Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Adam og Eva: Adam og Eva er de første mennesker, som vi hører om i Bibelen. De er nemlig, ifølge Bibelen, de første mennesker i verden.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Kansleren Heliodor i Jerusalems tempel

  v1  Den hellige by havde fred, og lovene blev overholdt omhyggeligt i kraft af ypperstepræsten Onias' fromhed og retskaffenhed, v2  og selv kongerne viste stedet ære og sendte de fornemste gaver til templets udsmykning; v3  Seleukos, Asiens konge, betalte endog alle udgifter til offertjenesten af egne midler.

  v4  Men Simon, der tilhørte Bilgas skifte og var indsat som templets forstander, blev uenig med ypperstepræsten om forvaltningen af handelen i byen. v5  Da han ikke kunne sætte sin vilje igennem over for Onias, gik han til Apollonios, Thraseas' søn, der dengang var Kølesyriens og Fønikiens statholder, v6  og fortalte ham om den ufattelige rigdom, skatkammeret i Jerusalem rummede: der var så mange penge, at de ikke var til at tælle, og de blev ikke brugt til offertjenesten, men kunne tværtimod stilles til kongens rådighed. v7  Da Apollonios mødtes med kongen, afslørede han, hvad man havde fortalt ham om pengene. Kongen udpegede sin kansler Heliodor til at rejse og gav ham instrukser om at sørge for udleveringen af de førnævnte penge. v8  Heliodor begav sig straks ud på rejsen under det påskud, at han ville besøge byerne i Kølesyrien og Fønikien, men i virkeligheden var det for at gennemføre kongens forehavende.

  v9  Da han var kommet til Jerusalem og var blevet venligt modtaget af byens ypperstepræst, forelagde han de oplysninger, han havde fået, og gjorde det klart, hvorfor han var kommet; desuden spurgte han, om det virkelig forholdt sig sådan. v10  Ypperstepræsten gjorde gældende, at det dels drejede sig om deponerede beløb, der tilhørte enker og faderløse, v11  dels om noget, der tilhørte en vis Hyrkan, Tobias' søn, en mand af særdeles høj rang; det var altså ikke, som den gudløse Simon løgnagtigt havde påstået. Det hele beløb sig til 400 talenter sølv og 200 talenter guld, v12  og det ville være aldeles uhørt, om de, der havde stolet på stedets hellighed og på det i hele verden ansete tempels ærværdighed og ukrænkelighed, blev offer for en sådan uret. v13  Men Heliodor forlangte med henvisning til de instrukser, han havde fra kongen, at pengene skulle overføres til statskassen. v14  Han fastsatte en dag, hvor han ville gå ind i templet for at foretage en undersøgelse af forholdene.

  I hele byen bredte der sig nu en stor angst. v15  Præsterne kastede sig ned foran alteret i deres præstedragter og råbte til himlen og bad om, at han, der havde givet loven om deponerede beløb, også ville forvare dem sikkert for de mennesker, der havde deponeret dem. v16  Den, der så ypperstepræstens ansigt, måtte det skære i hjertet: hans udseende og forandrede farve røbede angsten i hans sjæl; v17  for frygt og skælven i hele kroppen havde i den grad grebet ham, at det var åbenbart for enhver, der så det, hvilke kvaler han var i. v18  Fra husene stormede folk ud i skarer til forbøn for hele folket på grund af den ringeagt, stedet ville blive udsat for. v19  Kvinder med sæk bundet om livet fyldte gaderne, og nogle af de unge piger, der ellers blev holdt inden døre, løb ud til portene og op på murene, mens andre af dem kiggede ud ad vinduerne, v20  og alle rakte de hænderne op mod himlen i anråbelse. v21  Man måtte ynkes over mængden, der havde kastet sig til jorden i forvirring, og over ypperstepræsten, der befandt sig i angstfyldt venten.

  v22  Mens de således anråbte den almægtige Herre om at forvare de betroede beløb trygt og sikkert for dem, der havde betroet dem, v23  ville Heliodor gennemføre det, der var bestemt. v24  Men straks da han sammen med sine livvagter var nået til skatkammeret, lod åndernes og al magts hersker en stor åbenbaring finde sted, så alle, der havde dristet sig til at følge med, forfærdedes over Guds magt og blev lamslået af skræk. v25  For der viste sig for dem en hest med en frygtindgydende rytter; den var udstyret med det skønneste seletøj og fór voldsomt frem og angreb Heliodor med sine fremstrakte hove. Rytteren bar en rustning af guld. v26  Desuden viste der sig for ham to unge mænd af usædvanlig styrke, smukke af udseende og pragtfuldt klædt; de stillede sig på hver sin side af ham, piskede ham uophørligt og lod slagene regne ned over ham.

  v27  Da Heliodor pludselig faldt til jorden, og alt sortnede for ham, løftede de ham op og lagde ham på en båre. v28  Ham, der kort forinden med stort følge og stærk livvagt var gået ind i det tidligere omtalte skatkammer, bar de nu ud. Han havde ikke fået hjælp af sine våben, men tydeligt erfaret Guds magt; v29  fældet af den guddommelige kraft lå han nu hen uden at kunne tale, berøvet alt håb om redning, v30  mens folket priste Herren, der på forunderlig vis havde herliggjort sit eget sted. Det tempel, der kort før var fyldt med frygt og rædsel, blev nu, da den almægtige Herre havde åbenbaret sig, fuldt af glæde og jubel.

  v31  Men nogle af Heliodors fortrolige bad straks Onias anråbe den Højeste om at skænke livet til ham, der var ved at drage sit sidste suk. v32  Da ypperstepræsten blev bange for, at kongen skulle få mistanke om, at jøderne havde begået en forbrydelse mod Heliodor, bragte han et offer for hans redning. v33  Mens ypperstepræsten bragte sonofferet, viste de samme unge mænd sig igen for Heliodor, klædt i de samme dragter. De stillede sig foran ham og sagde: »Bring ypperstepræsten Onias en stor tak! Det er hans skyld, at Herren har skænket dig livet. v34  Du er blevet pisket med slag fra himlen. Forkynd nu Guds vældige kraft for alle!« Da de havde sagt det, forsvandt de. v35  Men Heliodor bragte Herren et offer og aflagde højtidelige løfter til ham, der har skabt livet, og efter at have taget afsked med Onias drog han tilbage til kongen med sine tropper. v36  Og han vidnede for alle om den højeste Guds gerninger, som han med egne øjne havde set. v37  Men da kongen spurgte Heliodor, hvem der ville være egnet til en anden gang at blive sendt til Jerusalem, svarede han: v38  »Hvis du har en fjende eller en, der truer dit styre, så send ham derhen; du vil få ham tilbage gennempisket, hvis han da redder livet, for det sted er i sandhed omgivet af en guddommelig kraft. v39  For han, der har en himmelsk bolig, overvåger og hjælper selv det sted, og dem, der kommer i ond hensigt, rammer han med tilintetgørende slag.« v40  Sådan gik det til med Heliodor, og sådan gik det til, da skatkammeret blev bevaret.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies