

  v28  Judas og hans hær ændrede da straks marchretning og slog ind på vejen gennem ørkenen til Bosra. Han indtog byen og dræbte alle dens mandlige indbyggere med sværd, udplyndrede dem fuldstændig og stak ild på byen.

  v29  Om natten brød han op derfra, og de drog til fæstningen. v30  Da de om morgenen så sig omkring, fik de øje på en menneskemængde, der var så stor, at den ikke kunne tælles. De slæbte af sted med stiger og belejringsmaskiner for at indtage fæstningen, og så angreb de dem derinde. v31  Judas så, at kampen var indledt; larmen fra byen steg op til himlen, og der lød trompeter og høje råb. v32  Da sagde han til soldaterne: »Kæmp i dag for vore brødre!« v33  I tre afdelinger angreb han derpå fjenden bagfra, og der blev blæst i trompeter og råbt højt i bøn. v34  Da Timotheus' hær forstod, at det var Makkabæeren, begav de sig på flugt for ham, men han tilføjede dem et stort nederlag, og der faldt den dag hen ved otte tusind mand af dem.

  v35  Derpå bøjede han af mod Ma'afa, som han angreb og indtog. Han dræbte alle dens mandlige indbyggere, udplyndrede den og stak ild på den. v36  Derfra brød han op og indtog Kasfo, Maked og Bosor og de øvrige byer i Gilead.

  v37  Efter disse begivenheder samlede Timotheus en ny hær og slog lejr over for Rafon på den anden side af bækken. v38  Judas sendte folk af sted for at udspionere lejren, og de meldte tilbage til ham: »Alle hedningerne rundt om os har samlet sig under ham. Det er en meget stor hær, v39  og de har hvervet arabere til at hjælpe sig. De har opslået deres lejr på den anden side af bækken og er rede til at gå til angreb på dig.« Judas drog da imod dem.

  v40  Da Judas og hans hær nærmede sig vandløbet, sagde Timotheus til sine hærførere: »Hvis det er ham, der først kommer over mod os, kan vi ikke holde stand imod ham, for han vil besejre os. v41  Men hvis han bliver bange og slår lejr på den anden side af strømmen, vil vi sætte over og gå mod ham, og vi vil besejre ham.«

  v42  Da Judas nærmede sig vandløbet, stillede han folkets skrivere ved bækken og gav dem denne befaling: »Sørg for, at ingen slår lejr; alle skal med i kampen!« v43  Han satte selv over og gik mod dem som den første, og hele folket fulgte efter ham. Hedningerne blev besejret for øjnene af israelitterne; de kastede deres våben og flygtede til helligdommen i Karnajim. v44  Men israelitterne indtog byen og stak ild på helligdommen med alle dem, der var derinde. Karnajim blev besejret; de kunne ikke længere holde stand mod Judas.

  Jøderne i Gilead føres til Judæa

  v45  Derpå samlede Judas alle de israelitter, der var i Gilead, fra den mindste til den største, og deres kvinder og børn og deres ejendele, en meget stor skare, for at de skulle drage til landet Juda. v46  De kom så til Efron; det var en stor og meget stærkt befæstet by, der lå på deres vej, så man ikke kunne komme uden om den hverken til højre eller venstre, men måtte gå igennem den.

  v47  Indbyggerne ville hindre dem i at gå igennem og spærrede portene med sten. v48  Da sendte Judas bud til dem med forsikringer om fred: »Lad os drage igennem dit land, for at vi kan komme til vores eget land. Ingen vil volde jer ondt. Vi ønsker blot at vandre igennem.« Men de ville ikke åbne for ham. v49  Judas lod da den ordre give til hæren, at enhver skulle gå i stilling på det sted, han befandt sig. v50  Soldaterne gik så i stilling, og derpå angreb han byen hele dagen og hele natten, og byen faldt i hans hænder. v51  Han dræbte alle de mandlige indbyggere med sværd, jævnede byen med jorden, udplyndrede den og marcherede igennem den hen over ligene af de dræbte.

  v52  Derpå gik de over Jordan til den store slette ved Bet-Shan. v53  Hele vejen holdt Judas sammen på dem, der sakkede bagud, og opmuntrede folket, indtil de kom til landet Juda. v54  Så drog de op til Zions bjerg med fryd og glæde, og de bragte brændofre, fordi de var vendt tilbage i god behold, uden at en eneste af dem var faldet.

  Kampe i Kystlandet og Sydlandet

  v55  Mens Judas og Jonatan var i Gilead og hans bror Simon i Galilæa foran Ptolemais, v56  hørte hærførerne Josef, Zakarias' søn, og Azarja om de krigeriske bedrifter, de andre havde udført, v57  og de sagde: »Også vi vil skabe os et navn og drage ud og kæmpe mod hedningerne rundt omkring os!« v58  De gav da befaling til dem, de havde under sig i hæren, til at drage mod Jamnia. v59  Men Gorgias rykkede ud af byen med sit mandskab for at møde dem i kamp, v60  og Josef og Azarja blev slået på flugt og forfulgt lige til grænsen til Judæa, og på den dag faldt der hen ved to tusind mand af Israels folk. v61  Sådan led folket et stort nederlag, fordi de ikke hørte på Judas og hans brødre, men mente, at også de kunne udføre bedrifter. v62  Men de var ikke af samme slægt som de mænd, i hvis hænder Israels befrielse var lagt.

  v63  Men manden Judas og hans brødre vandt stor berømmelse i hele Israel og hos alle hedningerne, hvor som helst man hørte om dem, v64  og man forsamlede sig omkring dem for at hylde dem.

  v65  Judas og hans brødre drog også ud og angreb Esaus sønner i landet mod syd, og han besejrede Hebron med tilhørende småbyer, rev dens fæstningsværker ned og stak ild på tårnene, der omgav den. v66  Derpå brød han op for at gå mod filistrenes land, og han drog igennem Marisa. v67  Den dag faldt nogle præster i kampen. De ville udføre bedrifter og begav sig tankeløst ud i kampen. v68  Judas bøjede af mod Ashdod i filistrenes land. Han rev deres afgudsaltre ned, brændte deres gudebilleder, udplyndrede byerne og vendte derpå tilbage til landet Juda.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies