Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias, kongens kone.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Levitternes opgaver

  v1  Herren talte til Moses og Aron og sagde: v2  Hold mandtal over kehatitterne, som hører til levitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v3  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v4  Dette er kehatitternes arbejde med det højhellige i Åbenbaringsteltet: v5  Når lejren skal bryde op, skal Aron og hans sønner komme og tage forhænget ned, og de skal dække Vidnesbyrdets ark med det. v6  Oven på det skal de lægge et dækken af delfinskind, og de skal brede et purpurblåt klæde i ét stykke ud over det; så skal de anbringe bærestængerne. v7  Over skuebrødsbordet skal de brede et purpurblåt klæde, og på det skal de stille fadene, skålene, offerskålene og kanderne til drikoffer, tillige med det brød, der til stadighed skal ligge fremme. v8  Over det skal de brede et klæde af karminrødt stof og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. v9  De skal tage et purpurblåt klæde og dække lysestagen og dens lamper, tænger, fyrbækkener samt alle oliebeholderne, man bruger til den. v10  De skal lægge den og alle redskaberne til den under et dække af delfinskind og anbringe den i bærestolen. v11  Over guldalteret skal de brede et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over det; så skal de anbringe bærestængerne. v12  Og de skal tage alle redskaberne, der bruges til tjenesten i helligdommen, og lægge dem i et purpurblåt klæde og lægge et dække af delfinskind over dem og anbringe dem i bærestolen. v13  De skal fjerne fedtasken fra alteret og brede et purpurrødt klæde over det. v14  På det skal de lægge alle de redskaber, som bruges til tjenesten: fyrbækkenerne, gaflerne, skovlene og stænkeskålene, alle redskaberne til alteret, og over det hele skal de brede et dækken af delfinskind; så skal de anbringe bærestængerne. v15  Først når Aron og hans sønner er færdige med at dække helligdommen og alle redskaberne til den, når lejren skal bryde op, skal kehatitterne komme til stede for at bære den. Men de må ikke røre ved helligdommen, for så dør de. Det er de ting fra Åbenbaringsteltet, kehatitterne skal bære.

  v16  Arons søn, præsten Eleazars embede angår lampeolien, den vellugtende røgelse, det daglige afgrødeoffer og salvningsolien, tilsynet med hele boligen og alt, hvad der er i den, helligdommen og genstandene i den.

  v17  Herren talte til Moses og Aron og sagde: v18  Sørg for, at kehatitternes slægters stamme ikke bliver udryddet blandt levitterne. v19  Sådan skal I gøre, så de kan bevare livet og ikke dø, når de nærmer sig det højhellige: Aron og hans sønner skal komme til stede og sætte hver enkelt til sit arbejde med at bære. v20  Men kehatitterne må ikke et øjeblik være til stede og se det hellige, for så dør de.

  v21  Herren talte til Moses og sagde: v22  Hold mandtal også over gershonitterne, fædrenehus for fædrenehus og slægt for slægt. v23  Du skal holde mønstring over dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v24  Dette er gershonit-slægternes tjeneste i arbejdet med at bære: v25  De skal bære boligens teltduge, Åbenbaringsteltet med dets dække og delfindækket, som ligger over det, og forhænget for indgangen til Åbenbaringsteltet, v26  forgårdens omhæng og forhænget for portindgangen til forgården, som omgiver boligen og alteret, bardunerne og alle redskaberne til arbejdet med det. Alt, hvad der skal gøres med det, er deres arbejde. v27  Alt gershonitternes arbejde med at bære, alt deres arbejde, skal ske på befaling af Aron og hans sønner; alt, hvad de skal bære i tjenesten, skal I forordne for dem. v28  Det er gershonitternes slægters arbejde i Åbenbaringsteltet. Deres tjeneste skal være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

  v29  Du skal holde mønstring over meraritterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus; v30  du skal mønstre dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v31  I alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet er dette deres tjeneste, når der skal bæres: boligens planker, dens tværlægter, stolper og fodstykker, v32  stolperne til forgården hele vejen rundt med deres fodstykker, pløkke og barduner, samt alle redskaber til arbejdet med det. Med navns nævnelse skal I forordne de genstande, det hører til deres tjeneste at bære. v33  Det er meraritternes slægters arbejde; i alt deres arbejde i Åbenbaringsteltet skal de være under ledelse af Arons søn, præsten Itamar.

  v34  Moses og Aron og menighedens overhoveder holdt mønstring over kehatitterne, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v35  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet. v36  De mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 2750. v37  Det var dem af kehatitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

  v38  De mønstrede gershonitter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v39  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, v40  de mønstrede, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, udgjorde 2630. v41  Det var dem af gershonitternes slægter, alle dem der havde arbejde i Åbenbaringsteltet, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling.

  v42  De mønstrede af meraritternes slægter, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v43  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet, v44  de mønstrede, slægt for slægt, udgjorde 3200. v45  Det var dem af meraritternes slægter, som Moses og Aron holdt mønstring over på Herrens befaling ved Moses.

  v46  Alle de levitter, som Moses og Aron og Israels overhoveder holdt mønstring over, slægt for slægt og fædrenehus for fædrenehus, v47  fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der skulle udføre arbejde i Åbenbaringsteltet og arbejde med at bære, v48  disse mønstrede udgjorde 8580. v49  Aron holdt mønstring over dem på Herrens befaling ved Moses, hver enkelt til sit arbejde med at bære. De blev mønstret, sådan som Herren havde befalet Moses.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies