Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Kain og Abel: Historien om Kain og Abel er en af de mest kendte fra Det Gamle Testamente. Som med mange andre af de mest berømte fortællinger er også denne egentlig forbløffende kort. Hele historien kan rummes i Første Mosebog kap. 4. Den handler om så menneskelige følelser som jalousi og vrede.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Mod ammonitterne

  v1  Om ammonitterne.
  Dette siger Herren:
        Har Israel ingen sønner,
        ingen der kan overtage arven?
        Hvorfor er det Milkom, der tager Gad i arv,
        hans folk, der bor i dets byer?
         v2  Men der skal komme dage,
        siger Herren,
        da jeg lader krigsråb lyde
        mod ammonitternes Rabba.
        Den skal blive en øde ruinhøj
        og dens datterbyer gå op i flammer.
        Så skal Israel tage dem i arv, der tog dets arv,
        siger Herren.
         v3  Heshbon, du skal jamre,
        for Aj er ødelagt.
        Rabbas døtre, I skal skrige,
        klæd jer i sæk, hold dødsklage,
        gå omkring mellem kvægfoldene;
        for Milkom går i landflygtighed
        sammen med sine præster og stormænd.
         v4  Hvordan kan du være stolt af dalene,
        af overfloden i din dal,
        du frafaldne datter,
        som sætter lid til dine skatte
        og siger: »Hvem kan nå mig?«
         v5  Nu bringer jeg rædsel over dig
        fra alle dine naboer,
        siger Herren, Hærskarers Herre.
        I skal fordrives i hver sin retning,
        og ingen skal samle de flygtende.


         v6  Siden vil jeg vende ammonitternes skæbne,
        siger Herren.

  Mod Edom

  v7  Om Edom.
  Dette siger Hærskarers Herre:
        Er der ingen visdom tilbage i Teman?
        Kan de forstandige ikke længere give råd?
        Er deres visdom rådnet op?
         v8  Flygt! Gør omkring! Søg ned i dybet,
        I, der bor i Dedan;
        for jeg bringer ulykke over Esau,
        straffens tid er inde.
         v9  Kommer drueplukkerne til dig,
        levner de ingen efterslæt;
        kommer der tyve om natten,
        ødelægger de, hvad de vil.
         v10  For jeg gennemsøger Esau,
        afslører hans skjulesteder,
        så han ikke kan gemme sig.
        Hans børn og brødre tilintetgøres,
        det er ude med hans naboer.
         v11  Du må efterlade dine faderløse, dem skal jeg holde i live,
        dine enker må sætte deres lid til mig.

  v12  Dette siger Herren: Når de, der ikke er dømt til at drikke bægeret, må drikke det, skulle du så gå fri? Du går ikke fri, du skal drikke det! v13  For jeg sværger ved mig selv, siger Herren, at Bosra skal blive til gru og spot, til ødelæggelse og forbandelse, og alle landets byer skal ligge i ruiner for evigt.


         v14  Et budskab har jeg hørt fra Herren,
        et bud er sendt til folkene:
        Saml jer, ryk ud imod Edom,
        rejs jer til krig!
         v15  Jeg gør dig til den ringeste blandt folkene,
        foragtet blandt mennesker.
         v16  Du spredte rædsel,
        dit overmod har forført dig,
        du, som bor i bjergkløfterne
        og har sat dig fast i de høje bjerge.
        Bygger du din rede højt som ørnen,
        styrter jeg dig ned derfra,
        siger Herren.
         v17  Edom skal lægges øde.
        Alle, der kommer forbi, skal gyse
        og pifte hånligt over alle dets sår,
         v18  som dengang Sodoma og Gomorra
        og deres nabobyer blev ødelagt, siger Herren;
        ingen skal bo der,
        intet menneske slå sig ned.
         v19  Som en løve dukker op
        fra Jordans tætte krat på den frodige græsgang,
        vil jeg i et nu jage dem bort
        og udse mig den bedste vædder til bytte.
        For hvem er som jeg? Hvem kan kræve mig til regnskab?
        Hvem er den hyrde, der kan holde stand mod mig?


         v20  Hør derfor den plan,
        Herren har lagt mod Edom,
        det han har udtænkt
        mod Temans indbyggere;
        selv de mindste af fårene slæbes bort,
        græsgangene gyser over det.
         v21  Jorden ryster ved lyden af deres fald,
        den skriger, så det høres ved Sivhavet.
         v22  Som en ørn hæver fjenden sig, slår ned
        og spiler vingerne ud over Bosra.
        Edoms krigere får det den dag
        som en kvinde med veer.

  Mod Damaskus

  v23  Om Damaskus.
        Hamat og Arpad bliver til skamme,
        for de har fået et budskab om ulykke.
        De skælver i angst som havet,
        der ikke falder til ro.
         v24  Damaskus mister modet, gør omkring og flygter;
        den er slået med rædsel,
        grebet af angst og veer
        som en fødende kvinde.
         v25  Så forladt den ligger,
        den prægtige by,
        min glædes stad!
         v26  Dens unge mænd ligger faldne på torvene;
        alle krigerne omkommer den dag,
        siger Hærskarers Herre.
         v27  Jeg stikker ild på Damaskus' mur,
        den fortærer Ben-Hadads borge.

  Mod stammer i ørkenen

  v28  Om Kedar og Hasor-rigerne, der blev slået af babylonerkongen Nebukadnesar. Dette siger Herren:
        Rejs jer, ryk frem mod Kedar!
        Tilintetgør Østens folk!
         v29  De skal komme og tage deres telte og småkvæg,
        deres teltduge og alle deres redskaber;
        de bortfører deres kameler
        og råber til dem: Alle vegne er der rædsel!


         v30  Flygt! Skynd jer at flygte!
        Søg ned, og bo i dybet,
        I, der bor i Hasor, siger Herren.
        For babylonerkongen Nebukadnesar har lagt en plan mod jer,
        han har udtænkt noget imod jer.


         v31  Rejs jer, ryk frem mod et folk,
        der lever sikkert og trygt, siger Herren;
        de har ikke porte og slåer,
        de bor for sig selv.
         v32  Deres kameler skal gøres til bytte
        og deres flokke af kvæg til rov.
        Jeg spreder dem for alle vinde,
        folkene med klippede tindinger,
        fra alle sider bringer jeg ulykke over dem,
        siger Herren.
         v33  Hasor bliver bolig for sjakaler,
        en ødemark til evig tid;
        ingen skal bo der,
        intet menneske slå sig ned.

  Mod Elam

  v34  Herrens ord mod Elam, som kom til profeten Jeremias i begyndelsen af Judas konge Sidkijas regering. v35  Dette siger Hærskarers Herre:
        Nu brækker jeg Elams bue,
        deres stærkeste våben.
         v36  Jeg sender fire vinde mod Elam
        fra de fire verdenshjørner;
        jeg spreder dem for alle disse vinde,
        og der findes ikke det folk,
        som Elams fordrevne ikke skal komme til.
         v37  Jeg knuser Elam foran deres fjender,
        foran dem, som stræber dem efter livet.
        Jeg bringer ulykke over dem,
        min glødende vrede, siger Herren.
        Jeg forfølger dem med sværdet,
        indtil jeg har tilintetgjort dem.
         v38  Jeg sætter min trone i Elam
        og tilintetgør deres konge og stormænd,
        siger Herren.


         v39  Men til sidst vil jeg vende Elams skæbne,
        siger Herren.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies