Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Judas: Judas Iskariot er den store skurk i Det Nye Testamente. Selvom der egentlig ikke står særlig meget om ham i Biblen, er han alligevel en af de mest berømte karakterer. Han er nemlig den, der forråder Jesus.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Loven om spedalskhed

  v1  Herren talte til Moses og til Aron og sagde: v2  Når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedalskhed, skal han føres hen til præsten Aron eller til en af hans sønner, præsterne. v3  Præsten skal undersøge det angrebne sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det et angreb af spedalskhed, og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren. v4  Hvis det drejer sig om en lys, hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere den angrebne i syv dage. v5  Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er uforandret, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere syv dage. v6  Den syvende dag skal præsten på ny undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet mat, og at angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren; det er udslæt. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. v7  Men hvis udslættet alligevel breder sig på huden, efter at han har ladet sig undersøge hos præsten for at blive erklæret ren, skal han på ny lade sig undersøge hos præsten. v8  Præsten skal undersøge det, og hvis det så viser sig, at udslættet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; det er spedalskhed.

  v9  Når et menneske bliver angrebet af spedalskhed, skal han føres hen til præsten. v10  Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at der er en hvid hævelse på huden, og at hårene er blevet hvide, og at der har dannet sig dødt kød på hævelsen, v11  er der kronisk spedalskhed på huden, og præsten skal erklære ham uren; han behøver ikke at isolere ham, for han er uren. v12  Men hvis spedalskheden bryder frem på huden og, så vidt præsten kan se, dækker hele huden på den angrebne fra top til tå, v13  skal præsten undersøge det; hvis det så viser sig, at spedalskheden dækker hele kroppen, skal han erklære den angrebne ren; han er blevet hvid over det hele, han er ren. v14  Men så snart der viser sig dødt kød på ham, er han uren. v15  Præsten skal undersøge det døde kød og erklære ham uren. Det døde kød er urent, det er spedalskhed. v16  Men hvis det døde kød igen bliver hvidt, skal han gå hen til præsten. v17  Præsten skal undersøge det angrebne sted, og hvis det så viser sig, at det er blevet hvidt, skal præsten erklære den angrebne ren; han er ren.

  v18  Når der kommer en byld på huden, og den læges, v19  og der efter bylden kommer en hvid hævelse eller en lys, rødlig-hvid plet, skal han lade sig undersøge hos præsten. v20  Præsten skal undersøge den, og hvis den viser sig at ligge dybere end huden udenom, og hårene er blevet hvide, skal præsten erklære ham uren; det er et angreb af spedalskhed, der er brudt frem i bylden. v21  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger den, at der ikke er hvide hår på den, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. v22  Hvis den breder sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v23  Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig, er det kun ar efter en byld, og præsten skal erklære ham ren.

  v24  Når der kommer et brandsår på huden, og det døde kød på brandsåret bliver til en lys, rødlig-hvid eller hvid plet, v25  skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at hårene på den lyse plet er blevet hvide, og at den ligger dybere end huden udenom, er det spedalskhed, der er brudt frem i brandsåret. Præsten skal erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v26  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at der ikke er hvide hår på den lyse plet, og den ikke ligger dybere end huden, og den er mat, skal præsten isolere ham i syv dage. v27  Den syvende dag skal præsten undersøge det; hvis det har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren; så er det et angreb af spedalskhed. v28  Men hvis den lyse plet er uforandret og ikke har bredt sig på huden, og den er mat, er det en hævelse efter forbrænding; præsten skal erklære ham ren, for det er ar efter forbrænding.

  v29  Når en mand eller en kvinde bliver angrebet i hoved eller skæg, v30  skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det viser sig at ligge dybere end huden udenom, og der er fine, gule hår på det, skal præsten erklære ham uren; så er det skurv, spedalskhed i hoved eller skæg. v31  Hvis det viser sig, når præsten undersøger angrebet af skurv, at det ikke ligger dybere end huden, og at der ikke er sorte hår på det, skal præsten isolere den, der er angrebet af skurv, i syv dage. v32  Den syvende dag skal præsten undersøge det angrebne sted; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig, og at der ikke er gule hår på det, og det viser sig, at skurven ikke ligger dybere end huden, v33  skal han lade sig rage; men det angrebne sted må han ikke rage. Præsten skal isolere den, der er angrebet af skurv, yderligere syv dage. v34  Den syvende dag skal præsten undersøge skurven; hvis det så viser sig, at skurven ikke har bredt sig på huden, og den viser sig ikke at ligge dybere end huden, skal præsten erklære ham ren. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. v35  Men hvis skurven alligevel breder sig på huden, efter at han er erklæret ren, v36  skal præsten undersøge den; hvis det så viser sig, at skurven har bredt sig på huden, behøver præsten ikke at undersøge de gule hår nøjere; han er uren. v37  Men hvis det viser sig, at skurven er uforandret, og at der vokser sorte hår frem på den, er skurven helbredt. Han er ren, og præsten skal erklære ham ren.

  v38  Når en mand eller kvinde får lyse pletter på sin hud, hvide pletter, v39  skal præsten undersøge det; hvis det viser sig, at der på huden er matte, hvide pletter, er det kun pigmentmangel, der er kommet til syne på huden; han er ren.

  v40  Når en mand taber håret på hovedet, er han blot skaldet; han er ren. v41  Hvis han taber håret på forhovedet, er han blot flenskaldet; han er ren. v42  Men når der på hans skaldede baghoved eller pande kommer et rødligt-hvidt angreb, er det spedalskhed, der er brudt frem på baghovedet eller panden. v43  Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at hævelsen på det angrebne sted på baghovedet eller panden er rødlig-hvid og ser ud som spedalskhed på huden, v44  er han spedalsk; han er uren. Præsten skal erklære ham uren; han er angrebet i hovedet.

  v45  Den spedalske, der er angrebet, skal bære iturevne klæder, hans hår skal hænge løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: »Uren, uren!« v46  Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig uden for lejren.

  v47  Når der kommer angreb af spedalskhed på et stykke tøj, hvad enten det er uld eller hør, v48  og hvad enten det er på trend eller islæt af hør eller uld, eller det er på læder eller på hvad som helst, der er forarbejdet af læder, v49  og det angrebne sted på tøjet eller læderet, trenden eller islætten eller lædertingene, er grønligt eller rødligt, så er det et angreb af spedalskhed; det skal undersøges af præsten. v50  Når præsten har undersøgt det angrebne, skal han isolere det i syv dage. v51  Den syvende dag skal han undersøge det angrebne. Har det bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på læderet, uanset hvad det er forarbejdet til, er det et angreb af ondartet spedalskhed; det er urent. v52  Han skal brænde tøjet, trenden og islætten af uld eller hør, eller lædertingene, der er angrebet, for det er ondartet spedalskhed; det skal brændes. v53  Men hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet ikke har bredt sig på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, v54  skal præsten give besked om at vaske det angrebne, og han skal isolere det i yderligere syv dage. v55  Så skal præsten undersøge det angrebne, efter at det er blevet vasket; og hvis det så viser sig, at det ikke har forandret udseende, er det urent, selv om angrebet ikke har bredt sig; det skal brændes. Det er tæring, hvad enten det er på bagsiden eller på forsiden. v56  Hvis det viser sig, når præsten undersøger det, at angrebet er svundet, efter at det er blevet vasket, skal han rive det stykke af tøjet eller læderet, trenden eller islætten. v57  Hvis der så på ny viser sig noget på tøjet, trenden eller islætten, eller på lædertingene, er det et nyt udbrud; så skal det angrebne brændes. v58  Men det tøj, trend eller islæt, eller de læderting, hvor angrebet forsvinder, når det bliver vasket, skal vaskes en gang til; så er det rent.

  v59  Det var loven om angreb af spedalskhed på tøj af uld eller hør, på trend eller islæt, eller på læderting, så I kan erklære det rent eller urent.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies