Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Thomas: Thomas er en af Jesus’ tolv disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den tvivlende Thomas eller Den vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Stammehøvdingenes gaver til helligdommen

  v1  Da Moses var færdig med at rejse boligen, salvede han den og helligede den og alt dens udstyr; også alteret og alle redskaberne til det salvede og helligede han. v2  Og Israels høvdinge – overhovederne for deres fædrenehuse, stammehøvdingene, de som stod i spidsen for de mønstrede – trådte frem v3  og bragte deres gave for Herrens ansigt: seks overdækkede vogne og tolv okser, en vogn for hver to høvdinge og en okse for hver enkelt; dem bragte de hen foran boligen. v4  Og Herren sagde til Moses: v5  »Tag imod disse ting fra dem, for de skal bruges til at udføre arbejdet i Åbenbaringsteltet. Du skal give dem til levitterne til det arbejde, hver især skal udføre.« v6  Så tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. v7  To af vognene og fire af okserne gav han gershonitterne til deres arbejde. v8  Fire af vognene og otte af okserne gav han meraritterne til deres arbejde under ledelse af præsten Itamar, Arons søn. v9  Men kehatitterne gav han ikke noget, for de havde fået overdraget arbejdet med de hellige ting; dem skulle de bære på skulderen.

  v10  Høvdingene bragte gaver til alterets indvielse på den dag, det blev salvet; høvdingene bragte deres gave hen foran alteret. v11  Og Herren sagde til Moses: »Lad én høvding om dagen frembære sin gave til alterets indvielse.«

  v12  Den første dag var det Nakshon, Amminadabs søn, af Judas stamme, der bragte sin gave. v13  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v14  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v15  en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; v16  en gedebuk til syndoffer; v17  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Nakshon, Amminadabs søn.

  v18  Den anden dag bragte Netan'el, Suars søn, høvding over Issakar, sin gave. v19  Han bragte som sin gave et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v20  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v21  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v22  en gedebuk til syndoffer; v23  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Netan'el, Suars søn.

  v24  Den tredje dag var det høvdingen over zebulonitterne, Eliab, Helons søn. v25  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v26  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v27  en tyrekalv, en vædder, et årgammelt lam til brændoffer; v28  en gedebuk til syndoffer; v29  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eliab, Helons søn.

  v30  Den fjerde dag var det høvdingen over rubenitterne, Elisur, Shede'urs søn. v31  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v32  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v33  en tyrekalv, en vædder, og et årgammelt lam til brændoffer; v34  en gedebuk til syndoffer; v35  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elisur, Shede'urs søn.

  v36  Den femte dag var det høvdingen over simeonitterne, Shelumiel, Surishaddajs søn. v37  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v38  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v39  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v40  en gedebuk til syndoffer; v41  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Shelumiel, Surishaddajs søn.

  v42  Den sjette dag var det høvdingen over gaditterne, Eljasaf, De'uels søn. v43  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v44  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v45  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v46  en gedebuk til syndoffer; v47  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Eljasaf, De'uels søn.

  v48  Den syvende dag var det høvdingen over efraimitterne, Elishama, Ammihuds søn. v49  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v50  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v51  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v52  en gedebuk til syndoffer; v53  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Elishama, Ammihuds søn.

  v54  Den ottende dag var det høvdingen over manassitterne, Gamliel, Pedasurs søn. v55  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v56  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v57  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v58  en gedebuk til syndoffer, v59  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Gamliel, Pedasurs søn.

  v60  Den niende dag var det høvdingen over benjaminitterne, Abidan, Gid'onis søn. v61  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v62  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v63  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v64  en gedebuk til syndoffer; v65  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Abidan, Gid'onis søn.

  v66  Den tiende dag var det høvdingen over danitterne, Akiezer, Ammishaddajs søn. v67  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v68  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v69  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v70  en gedebuk til syndoffer; v71  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akiezer, Ammishaddajs søn.

  v72  Den ellevte dag var det høvdingen over asheritterne, Pagiel, Okrans søn. v73  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v74  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v75  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v76  en gedebuk til syndoffer; v77  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Pagiel, Okrans søn.

  v78  Den tolvte dag var det høvdingen over naftalitterne, Akira, Enans søn. v79  Hans gave var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvstænkeskål på 70 sekel, efter helligdommens vægt; de var begge fyldt med fint mel, rørt op med olie, til afgrødeoffer; v80  en guldskål på 10 sekel fyldt med røgelse; v81  en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer; v82  en gedebuk til syndoffer; v83  til måltidsoffer to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam. Det var gaven fra Akira, Enans søn.

  v84  Det var gaverne fra Israels høvdinge til alterets indvielse på den dag, det blev salvet: tolv sølvfade, tolv sølvstænkeskåle, tolv guldskåle. v85  Hvert sølvfad vejede 130 sekel og hver stænkeskål 70 sekel; sølvet fra karrene vejede i alt 2400 sekel efter helligdommens vægt; v86  tolv guldskåle fyldt med røgelse; hver skål vejede 10 sekel efter helligdommens vægt; guldet fra skålene vejede i alt 120 sekel. v87  Kvæget til brændoffer udgjorde i alt tolv tyre, tolv væddere, tolv årgamle lam samt det tilhørende afgrødeoffer, og tolv gedebukke til syndoffer. v88  Kvæget til måltidsoffer udgjorde i alt 24 tyre, 60 væddere, 60 bukke og 60 årgamle lam. Det var gaverne til alterets indvielse, efter at det var blevet salvet.

  v89  Hver gang Moses gik ind i Åbenbaringsteltet for at tale med Herren, hørte han stemmen tale til sig fra sonedækket oven på Vidnesbyrdets ark mellem de to keruber; den talte til ham.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies