Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Pontius Pilatus: Den romerske besættelsesmagts præfekt eller statholder i Jerusalem, Pontius Pilatus, er måske den mest omtalte romer overhovedet – i den kristne kirke bliver han nemlig nævnt, hver eneste gang trosbekendelsen siges. Trosbekendelsen siger, at Jesus blev 'pint under Pontius Pilatus'. Det er altså ham, som lader Jesus torturere og henrette langfredag.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judas besejrer og dræber Nikanor

  v1  Nikanor fik melding om, at Judas og hans folk befandt sig i Samarias egne, og besluttede, for ikke at løbe nogen risiko, at angribe dem på hviledagen. v2  Men de jøder, der var blevet tvunget til at følge Nikanor, sagde: »Prøv ikke at udslette dem så grusomt og barbarisk! Vis respekt for den dag, der er blevet særligt æret og helliget af den Altskuende!« v3  Skurken spurgte, om den hersker, der havde givet ordre til at fejre sabbatsdagen, fandtes i himlen. v4  Da de forklarede: »Den levende Herre selv er hersker i himlen, og det er ham, der har befalet at overholde den syvende dag,« v5  sagde Nikanor: »Men jeg er hersker på jorden og giver ordre til at gribe til våben og gennemføre det, kongen kræver.« Alligevel formåede han ikke at gennemføre sin afskyelige plan.

  v6  I sin selvsikkerhed og frækhed var Nikanor fast besluttet på at rejse et offentligt monument for sejren over Judas og hans folk. v7  Men Makkabæeren blev ved med at stole og håbe på, at han ville få hjælp fra Herren, v8  og han opmuntrede sine folk til ikke at være bange for hedningernes angreb, men tænke på den hjælp, de tidligere havde fået fra himlen, og til nu at se frem til den sejr, de ville få fra den Almægtige. v9  Ved at indgive dem mod ud fra loven og profeterne og ved desuden at minde dem om de kampe, de havde været igennem, gjorde han dem igen kampivrige. v10  Da han således havde vakt deres kampånd, gav han sine ordrer, idet han samtidig kunne henvise til hedningernes troløshed og edsbrud. v11  Han udrustede hver og én, ikke så meget med den sikkerhed, skjolde og lanser giver, som med den opmuntring, der kommer fra gode ord. Desuden fortalte han en troværdig drøm og gjorde dermed dem alle overmåde glade.

  v12  Han havde haft dette syn: Onias, den tidligere ypperstepræst, en god og hæderlig mand, beskeden i fremtoning, mild af væsen, besindig i tale, siden barndommen altid betænkt på, hvad der hører til retskaffenhed – ham så han med hænderne rakt ud til bøn for hele det jødiske samfund. v13  Derpå åbenbarede en mand sig, bemærkelsesværdig ved sine grå hår og sit udseende; han udstrålede en forunderlig og overvældende autoritet. v14  Onias sagde: »Denne mand elsker sine brødre og beder meget for folket og den hellige by; det er Jeremias, Guds profet.« v15  Jeremias rakte sin højre hånd frem for at give Judas et gyldent sværd, og da han gav ham det, sagde han: v16  »Modtag det hellige sværd som en gave fra Gud; med det skal du slå dine fjender!«

  v17  Opmuntret af Judas' skønne ord, der formåede at tilskynde til tapperhed og indgive de unge mod, besluttede de, at de ikke ville slå lejr, men gå tappert til angreb og vove sig i nærkamp med fjenden for at få sagen afgjort, for både byen og religionen og templet var i fare. v18  Bekymringen for kvinder og børn, for brødre og slægtninge kom nemlig i anden række for dem; størst og først var bekymringen for templet, der var blevet helliget. v19  Men også de, der var ladt tilbage i byen, var i stor angst og uro over slaget på åben mark.

  v20  Alle afventede nu den forestående afgørelse. Fjenderne havde allerede samlet deres styrker, hæren var stillet op, elefanterne var anbragt på et passende sted og rytteriet placeret på fløjene. v21  Da Makkabæeren så tropperne, der var kommet, de mange forskellige slags våben og elefanternes vildskab, rakte han hænderne mod himlen og påkaldte Herren, der gør undere, da han vidste, at sejren ikke fås med våben, men at Gud giver den til dem, han finder værdige dertil. v22  Han bad og sagde sådan: »Herre, du sendte din engel, da Hizkija var konge i Judæa, og han dræbte 185.000 mand i Sankeribs lejr. v23  Du himlens hersker, send også nu en god engel foran os for at sprede skræk og rædsel; v24  lad dem, der med spot er draget ud mod dit hellige folk, blive slået ned af din vældige arm!« Med disse ord sluttede han sin bøn.

  v25  Nikanor og hans folk rykkede frem til lyden af trompeter og krigssange. v26  Judas og hans folk stødte sammen med fjenderne under påkaldelse og bønner. v27  De kæmpede med hænderne, men i deres hjerter bad de til Gud, og således dræbte de ikke mindre end 35.000, jublende af glæde over åbenbaringen fra Gud. v28  Da de havde gennemført slaget og glade brød op, opdagede de, at Nikanor var faldet i fuld rustning. v29  Der blev megen råben og stor opstandelse, og de priste Herren på deres fædrene sprog.

  Nikanordagen

  v30  Judas, som med hele sin krop og sjæl havde kæmpet for sine medborgere og havde bevaret sin ungdommelige hengivenhed for sine landsmænd, befalede nu at hugge Nikanors hoved, hånd og arm af og bringe dem til Jerusalem. v31  Da han selv var ankommet dertil, sammenkaldte han sine landsmænd og lod præsterne tage opstilling foran brændofferalteret; derpå lod han dem fra Borgen hente. v32  Han fremviste den afskyelige Nikanors hoved og spotterens hånd, som han i sit storhedsvanvid havde rakt ud mod den Almægtiges hellige hus, v33  skar tungen ud på den gudløse Nikanor og sagde, at han ville fodre fuglene med den, stykke for stykke, og hænge »belønningen« for hans vanvid op over for templet.

  v34  De vendte sig alle mod himlen og priste Herren, der havde åbenbaret sig, og sagde: »Lovet være han, der har bevaret sit eget sted ubesmittet!« v35  Judas lod Nikanors afhuggede hoved binde fast på Borgen, synligt for alle og som et åbenlyst tegn på Herrens hjælp. v36  Og alle besluttede enstemmigt, at denne dag, dagen før Mordokajdagen, aldrig måtte gå ubemærket hen, men at den trettende dag i den tolvte måned – adar på syrisk – skulle fejres som mindedag.

  Efterskrift til den forkortede udgave af Jasons værk

  v37  Da det nu gik sådan med Nikanor, og da byen siden de tider har været i hebræernes besiddelse, vil også jeg her afslutte bogen. v38  Og er den godt skrevet og vel disponeret, er det, hvad jeg også selv ville; er den enfoldig og middelmådig, så er det alt, hvad jeg har været i stand til. v39  For ligesom det er skadeligt kun at drikke vin, er det også skadeligt kun at drikke vand; men på samme måde, som vin blandet med vand er velsmagende og bidrager til den behagelige nydelse, sådan behager også sammensætningen af disse ord ørerne hos dem, der får fremstillingen i hænde. Men her skal den ende.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies