Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
     
    .
    NYHEDER!
    Lydspor fra Bibelen - CD
    Studiebibelen
    Brevet i Boksen - elevbog
    Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
    Bibelleksikon
    Det Gamle Testamente
    . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
    Læs mere>  
    Det Nye Testamente
    . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
    Læs mere>  
    Persongalleri
    . Jakob: Jakob er en meget vigtig skikkelse i Det Gamle Testamente – han er Abrahams barnebarn, Isaks søn – og sammen med de to er han den tredje patriark, altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at ’Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’.
    Læs mere>  
    Bibelens tilblivelse
    . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
    Læs mere>  
    Søg i Bibelen

    Indhold

    Bog

    Kapitel

    Absalom og David forsones

    v1  Da Joab, Serujas søn, blev klar over, at kongen tit havde Absalom i tankerne, v2  sendte han bud til Tekoa efter en klog kvinde med den besked: »Lad, som om du sørger; tag sørgeklæder på, og lad være med at salve dig med olie, så du virker som en kvinde, der længe har sørget over en, der er død. v3  Gå så til kongen og sig det, jeg nu fortæller dig.« Og Joab lagde hende ordene i munden. v4  Kvinden fra Tekoa gik nu til kongen, kastede sig til jorden for ham og sagde: »Hjælp mig, konge!« v5  Kongen spurgte hende: »Hvad er der i vejen?« Hun svarede: »Jeg er enke, min mand er død. v6  Jeg havde to sønner, herre, og en dag kom de op at slås ude på marken. Der var ingen til at skille dem ad, og den ene kom til at slå den anden ihjel. v7  Men nu, herre, rejser hele slægten sig imod mig og siger: ›Udlevér brodermorderen, så vi kan slå ham ihjel til gengæld for, at han tog sin brors liv. Så kan vi tilmed få arvingen ryddet af vejen.‹ De vil slukke den glød, jeg har tilbage, og der vil ikke være nogen til at føre min mands navn og slægt videre på jorden.« v8  Kongen svarede kvinden: »Tag hjem, den sag skal jeg nok ordne for dig.« v9  Men kvinden fra Tekoa sagde til kongen: »Lad mig og min familie bære skylden, bare kongen og hans trone går fri.« v10  Kongen fortsatte: »Siger nogen noget til dig, så send ham til mig. Så kommer han ikke til at volde dig bekymring mere.« v11  Men hun sagde: »Konge, vil du sværge ved Herren din Gud på, at blodhævneren ikke skal gøre mere skade, og at de ikke skal få min søn ryddet af vejen?« Han svarede: »Så sandt Herren lever: Der skal ikke krummes et hår på din søns hoved!« v12  Da sagde kvinden: »Må din trælkvinde sige endnu en ting til min herre kongen?« Han svarede ja, v13  og hun sagde: »Hvordan kan du da tænke på at gøre det samme mod Guds folk? Med det, kongen siger, dømmer han sig selv; kongen lader jo ikke den, han har forstødt, komme tilbage. v14  Vel skal vi alle dø og blive som vand, man hælder ud på jorden; det kan ikke samles op igen. Men Gud vil ikke tage et menneskes liv, men ønsker, at den, der er forstødt, ikke skal blive ved med at være det. v15  Og når jeg er gået til min herre kongen for at forelægge ham denne sag, er det, fordi de folk har gjort mig bange. Jeg tænkte, herre: Jeg vil tale med kongen; måske vil han gøre, hvad jeg beder om. v16  Nu må kongen høre mig og redde mig fra den mand, der vil udrydde både mig og min søn af Guds land. v17  Jeg tænkte, at dine ord, herre konge, nok ville give mig ro i sindet, for du, herre konge, er som en Guds engel til at vurdere godt og ondt. Herren din Gud være med dig!« v18  Kongen sagde til kvinden: »Svar mig nu oprigtigt på det, jeg spørger dig om.« Hun sagde: »Tal, herre konge!« v19  Kongen spurgte da: »Har Joab haft en finger med i spillet i alt det her?« Hun svarede: »Så sandt du lever, herre konge: Det er ikke til at komme udenom, når du spørger, herre konge! Ja, det var din tjener Joab, der gav mig besked på det og lagde mig alle disse ord i munden. v20  Det gjorde din tjener Joab, for at du skulle se sagen fra en anden side. Du, herre, er lige så klog som en Guds engel, du ved alt, hvad der foregår på jorden.«

    v21  Derpå sagde kongen til Joab: »Jeg har afgjort denne sag. Tag af sted og få den unge Absalom med tilbage!« v22  Joab kastede sig til jorden, tog afsked med kongen og sagde: »Nu ved jeg, herre konge, at jeg har fundet nåde for dine øjne. Du har gjort det, jeg bad dig om.« v23  Så tog Joab til Geshur og fik Absalom med sig tilbage til Jerusalem. v24  Men kongen sagde: »Lad ham tage hjem til sig selv; mig skal han ikke vise sig for!« Absalom tog så hjem og viste sig ikke for kongen.

    v25  Ingen i hele Israel var så beundret for sin skønhed som Absalom; fra isse til fod var der ingen fejl ved ham. v26  Med mellemrum blev hans hår så langt, at han måtte lade det klippe; og når han gjorde det, kunne det veje to hundrede sekel efter kongelig vægt. v27  Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en smuk kvinde.

    v28  Da Absalom havde opholdt sig to år i Jerusalem uden at vise sig for kongen, v29  sendte han bud efter Joab for at få ham til at gå til kongen, men han ville ikke komme. En gang til sendte han bud, men han ville stadig ikke komme. v30  Absalom sagde da til sine folk: »Joab har jo en mark ved siden af min; den har han byg på. Gå hen og sæt ild til den.« Hans folk satte så ild til marken, v31  og Joab gik straks hjem til Absalom og sagde til ham: »Hvorfor har dine folk sat ild til min mark?« v32  Absalom svarede: »Jeg sendte bud til dig om at komme herhen. Jeg ville have, at du skulle gå til kongen og spørge ham, hvorfor jeg skulle komme tilbage fra Geshur. Jeg havde det bedre, mens jeg var der. Nu vil jeg have foretræde for kongen. Er jeg stadig skyldig, kan han slå mig ihjel.« v33  Joab gik så til kongen og fortalte ham det. Kongen lod Absalom kalde. Da han kom, kastede han sig til jorden for kongen, og kongen kyssede Absalom.

    Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
    Spørg panelet om Bibelen
    Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
    Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
    Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
    Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
    Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
    Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
    Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
    Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
    Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
    Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
    Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
    Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
    Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
    Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
    Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
    Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
    Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
    Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
    Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
    Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
    Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
    Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
    Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
    Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
    Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
    Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
    Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
    Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
    Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
    Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
    Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
    Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
    Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
    Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
    Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
    Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
    Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
    Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
    Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
    Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
    Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
    Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
    Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
    Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
    Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
    Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
    Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
    Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
    Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
    Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
    Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
    Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
    Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
    Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
    Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
    Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
    Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
    Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
    Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
    Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
    Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
    Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
    Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
    Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
    Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
    Er jorden centrum i universet?Else Holt
    Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
    Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
    Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
    Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
    Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
    Talte Kain til Abel?Else Holt
    Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
    Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
    Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
    Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
    Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
    Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
    Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
    Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
    Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
    Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
    Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
    Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
    Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
    Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
    Hvor kommer racerne fra?Else Holt
    Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
    Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
    Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
    Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
    Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
    Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
    Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
    Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
    Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
    Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
    Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
    Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
    Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
    Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
    Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
    Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
    Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
    Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
    Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
    Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
    Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
    Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
    Er slangen ikke ond?Søren Holst
    Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
    Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
    Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
    Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
    Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
    Hvad er nåde?Tine Lindhardt
    Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
    Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
    Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
    Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
    Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
    Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
    Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
    Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
    Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
    Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
    Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
    Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
    Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
    Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
    Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
    Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
    Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
    Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
    Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
    Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
    Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
    Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
    Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
    Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
    Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
    Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
    Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
    Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
    Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
    Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
    Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
    Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
    Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
    Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
    Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies