Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Jeremias: Jeremias er en af bibelens store profeter. I Jeremias’ Bog kan man læse, hvordan han bliver udvalgt af Gud til at være profet for folket og hele verden. Det er Gud selv, der lægger sine ord i munden på ham.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De ældste håndskrifter: Fra 300 til 400-tallet e.Kr. findes tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Israels frafald

  v1  Herrens ord kom til mig: v2  Gå hen og råb til Jerusalem: Dette siger Herren:
        Jeg husker din trofasthed, da du var ung,
        din kærlighed, da du stod brud.
        Du fulgte mig i ørkenen,
        i et land, hvor ingen sår.
         v3  Israel var hellig for Herren,
        det var hans førstegrøde,
        alle, som spiste af den, pådrog sig skyld,
        ulykke ramte dem,
        siger Herren.


         v4  Hør Herrens ord, Jakobs hus,
        alle Israels slægter:
         v5  Dette siger Herren:
        Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig,
        siden de gik bort fra mig
        og fulgte tomme guder,
        så de endte i tomhed?
         v6  De spurgte ikke: »Hvor er Herren,
        der førte os op fra Egypten
        og ledte os gennem ørkenen,
        et land med ødemarker og afgrunde,
        et land, der er tørt og mørkt,
        et land, hvor ingen færdes,
        og ingen mennesker bor?«
         v7  Jeg førte jer ind i frugthaven,
        så I kunne nyde dens overflod af frugt.
        Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent,
        I gjorde min arvelod afskyelig.
         v8  Præsterne spurgte ikke:
        »Hvor er Herren?«
        De lovkyndige kendte mig ikke,
        hyrderne brød med mig,
        profeterne profeterede ved Ba'al,
        de fulgte guder, der intet gavner.
         v9  Derfor rejser jeg stadig anklage mod jer,
        siger Herren,
        rejser anklage mod jeres sønners sønner.


         v10  Drag over til kittæernes øer, og se efter,
        send folk til Kedar, og giv nøje agt,
        undersøg, om noget lignende er sket.
         v11  Skifter et hedningefolk sine guder ud?
        – og de er ikke engang guder!
        Men mit folk har skiftet sin ære ud
        med noget, der intet gavner.
         v12  Du skal gyse over det, himmel,
        du skal stivne af skræk og rædsel,
        siger Herren.
         v13  To onde ting har mit folk gjort:
        De har forladt mig,
        en kilde med levende vand,
        og de har udhugget cisterner,
        cisterner, der slår revner
        og ikke kan holde vand.
         v14  Er Israel en træl, er han født som træl?
        Hvorfor er han blevet til bytte?
         v15  Ungløver brølede
        og knurrede mod ham;
        de lagde hans land øde,
        hans byer er brændt, og ingen bor der.
         v16  Selv folk fra Nof og Takpankes
        knuste issen på dig.
         v17  Mon ikke dette ramte dig,
        fordi du svigtede Herren din Gud,
        dengang han førte dig på vejen?
         v18  Hvorfor går du til Egypten
        og drikker af Shihors vand?
        Hvorfor tager du til Assyrien
        og drikker af Eufrats vand?


         v19  Lad din ulykke tugte dig,
        lad din troløshed straffe dig;
        du skal indse, hvor ondt og bittert det er,
        at du svigtede Herren din Gud
        og ikke frygtede mig,
        siger Herren, Hærskarers Herre.
         v20  For længst har du brudt dit åg
        og sprængt dine lænker.
        Du sagde: »Jeg vil ikke være træl!«
        Men på alle høje bakker
        og under alle grønne træer
        lagde du dig og horede.


         v21  Jeg havde dog plantet dig
        som en vinranke, en ægte stikling.
        Hvor kunne du da forvandles
        til et vildskud, en uægte vinstok?
         v22  Om du så vasker dig med sæbe
        og ødsler med lud,
        er du i mine øjne plettet af synd,
        siger Gud Herren.
         v23  Hvor kan du sige: »Jeg er ikke blevet uren,
        jeg fulgte ikke Ba'alerne!«
        Se på din færd i dalen,
        erkend, hvad du gjorde,
        en letfodet kamelhoppe, der strejfer omkring,
         v24  et vildæsel, der hører hjemme i ørkenen
        og snapper efter vejret i brunst.
        Hvem kan holde hendes begær tilbage?
        De, der søger hende, bliver ikke trætte,
        de finder hende i hendes måned.
         v25  Skån din fod for slid,
        din hals for tørst!
        Men du svarer: »Jeg holder ikke op,
        jeg elsker de fremmede og vil følge dem.«
         v26  Som tyven bliver til skamme, når han gribes,
        skal Israel blive til skamme
        sammen med sine konger og stormænd,
        sine præster og profeter;
         v27  de siger til træet: »Du er min far«
        og til stenen: »Du har født mig«;
        de har vendt ryggen til mig,
        ikke ansigtet.
        Når ulykken kommer, siger de:
        »Rejs dig, og frels os!«
         v28  Men hvor er de guder, du har lavet dig?
        Lad dem rejse sig og frelse dig, når ulykken kommer.
        For du har lige så mange guder,
        som du har byer, Juda.


         v29  Hvorfor går I i rette med mig?
        I har jo alle brudt med mig,
        siger Herren.
         v30  Forgæves slog jeg jeres sønner,
        de tog ikke ved lære.
        Som løven dræber,
        fortærede jeres sværd profeterne.
         v31  Du slægt, mærk dig Herrens ord:
        Har jeg været en ørken for Israel
        eller et bælgmørkt land?
        Hvorfor siger mit folk: »Vi går vore egne veje
        og kommer ikke mere til dig.«
         v32  Glemmer den unge pige sit smykke
        eller bruden sit bælte?
        Og dog har mit folk glemt mig
        i dage uden tal.


         v33  Hvor er du dygtig
        til at søge elskov;
        derfor har du også lært
        at handle ondt!
         v34  Selv på dine kappeflige er der blod
        fra uskyldige fattige,
        mennesker, du ikke har grebet i indbrud.
        Trods alt dette
         v35  siger du: »Jeg er uden skyld,
        hans vrede har vendt sig fra mig.«
        Men jeg bringer dig for retten,
        selv om du siger: »Jeg har ikke syndet.«
         v36  Hvor det falder dig let
        at vælge en anden vej!
        Men også af Egypten får du skam,
        ligesom du fik skam af Assyrien.
         v37  Også derfra må du gå
        med hænderne over hovedet,
        for Herren har forkastet dem, du stolede på,
        dem får du ingen nytte af.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies