Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Esajas: Profeten Esajas kender vi fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Esajas' Bog er den bog fra Det Gamle Testamente, hvorfra man har hentet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der foreligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte i den første jødedom og kristendom.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Det nye tempel

  v1  I det femogtyvende år efter at vi var blevet ført i eksil, ved nytår, på den tiende dag i måneden, i det fjortende år efter at byen var faldet, netop på denne dag kom Herrens hånd over mig og bragte mig derhen. v2  I guddomssyner bragte han mig til Israel og stillede mig på et meget højt bjerg, og på det var der mod syd noget ligesom en bygning i en by. v3  Da han havde bragt mig derhen, stod der en mand, der så ud, som var han af bronze. Han havde en hørsnor og en målestok i hånden, og han stod ved porten. v4  Manden sagde til mig: »Menneske, brug dine øjne og dine ører, og læg mærke til alt, hvad jeg viser dig, for du er bragt herhen, for at jeg kan vise dig det. Fortæl Israels hus alt, hvad du ser!«

  v5  Der var en mur hele vejen rundt om templet. Manden havde en målestok på seks alen i hånden. – En alen er en almindelig alen og en håndsbredde. – Han målte murens bredde: ét mål, og dens højde: ét mål.

  v6  Han kom til porten, som vendte mod øst, og gik op ad trappen til den. Han målte portens tærskel: ét mål bred. v7  Vagtrummet var ét mål bredt og ét mål dybt, og mellem vagtrummene var der fem alen. Tærskelen til portens forrum ind imod templet var ét mål. v8  Han målte portens forrum: v9  otte alen, og dens dørposter: to alen. Portens forrum vendte ind imod templet. v10  Østporten havde tre vagtrum på hver side; de havde alle tre samme mål, og dørposterne på hver side havde samme mål. v11  Han målte portåbningens bredde: ti alen; hele portens bredde var 13 alen. v12  Foran vagtrummene på hver side var der en skranke på én alen, og vagtrummene var seks alen på hver led. v13  Han målte bredden af port med vagtrum fra den ene ende af loftet til den anden: 25 alen; åbningerne lå over for hinanden. v14  – Han opgjorde dørposterne til 60 alen frem til forgårdens dørpost og porten hele vejen rundt. – v15  Fra portindgangens facade til facaden på portens forrum inderst var der 50 alen. v16  Der var vinduer med gitterværk i vagtrummene indvendigt i porten hele vejen rundt, og ligeledes var der vinduer indvendigt i forrummet hele vejen rundt. På dørposterne var der palmetter.

  v17  Han førte mig ind i den ydre forgård. Der var nogle kamre, og der var lagt en brolægning hele vejen rundt i forgården; der var tredive kamre på brolægningen. v18  Brolægningen lå langs siden af portene i hele deres længde. Det var den nedre brolægning. v19  Han målte afstanden fra indersiden af den nedre port til ydersiden af den indre forgård: 100 alen – i øst og i nord.

  v20  Han målte længden og bredden af porten, som vendte mod nord i den ydre forgård. v21  Dens vagtrum, tre på hver side, og dens dørposter og dens forrum havde samme mål, som de havde i den første port, 50 alen i længden og 25 alen i bredden. v22  Forrummets vinduer og palmetter havde samme mål som i porten, der vendte mod øst. Ad syv trin gik man op til den, og dens forrum vendte indad. v23  Der var en port til den indre forgård over for nordporten ligesom over for østporten, og han målte fra port til port: 100 alen.

  v24  Han førte mig mod syd. Der var en port mod syd, og han målte dens dørposter og dens forrum; det svarede til de foregående mål. v25  Der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt som de foregående vinduer. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. v26  Trappen havde syv trin. Forrummet vendte indad, og der var palmetter på dørposterne på begge sider. v27  Der var en port mod syd i den indre forgård. Han målte fra den port til sydporten: 100 alen.

  v28  Han førte mig ad sydporten ind i den indre forgård. Han målte sydporten; den svarede til de foregående mål. v29  Dens vagtrum, dens dørposter og dens forrum havde samme mål som de foregående, og der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. v30  Der var forrum hele vejen rundt, 25 alen lange og fem alen brede. v31  Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; der var palmetter på dens dørposter, og trappen havde otte trin.

  v32  Han førte mig ind i den indre forgård mod øst, og han målte porten; den svarede til de foregående mål. v33  Dens vagtrum, dens dørposter og dens forrum svarede til de foregående mål, og der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. v34  Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; på dørposterne på begge sider var der palmetter, og trappen havde otte trin.

  v35  Han førte mig ind i nordporten og målte den; den svarede til de foregående mål. v36  Der var vagtrum, dørposter og forrum, og der var vinduer i den hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. v37  Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; der var palmetter på dens dørposter på begge sider, og trappen havde otte trin.

  v38  I portens forrum var der en indgang til et kammer; dér skyllede man brændofferdyret. v39  I portens forrum var der to borde på hver side til at slagte brændofferdyret, syndofferdyret og skyldofferdyret på. v40  Ved siden, udenfor ved opgangen til portåbningen i nord, var der to borde, og på den anden side af portens forrum var der to borde, v41  fire borde på hver side af porten, i alt otte borde; på dem slagtede man. v42  De fire borde til brændofferdyret var af kvadersten, halvanden alen lange, halvanden alen brede og en alen høje; på dem lagde man de redskaber, man slagtede brændofferdyret og slagtofferdyret med. v43  Hylder på en håndsbredde var gjort fast i bygningen hele vejen rundt, og på bordene skulle offerkødet ligge. v44  I den indre forgård, uden for den indre port, var der to kamre, et på siden af nordporten, vendt mod syd, og et på siden af sydporten, vendt mod nord. v45  Han sagde til mig: »Det kammer, som vender mod syd, er til de præster, som varetager tjenesten i templet, v46  og det kammer, som vender mod nord, er til de præster, der varetager tjenesten ved alteret; det er sadokiderne, de levitter, som må komme nær til Herren og gøre tjeneste for ham.«

  v47  Han målte forgården; den var kvadratisk, 100 alen lang og 100 alen bred, og alteret stod foran templet.

  v48  Så førte han mig ind i templets forhal, og han målte forhallens dørposter: fem alen på begge sider. Portåbningens bredde var 14 alen, og væggene på begge sider af åbningen til forhallen var tre alen. v49  Forhallen var 20 alen lang og 12 alen bred. Man gik op til den ad ti trin. Der var søjler ved dørposterne, én på hver side.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies