Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Adam og Eva: Adam og Eva er de første mennesker, som vi hører om i Bibelen. De er nemlig, ifølge Bibelen, de første mennesker i verden.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas falder og begraves i Modein

  v1  Da Demetrios hørte, at Nikanor og hans tropper var faldet i kampen, sendte han for anden gang Bakkides og Alkimos til landet Juda sammen med hærens højre fløj. v2  De rykkede frem ad vejen til Gilgal, belejrede byen Mesalot i Arbela, indtog den og dræbte mange mennesker. v3  I den første måned år 152 belejrede de Jerusalem; v4  men så brød de op og rykkede frem mod Beret med tyve tusind fodfolk og to tusind ryttere. v5  Judas havde slået lejr i Elasa med tre tusind udvalgte mænd, v6  og da de så, hvor talrige de fjendtlige tropper var, blev de grebet af skræk, og mange deserterede fra lejren; der blev ikke mere end otte hundrede mand tilbage.

  v7  Da nu Judas så, at folk var deserteret fra hans lejr, og at kampen rykkede faretruende nær, blev han modløs, fordi han ikke havde tid nok til at få sine folk samlet igen. v8  I sin fortvivlelse sagde han til dem, der var blevet tilbage: »Kom, lad os gå mod vore fjender, hvis vi da er i stand til at tage kampen op med dem.« v9  De forsøgte at få ham fra det ved at sige: »Det er helt umuligt for os. Lad os hellere redde vores liv nu; så kan vi senere vende tilbage sammen med vore brødre og tage kampen op med dem. Selv er vi for få.« v10  Men Judas svarede: »Ikke tale om, at jeg vil indlade mig på at flygte for dem! Hvis vores time er kommet, så lad os for vore brødres skyld gå i døden som mænd og ikke efterlade nogen plet på vores ære.«

  v11  Den fjendtlige hær brød nu op fra lejren, og de stillede op for at gå imod dem. Rytteriet bestod af to afdelinger; slyngekasterne og bueskytterne gik foran hovedstyrken, og alle de tapreste gik i forreste række. v12  Bakkides var på den højre fløj. Hærstyrken nærmede sig fra begge sider, mens de blæste i trompeterne; også Judas' mænd blæste i trompeterne. v13  Jorden rystede ved larmen fra hærene. Kampen begyndte om morgenen og varede helt til aften. v14  Judas så, at Bakkides og den stærkeste del af hæren var på den højre side, og alle de modigste mænd gik med ham, v15  og de knuste den højre fløj og forfulgte dem helt til Ashdod-bjerget. v16  Da de, der var på den venstre fløj, så, at den højre var blevet knust, vendte de rundt og fulgte lige i hælene på Judas og hans folk. v17  Kampen blev hård, og på begge sider var der store tab. v18  Også Judas faldt, og de øvrige flygtede. v19  Jonatan og Simon tog deres bror Judas og begravede ham i hans fædres grav i Modein. v20  Hele Israel græd over ham og holdt en stor dødsklage over ham; de sørgede i mange dage og sagde: v21  »Ak, helten er faldet, Israels redningsmand!«

  v22  Hvad der ellers er at fortælle om Judas, om krigene, om de bedrifter, han udførte, og om hans storhed, er ikke skrevet ned, for det ville blive alt for omfattende.

  Jøderne vælger Jonatan som deres leder

  v23  Efter Judas' død stak de lovløse hovedet frem overalt i Israel, og alle forbrydere dukkede op. v24  Da der samtidig opstod stor hungersnød, sluttede folk i landet sig til dem. v25  Bakkides udvalgte ugudelige mænd og gjorde dem til herrer over landet, v26  og de eftersøgte og opsporede Judas' venner og førte dem til Bakkides, der straffede dem og ydmygede dem. v27  Der opstod i Israel en trængselstid så hård, som der ikke havde været siden den dag, en profet sidst viste sig for dem.

  v28  Da samledes alle Judas' venner, og de sagde til Jonatan: v29  »Siden din bror Judas døde, har der ikke været nogen som ham til at gå mod fjenderne og Bakkides samt mod de fjendtligt sindede i vores eget folk. v30  Derfor har vi i dag udvalgt dig til i hans sted at være leder og anfører i vores kamp.« v31  Jonatan overtog så på det tidspunkt ledelsen og trådte i sin bror Judas' sted.

  Kampen mellem Jonatan og Bakkides

  v32  Da Bakkides fik det at vide, søgte han at få Jonatan dræbt. v33  Men da Jonatan, hans bror Simon og alle hans folk fik kendskab til det, flygtede de ud i Tekoas ørken og slog lejr ved cisternen i Asfar. v34  Det fik Bakkides at vide på sabbatsdagen, og han gik med hele sin hær over på den anden side af Jordan. v35  Jonatan sendte sin bror af sted som anfører for trosset og bad sine venner nabatæerne om lov til at deponere den store oppakning hos dem. v36  Men jambritterne fra Medeba kom ud og tog Johannes til fange og drog bort med alt, hvad han havde.

  v37  Nogen tid efter denne begivenhed fik Jonatan og hans bror Simon meddelelse om, at jambritterne skulle fejre et stort bryllup og føre bruden, der var datter af en af de fornemste kana'anæiske stormænd, hjem fra Nadabat med et stort følge. v38  De havde ikke glemt, at deres bror Johannes var blevet dræbt, og de gik op og skjulte sig under et klippefremspring. v39  Da de så op, fik de øje på en larmende skare med stor oppakning. Det var brudgommen og hans venner og slægtninge, som gik brudefølget i møde med pauker, andre musikinstrumenter og mange våben. v40  Jonatan og Simon sprang frem mod dem fra deres baghold og gav sig til at hugge løs på dem; og de led store tab. De overlevende flygtede op i bjergene, og Jonatan og Simon tog alt, hvad de havde, som bytte. v41  Sådan forvandledes bryllupsfesten til sorg og musikinstrumenternes toner til klagesang; v42  men Jonatan og Simon havde fået hævn for deres brors blod og vendte så tilbage til sumpene ved Jordan.

  v43  Da Bakkides hørte om det, kom han på sabbatsdagen helt frem til Jordans bredder med en stor hær. v44  Og Jonatan sagde til sine folk: »Kom, lad os kæmpe for vores liv. I dag ser det alvorligere ud end nogensinde tidligere. v45  Kampen truer foran os, bag os har vi Jordans vand og på begge sider sump og krat. Der er ingen muligheder for at slippe væk. v46  Råb derfor nu til himlen om frelse fra vore fjender.« v47  Så begyndte kampen, og Jonatan løftede hånden for at slå Bakkides ihjel, men Bakkides drejede sig væk fra ham og trak sig tilbage. v48  Jonatan og hans folk sprang i Jordanfloden og svømmede over til den anden side, men fjenderne satte ikke efter dem over floden. v49  På Bakkides' side faldt der den dag hen imod tusind mand.

  v50  Bakkides vendte så tilbage til Jerusalem og befæstede en række byer i Judæa: fæstningen i Jeriko, Emmaus, Bet-Horon, Betel, Timnat-Pir'aton og Tefon. Han forsynede dem med høje mure med port og slå, v51  og han anbragte besætninger i dem, for at de skulle plage Israel. v52  Han forstærkede også byen Bet-Sur og Gezer og Borgen og anbragte tropper samt forråd af levnedsmidler i dem. v53  Sønnerne af de ledende mænd i landet tog han som gidsler og satte dem under bevogtning i Borgen i Jerusalem.

  Alkimos' død i Jerusalem

  v54  I den anden måned år 153 gav Alkimos ordre til at rive muren omkring den indre forgård i helligdommen ned; han ville rive ned, hvad profeterne havde bygget op, og han gik i gang med nedrivningen. v55  Men netop da blev han ramt af et slagtilfælde, så han blev hindret i sit forehavende. Han kunne ikke lukke munden op; han var blevet lammet, så han ikke længere kunne sige et ord og ikke beskikke sit hus. v56  Således døde Alkimos på den tid under store lidelser. v57  Da Bakkides så, at Alkimos var død, vendte han tilbage til kongen, og landet Juda havde nu ro i to år.

  Jonatan besejrer Bakkides, og de slutter fred

  v58  Så holdt alle de lovløse rådslagning og sagde: »Jonatan og hans folk lever her i landet i fred og ro og føler sig trygge; derfor vil vi nu sende bud efter Bakkides; på én nat kan han tage dem alle sammen til fange.« v59  De tog så hen og holdt rådslagning med ham, v60  og han brød op med en stor hær, og hemmeligt sendte han breve til alle sine forbundsfæller i Judæa med besked om at tage Jonatan og hans folk til fange. Men det kunne de ikke, for de andre havde fået kendskab til deres plan, v61  og hen imod halvtreds af de mænd i landet, der var ophavsmænd til den ondsindede plan, tog de nu til fange og dræbte. v62  Sammen med Simon og sine folk trak Jonatan sig nu tilbage til Bet-Basi i ørkenen og genopbyggede de dele af byen, der var revet ned, og de befæstede den.

  v63  Da Bakkides fik det at vide, samlede han hele sin styrke og sendte også bud efter dem fra Judæa. v64  Han kom og belejrede Bet-Basi, angreb stedet gennem længere tid og opstillede belejringsmaskiner. v65  Jonatan lod sin bror Simon blive tilbage i byen, og selv drog han ud i landet med nogle få mænd, v66  og han dræbte Odomera og hans slægtninge og fasironitterne i deres teltlejr. Så begyndte de at angribe og rykke frem med deres tropper, v67  og Simon og hans folk foretog udfald fra byen og stak ild på belejringsmaskinerne. v68  De kom i kamp med Bakkides, der blev fuldstændig nedkæmpet af dem, og de fik ham til helt at miste modet, fordi hans plan og hans felttog var mislykkedes. v69  Han blev grebet af raseri mod de lovløse mænd, der havde givet ham det råd at rykke ind i landet, og han lod mange af dem dræbe. Så besluttede han sig for at vende tilbage til sit eget land.

  v70  Da Jonatan fik det at vide, sendte han bud til Bakkides for at slutte fred med ham og få krigsfangerne udleveret. v71  Det gik Bakkides med til; han gjorde som foreslået og aflagde ed på, at han aldrig, så længe han levede, ville gøre ham noget ondt. v72  Han udleverede de krigsfanger, han tidligere havde taget i landet Juda. Så vendte han tilbage til sit eget land og viste sig aldrig senere i deres område.

  v73  I Israel fik sværdet nu lov at hvile. Jonatan bosatte sig i Mikmas og begyndte at virke som dommer over folket, og de ugudelige fik han fjernet fra Israel.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies