Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Moses: Moses er på mange måder den vigtigste person i Det Gamle Testamente – så vigtig, at danske jøder er organiseret i Dansk Mosaisk Trossamfund opkaldt efter ham. Moses er ikke bare ham, som leder israelitterne fra slaveri i Egypten – det er også ham, som modtager Loven fra Gud, heriblandt de 10 Bud, ligesom han lægger navn til de fem Mosebøger.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Mod Moab

  v1  Om Moab.
  Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:
        Ve over Nebo, det er ødelagt!
        Kirjatajim er blevet til skamme, den er indtaget.
        Fæstningen er blevet til skamme, den er brudt ned.
         v2  Moabs pragt er ikke mere.
        I Heshbon planlægger man ondt imod det:
        »Kom, lad os udrydde det som folk!«
        Også du, Madmen, skal tilintetgøres,
        sværdet skal forfølge dig.
         v3  Hør skriget fra Horonajim:
        Vold og stor ødelæggelse!
         v4  Moab er knust,
        dets børn opløfter skrig.
         v5  De går grædende
        gennem Luhit-passet.
        På Horonajims skrænter
        høres de nødstedtes ulykkesskrig.
         v6  Flygt! Red jeres liv!
        I bliver dog som en busk i ørkenen.


         v7  Fordi du satte din lid
        til det, du frembragte, og til dine skatte,
        bliver også du indtaget.
        Kemosh skal gå i landflygtighed
        sammen med sine præster og stormænd.
         v8  Ødelæggeren kommer til hver by,
        ingen by slipper fri.
        Dallandet går til grunde,
        Højsletten lægges øde,
        som Herren har befalet.
         v9  Afmærk vejen til Moab!
        For det skal gøres til ruiner,
        dets byer skal lægges øde,
        så ingen kan bo i dem.
         v10  Forbandet den, der forsømmer at udføre Herrens gerning!
        Forbandet den, der holder sværdet tilbage fra at udgyde blod!


         v11  Moab levede trygt fra sin ungdom.
        Roligt lå han som vin på bærmen,
        blev ikke hældt om fra kar til kar;
        han måtte ikke i landflygtighed.
        Derfor er smagen bevaret
        og duften uændret.
         v12  Men der skal komme dage,
        siger Herren,
        da jeg sender vintappere
        til at tappe ham af.
        De skal tømme karrene
        og knuse krukkerne.
         v13  Moab skal få skam af Kemosh,
        som Israels hus fik skam af Betel,
        som de stolede på.
         v14  Hvordan kan I sige:
        »Vi er helte og erfarne krigere«?
         v15  Ødelæggeren drager op mod Moab og dets byer;
        dets prægtige unge mænd kommer ned og bliver slagtet,
        siger kongen, Hærskarers Herre er hans navn.


         v16  Moabs undergang er nær,
        ulykken kommer hurtigt.
         v17  I skal ynke det, alle I naboer,
        alle I, der kender dets ry.


        Tænk, at herskerstaven skulle knække,
        den herlige stav! skal I sige.
         v18  Stig ned fra højsædet, sæt dig på den tørre jord,
        du, der bor hos Dibons datter;
        for ødelæggeren drager op mod dig, Moab,
        og tilintetgør dine fæstninger.
         v19  Du, som bor i Aro'er,
        stil dig på udkig ved vejen,
        spørg de flygtende og de undslupne,
        hvad der er sket!
         v20  Moab er gjort til skamme, ja knust;
        du skal jamre og skrige!
        Fortæl ved Arnonfloden,
        at Moab er ødelagt,
         v21  at dommen er kommet over Højsletten,
        over Holon, Jasa og Mefa'at,
         v22  over Dibon, Nebo og Bet-Diblatajim,
         v23  over Kirjatajim, Bet-Gamul og Bet-Meon,
         v24  over Kerijjot og over Bosra,
        over alle Moabs byer, fjern og nær.
         v25  Moabs horn er hugget af,
        dets arm er brækket,
        siger Herren.


         v26  Drik Moab beruset,
        for det hoverede over Herren;
        det skal vælte sig i sit opkast,
        ja, det skal blive til latter.
         v27  Israel blev jo til latter for dig;
        men blev Israel grebet som tyv,
        siden du ryster på hovedet,
        hver gang du taler om det?
         v28  Forlad byerne, og bo mellem klipperne,
        Moabs indbyggere;
        bliv som duerne, der bygger rede
        i skrænterne i den gabende slugt.
         v29  Vi har hørt om Moabs hovmod,
        og det er stort,
        deres overmod, hovmod og stolthed,
        deres hjertes pral.
         v30  Jeg kender deres frækhed,
        siger Herren;
        men tomt er deres pral,
        tomt er det, de gør.


         v31  Derfor jamrer jeg over Moab,
        skriger på grund af Moab
        og klager over mændene fra Kir-Heres.
         v32  Mere end Jazer græder,
        græder jeg over dig, Sibma, du vinstok.
        Dine ranker rakte ud over havet,
        de nåede til Jazer.
        Ødelæggeren slog ned
        på din frugthøst og vinhøst,
         v33  glæde og fryd er forsvundet
        fra frugthaverne, fra Moabs land.
        Jeg gør ende på vinen i persekarrene;
        ingen træder druer til jubelråb,
        der lyder intet jubelråb.
         v34  Skriget fra Heshbon når til El'ale,
        det lyder helt til Jahas,
        fra Soar til Horonajim og Eglat-Shelishija;
        selv Nimrims vandløb bliver til ørken.


         v35  I Moab udrydder jeg dem,
        der ofrer på højene
        og tænder offerild for deres guder,
        siger Herren.
         v36  Derfor skælver mit hjerte over Moab som fløjtetoner,
        mit hjerte skælver som fløjtetoner over mændene fra Kir-Heres;
        deres sidste ejendele går tabt.
         v37  Alle har klippet issen skaldet
        og skåret skægget af.
        Alle har snittet sig i hænderne
        og har sæk om lænden.
         v38  På Moabs tage og torve holdes klage,
        for jeg knuser Moab som et ubrugeligt kar,
        siger Herren.


         v39  De jamrer: Ak, Moab er knust,
        det vender ryggen til i skam!
        Moab er blevet til latter,
        til rædsel for alle sine naboer.
         v40  Dette siger Herren:
        Som en ørn slår fjenden ned
        og spiler vingerne ud over Moab.
         v41  Byerne indtages,
        klippeborgene erobres;
        Moabs krigere får det den dag
        som en kvinde med veer.
         v42  Moab bliver udryddet som folk,
        for det hoverede over Herren.
         v43  Gru, grube og garn
        skal ramme dig, der bor i Moab,
        siger Herren.
         v44  Den, som flygter for gru,
        falder i gruben,
        den, som kommer op af gruben,
        fanges i garnet.
        Jeg bringer straffens år over Moab,
        siger Herren.


         v45  Afkræftede flygtninge står
        i Heshbons skygge,
        men ild slår ud fra Heshbon,
        flammer fra Sihons hus.
        Den fortærer Moabs tinding
        og issen på det brølende folk.
         v46  Ve dig, Moab!
        Kemoshs folk går til grunde;
        for dine sønner slæbes bort som fanger,
        dine døtre i fangenskab.

  v47  Men til sidst vil jeg vende Moabs skæbne, siger Herren.

  Her ender dommen over Moab.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies