Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Abraham og Isak: Abraham kan vi læse om i Første Mosebog. Men han er ikke kun en mand fra Det Gamle Testamente: Han er den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig stamfader til alle tre religioner.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Babylons kommende undergang og de landflygtiges hjemvenden

  v1  Det ord, Herren talte ved profeten Jeremias mod Babylonien, kaldæernes land:
         v2  Fortæl det blandt folkene, forkynd det,
        rejs banner og forkynd det,
        læg ikke skjul på noget! Sig:
        Babylon er indtaget!
        Bel er blevet til skamme,
        Marduk grebet af rædsel;
        dens gudebilleder er blevet til skamme,
        møgguderne grebet af rædsel.
         v3  For et folk fra nord rykkede frem mod byen
        og lagde landet øde.
        Ingen bor i det,
        både mennesker og dyr er flygtet bort.


         v4  I de dage og til den tid,
        siger Herren,
        skal israelitterne komme hjem
        og judæerne sammen med dem;
        grædende skal de vandre
        og søge Herren deres Gud.
         v5  De søger til Zion
        og vender sig mod det:
        Kom, lad os slutte os til Herren
        i en evig pagt, som aldrig bliver glemt.


         v6  Mit folk var vildfarne får,
        deres hyrder førte dem vild på afveje i bjergene;
        de strejfede om, over bjerg og høj,
        og glemte deres hvileplads.
         v7  Alle, der traf på dem, åd dem;
        deres fjender sagde: Vi er uden skyld,
        for de har syndet mod Herren.
        Herren er deres rette græsgang, deres fædres håb.


         v8  Flygt fra Babylonien,
        fra kaldæernes land!
        Drag ud
        som bukke i spidsen for småkvæget!
         v9  For jeg vækker en hær af vældige folk
        og fører den op mod Babylonien
        fra Nordens land;
        de tager opstilling mod det,
        derfra bliver det erobret.
        Deres pile er som en dygtig krigers,
        de vender ikke umættede hjem.
         v10  Kaldæa bliver til bytte,
        alle, der plyndrer dem, bliver mætte,
        siger Herren.
         v11  I glæder jer, I jubler,
        I, der plyndrede min ejendom;
        I springer omkring som kvier på græs,
        I vrinsker som hingste.
         v12  Men nu bliver jeres moder dybt beskæmmet,
        hun, der fødte jer, bliver til spot:
        Se, hun bliver det sidste blandt folkene,
        en tør og øde ørken.
         v13  Fordi Herren er vred, skal ingen bo der,
        det hele bliver en ødemark.
        Alle, der kommer forbi, gyser over Babylon
        og pifter hånligt over alle dens sår.


         v14  Alle I bueskytter,
        tag opstilling mod Babylon på alle sider;
        skyd mod den, spar ikke på pilene,
        for den har syndet mod Herren.
         v15  Opløft krigsråb mod den fra alle sider!
        Den overgiver sig, tårnene styrter sammen,
        murene jævnes med jorden.
        Dette er Herrens hævn, tag hævn over den;
        gør mod den, hvad den selv har gjort!
         v16  Udryd i Babylon den, der sår,
        og den, der svinger seglen i høsttiden!
        Bort fra det ødelæggende sværd
        vender de sig, hver til sit folk,
        de flygter, hver til sit land.


         v17  Israel var spredt som får,
        der jages fra hinanden af løver.
  Først åd assyrerkongen det, og nu har babylonerkongen Nebukadnesar gnavet benene. v18  Derfor siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Jeg vil straffe Babylons konge og hans land, som jeg straffede Assyriens konge.
         v19  Jeg bringer Israel tilbage til dets græsgang,
        de skal græsse på Karmel og i Bashan;
        i Efraims og Gileads bjergland
        skal de blive mætte.
  v20  I de dage og til den tid, siger Herren, skal man søge Israels skyld, men den er der ikke, og Judas synder, men de findes ikke, for jeg tilgiver dem, jeg lod tilbage.
         v21  Ryk frem
        mod landet Meratajim
        og mod indbyggerne i Pekod!
        Slå dem ned, og læg band på dem med sværdet, siger Herren,
        gør, som jeg har befalet dig!
         v22  Der lyder krigslarm i landet,
        et vældigt nederlag.
         v23  Ak, hammeren, der ramte hele jorden,
        er brækket og brudt!
        Ak, Babylon er lagt øde
        blandt folkene!
         v24  Jeg satte fælder for dig, Babylon,
        og før du vidste af det, var du fanget.
        Du blev grebet og fanget til sidst,
        fordi du udfordrede Herren.
         v25  Herren har åbnet sit våbenkammer
        og taget sin harmes våben frem;
        for Herren, Hærskarers Herre, har et arbejde at gøre
        i kaldæernes land.
         v26  Ryk ind i landet alle vegne fra,
        luk op for lagrene!
        Dyng det op som korn, og læg band på det,
        lad intet blive tilovers.
         v27  Slå alle landets tyre ned,
        de skal komme ned og blive slagtet.
        Ve dem! Deres dag er kommet,
        straffens tid er inde.


         v28  Hør! Flygtningene og de undslupne
        fra Babylon
        forkynder nu på Zion
        Herren vor Guds hævn,
        hævnen for hans tempel.
         v29  Kald bueskytterne sammen mod Babylon,
        alle dem der spænder bue!
        I skal belejre den fra alle sider,
        ingen må undslippe!
        Gengæld byen dens gerning,
        gør mod den alt, hvad den har gjort!
        For den var overmodig mod Herren,
        mod Israels Hellige.
         v30  Derfor ligger dens unge mænd faldne på torvene,
        alle krigerne omkommer den dag,
        siger Herren.
         v31  Nu kommer jeg imod dig, du overmodige,
        siger Herren, Hærskarers Herre;
        din dag er kommet,
        straffens tid er inde.
         v32  Den overmodige snubler og falder,
        og ingen rejser ham op.
        Jeg stikker ild på hans byer,
        den fortærer alt omkring ham.
         v33  Dette siger Hærskarers Herre:
        Israelitterne er undertrykt
        tillige med judæerne;
        deres fangevogtere holder dem tilbage,
        de vil ikke lade dem gå.
         v34  Han, der udfrier dem, er stærk,
        Hærskarers Herre er hans navn.
        Han fører selv deres sag;
        han skaffer jorden ro
        og får Babylons indbyggere til at skælve.
         v35  Et sværd er vendt mod kaldæerne, siger Herren,
        mod Babyloniens indbyggere,
        mod dets stormænd og vismænd;
         v36  et sværd mod orakelpræsterne, så de handler som tåber,
        et sværd mod dets krigere,
        så de bliver bange;
         v37  et sværd mod dets heste og vogne
        og mod den brogede flok i landet,
        så de bliver som kvinder.
        Et sværd mod dets skatkamre,
        så de bliver udplyndret;
         v38  et sværd mod vandet,
        så det tørrer ud!
        For det er et land med gudebilleder,
        de er stolte af deres rædselsvækkende afguder.
         v39  Derfor skal ørkendyr og hyæner bo der,
        strudse skal slå sig ned.
        Aldrig mere skal nogen bo der,
        i al evighed skal ingen leve der.
         v40  Det skal gå, som da Gud ødelagde Sodoma
        og Gomorra og deres naboer,
        siger Herren;
        ingen skal bo der,
        intet menneske skal slå sig ned.


         v41  Se, et folk kommer fra nord,
        et vældigt folk;
        mægtige konger bryder op
        fra jordens fjerneste egne.
         v42  De er bevæbnet med buer og krumsværd,
        de er grusomme og ubarmhjertige,
        de larmer som havet,
        de rider på heste;
        de rykker frem som krigere til kamp
        imod dig, Babylons datter.
         v43  Babylons konge hører rygtet om dem,
        hans hænder synker,
        han gribes af angst,
        af veer som en fødende kvinde.
         v44  Som en løve dukker op
        fra Jordans tætte krat på den frodige græsgang,
        vil jeg i et nu jage dem bort
        og udse mig den bedste vædder til bytte.
        For hvem er som jeg? Hvem kan kræve mig til regnskab?
        Hvem er den hyrde, der kan holde stand mod mig?
         v45  Hør derfor den plan,
        Herren har lagt mod Babylonien,
        det han har udtænkt
        mod kaldæernes land!
        Selv de mindste af fårene slæbes bort,
        græsgangene må skælve derved.
         v46  Ved råbet: Babylon er erobret!
        ryster jorden,
        der høres skrig blandt folkene.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies