Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Davids salmer sætter stadig ord på menneskets håb til Gud : Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud. Den dag i dag stråler davidssalmernes ord om tillid, tro og afmagt for mennesker i alle situationer.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der foreligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte i den første jødedom og kristendom.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel


         v1  Lyt, du himmel, jeg vil tale,
        hør mine ord, du jord!
         v2  Min belæring skal dryppe som regn,
        som dug skal min tale strømme,
        som regnskyl på grønne enge,
        som regndråber på græsset.
         v3  Herrens navn vil jeg forkynde,
        giv vor Gud ære!
         v4  Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen,
        alle hans veje er rette,
        en trofast Gud uden svig,
        retfærdig og retskaffen.
         v5  En forkvaklet og forvildet slægt handlede ondt mod ham,
        på grund af deres skyld er de ikke hans børn.
         v6  Er det måden at lønne Herren,
        du tåbelige, uforstandige folk?
        Han er dog din fader og skaber,
        det var ham, der skabte og formede dig.


         v7  Tænk på fortids dage,
        giv agt på slægternes år;
        spørg din far, lad ham fortælle,
        lad de gamle berette for dig:
         v8  Da den Højeste fordelte folkene,
        da han skilte menneskene fra hinanden,
        fastsatte han folkenes områder
        efter tallet på gudssønnerne.
         v9  Herrens del blev hans folk,
        Jakob blev hans arvelod.


         v10  Han fandt det i ørkenlandet,
        i den tomme, hylende ødemark;
        han kredsede om det, holdt øje med det,
        passede på det som sin øjesten.
         v11  Som en ørn, der vækker sit kuld op,
        og flyver frem og tilbage over sine unger,
        bredte han sine vinger ud, tog det op
        og bar det på sine vinger.
         v12  Det var Herren alene, der førte det,
        ingen fremmed gud var med ham.
         v13  Han førte det frem over landets høje,
        det fik markens afgrøde at spise.
        Han mættede det med honning fra bjerget,
        med olie fra flinteklippen,
         v14  med tykmælk fra køer og mælk fra får,
        med fedt fra vædderlam,
        fra væddere og bukke fra Bashan,
        med hvedekornets nyrefedt;
        drueblod drak du som skummende vin.


         v15  Men Jeshurun blev fed og slog bagud,
        du blev fed, du blev tyk, du blev trind!
        Han forkastede den Gud, der havde skabt ham,
        og viste foragt for sin frelses klippe.
         v16  De æggede hans vrede med fremmede guder
        og vakte hans trods med afskyelige ting.
         v17  De ofrede til dæmoner, som ikke er guder,
        til guder, de ikke før havde kendt,
        nye guder, der lige var kommet til,
        jeres fædre kendte ikke til dem.
         v18  Den klippe, der fødte dig, forsømte du,
        du glemte den Gud, der bragte dig til verden.


         v19  Herren så det og forkastede dem,
        for hans sønner og døtre havde krænket ham.
         v20  Han sagde: Jeg vil skjule mit ansigt for dem,
        jeg vil se, hvad der bliver af dem;
        de er en svigefuld slægt,
        børn man ikke kan stole på.
         v21  De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
        vakt min trods med deres tomme guder.
        Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
        vække deres trods med et tåbeligt folk.
         v22  Min vrede står i flammer,
        den brænder til dødsrigets dyb,
        fortærer jorden og dens afgrøde,
        antænder bjergenes grundvolde.
         v23  Jeg hober ulykker op over dem,
        alle mine pile vil jeg bruge på dem;
         v24  de afkræftes af sult,
        fortæres af feberbrand og dødelig sot;
        rovdyr med skarpe tænder slipper jeg løs
        og giftige slanger, der kryber i støvet.
         v25  Ude gør sværdet barnløs,
        inde skal rædslen dræbe
        ung mand og pige,
        spædbarn og olding.


         v26  Jeg tænkte: Jeg slår dem ned,
        udsletter deres minde blandt mennesker.
         v27  Men jeg frygtede, at fjenden skulle krænke mig,
        at deres modstandere skulle forvrænge det
        og sige: Vores hånd er løftet,
        Herren har intet udført!
         v28  Men de er et folk, hvis planer mislykkes,
        de er uden forstand.
         v29  Var de kloge, havde de indset dette
        og tænkt på, hvad der skulle blive af dem.


         v30  Hvordan kan én forfølge tusind
        eller to jage ti tusind,
        hvis ikke Herren har overgivet dem,
        deres klippe har prisgivet dem?


         v31  Dog, deres klippe er ikke som vores,
        vore fjender skal ikke være dommere.
         v32  Deres vinstok stammer fra Sodoma,
        den har stået på Gomorras skråninger;
        deres druer er giftige,
        drueklaserne er bitre,
         v33  deres vin er slangegift,
        en frygtelig øglegift.


         v34  Det er opbevaret hos mig,
        under segl i mine våbenkamre.
         v35  Hævnen og gengældelsen tilhører mig,
        til det øjeblik deres fod vakler.
        Deres ulykkes dag er nær,
        snart skal de indhentes af deres skæbne.
         v36  For Herren vil skaffe sit folk ret,
        forbarme sig over sine tjenere,
        når han ser, at kræfterne svinder
        og hører fuldstændigt op.
         v37  Da vil han sige: Hvor er deres gud,
        den klippe, de stolede på,
         v38  som spiste deres slagtofres fedt
        og drak deres drikofres vin?
        Lad ham nu komme jer til hjælp!
        Lad ham være jeres værn!


         v39  Indse dog, at det er mig, kun mig,
        der er ingen Gud ved siden af mig;
        det er mig, der dræber og gør levende,
        har jeg knust, er det mig, der læger;
        ingen kan rive nogen ud af min hånd.
         v40  Jeg løfter min hånd mod himlen og sværger:
        Så sandt jeg lever for evigt,
         v41  vil jeg hvæsse mit lynende sværd
        og min hånd gribe fat om koggeret;
        jeg tager hævn over mine fjender,
        gør gengæld mod dem, der hader mig.
         v42  Jeg beruser mine pile i blod,
        mit sværd skal fortære kød,
        blodet af faldne og fanger,
        hovederne af fjendens høvdinge.


         v43  Du himmel, bryd ud i jubel med ham,
        tilbed ham, I gudssønner,
        for han hævner sine tjeneres blod;
        han hævner sig på sine fjender,
        gør gengæld mod sine modstandere.
        Han tilgiver sit folks land.

  v44  Moses fremsagde hele denne sang i folkets påhør sammen med Hosea, Nuns søn.

  Indskærpelse af loven

  v45  Da Moses var færdig med at holde hele denne tale til alle israelitterne, v46  sagde han til dem: »I skal lægge jer alle de ord på sinde, som jeg i dag indskærper jer; I skal befale jeres sønner omhyggeligt at følge alle ordene i denne lov. v47  Det er ikke nogen ligegyldig sag for jer, det gælder jeres liv; det er i kraft af det, I skal få et langt liv på den jord, I skal tage i besiddelse, når I nu går over Jordan.«

  Moses velsigner israelitterne

  v48  Netop denne dag talte Herren til Moses og sagde: v49  »Gå op på Abarimbjerget, på Nebobjerget i Moab over for Jeriko, og se ud over Kana'an, som jeg vil give israelitterne til ejendom. v50  Du skal dø på det bjerg, du går op på, og gå til din slægt, ligesom din bror Aron døde på bjerget Hor og gik til sin slægt, v51  fordi I var troløse mod mig blandt israelitterne ved Meribat-Kadeshs vand i Sins ørken og ikke helligede mig blandt israelitterne. v52  Du skal få landet at se på afstand, men du kommer ikke ind i det land, jeg vil give israelitterne.«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies