Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han er lidt ligesom Dr. Watson i forhold til Sherlock Holmes: Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, at vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel


         v1  Dette siger Herren:
        Nu rejser jeg en ødelæggende storm
        mod Babylon og indbyggerne i Leb-Kamaj.
         v2  Jeg sender kornkastere til Babylonien;
        de skal kaste landet og lægge det øde,
        når de falder over det fra alle sider
        på ulykkens dag.
         v3  Ingen skytte når at spænde buen,
        ingen når at komme i brynjen.
        Skån ikke de unge mænd,
        læg band på hele hæren!
         v4  De ligger dræbt i kaldæernes land,
        gennemboret på gaderne.
         v5  Israel og Juda sidder ikke i enkestand,
        forladt af deres Gud, Hærskarers Herre;
        for deres land er fuldt af skyld
        mod Israels Hellige.
         v6  Flygt fra Babylon, red jeres liv,
        at I ikke skal omkomme, når landet får sin straf!
        Tiden er inde til Herrens hævn,
        han gengælder dets gerning.


         v7  Babylon var et guldbæger i Herrens hånd,
        det gjorde hele jorden beruset.
        Folkeslag drak af vinen,
        derfor teede de sig som afsindige.
         v8  I et nu faldt Babylon og blev knust,
        I skal jamre over den.
        Hent balsam til dens sår,
        måske kan de læges.
         v9  Vi ville helbrede Babylon,
        men den lod sig ikke helbrede.
        Forlad den, lad os gå hver til sit land!
        Dommen over den når til himlen
        og hæver sig til skyerne.


         v10  Herren lod vor ret bryde frem.
        Kom, lad os fortælle på Zion
        om Herren vor Guds gerning!


         v11  Spids pilene!
        Fyld koggerne!
        Herren har vakt Mediens kongers ånd,
        for det er hans plan at lægge Babylon øde.
        Dette er Herrens hævn,
        hævnen for hans tempel.
         v12  Rejs banner mod Babylons mure!
        Forstærk vagten,
        sæt vagtposter ud,
        læg baghold!
        Herren har planlagt og gjort det,
        han har truet Babylons indbyggere med.
         v13  Du, som bor ved de vældige vande
        og ejer store skatte,
        enden er kommet for dig,
        din sidste alen tråd skåret af.
         v14  Hærskarers Herre
        har svoret ved sig selv:
        Jeg fylder dig med mennesker, talrige som græshopper,
        de synger frydesange over dig.


         v15  I sin kraft skabte han jorden,
        i sin visdom grundlagde han verden,
        i sin indsigt spændte han himlen ud.
         v16  Når han tordner, bruser vandene i himlen,
        og han samler skyer fra jordens ender;
        han skaber lyn sammen med regn
        og slipper stormen løs fra sine forrådskamre.
         v17  Det menneske, der ikke ved det, er en tåbe;
        hver guldsmed får skam af sine gudebilleder,
        for det, han støber, er løgn, der er ikke ånd i dem.
         v18  De er kun tomt blændværk,
        de går til grunde, når straffen kommer.
         v19  Han, som er Jakobs lod, er ikke som de,
        for han er altings skaber,
        Israel er den stamme, han ejer,
        Hærskarers Herre er hans navn.


         v20  Du var min hammer,
        mit krigsvåben;
        med dig knuste jeg folkeslag,
        med dig ødelagde jeg riger;
         v21  med dig knuste jeg heste og ryttere,
        med dig knuste jeg vogne og mandskab,
         v22  med dig knuste jeg mænd og kvinder,
        med dig knuste jeg gamle og unge,
        med dig knuste jeg drenge og piger,
         v23  med dig knuste jeg hyrder og deres hjord,
        med dig knuste jeg bønder og deres oksespand,
        med dig knuste jeg statholdere og fyrster.


         v24  Nu gengælder jeg Babylon
        og alle Kaldæas indbyggere
        alt det onde, de gjorde mod Zion,
        mens I ser på det, siger Herren.
         v25  Nu kommer jeg mod dig, du ødelæggelsens bjerg,
        siger Herren,
        du som ødelagde hele jorden;
        jeg løfter hånden mod dig,
        vælter dig ned fra klipperne
        og gør dig til et afsvedet bjerg.
         v26  Der skal ikke hentes
        hjørnesten og grundsten fra dig,
        du skal blive til evig ørken,
        siger Herren.


         v27  Rejs banner ud over jorden,
        stød i hornet blandt folkene!
        Indvi folkene til krig mod byen,
        kald kongerigerne sammen imod den,
        Ararat, Minni og Ashkenaz.
        Udtag befalingsmænd mod den,
        lad hestene rykke ud som lodne græshopper!
         v28  Indvi folkene til krig imod byen,
        Mediens konger, statholdere og alle fyrsterne,
        ja, hele hans rige.
         v29  Jorden skælver og bæver,
        for nu sker det, Herren har udtænkt mod Babylon,
        at Babylons land lægges øde,
        så ingen kan bo der.
         v30  Babylons helte opgiver at kæmpe,
        de bliver siddende i borgene;
        deres kraft er tørret ud, de er blevet som kvinder.
        Byens huse er gået op i flammer,
        portbommene er splintret.
         v31  Løber afløser løber,
        budbringer afløser budbringer
        for at fortælle Babylons konge,
        at hans by er indtaget fra ende til anden.
         v32  Overgangene over floden er erobret,
        rørsumpene brænder,
        krigerne er grebet af rædsel.


         v33  Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud:
        Babylons datter er som en tærskeplads i tærsketiden;
        det varer ikke længe, så kommer høstens tid for hende.


         v34  Babylonerkongen Nebukadnesar
        spiste mig, åd mig op
        og stillede mig til side som et tømt fad;
        som en drage slugte han mig,
        han fyldte sin bug med mit lækre kød
        og kastede mig op igen.
         v35  Lad den vold og uret, jeg har lidt, ramme Babylon,
        skal Zions indbyggere sige;
        lad mit blod komme over Kaldæas indbyggere,
        skal Jerusalem sige.


         v36  Derfor siger Herren:
        Nu fører jeg din sag
        og skaffer dig hævn.
        Jeg tørlægger dens flod
        og udtørrer dens kilder.
         v37  Babylon skal blive til stendynger,
        bolig for sjakaler,
        en ødemark, man pifter hånligt ad,
        et sted, hvor ingen kan bo.


         v38  De brøler alle sammen som ungløver,
        knurrer som løveunger;
         v39  bliver de ophedede, holder jeg drikkegilde for dem,
        jeg drikker dem fulde, så de bliver lystige.
        Så falder de i en evig søvn
        og vågner ikke, siger Herren.
         v40  Jeg fører dem ned til slagtning som lam,
        som væddere og bukke.


         v41  Ak, Sheshak er indtaget og erobret,
        den prægtigste på hele jorden!
        Ak, Babylon er lagt øde
        blandt folkene!
         v42  Havet skyllede hen over Babylon,
        den blev oversvømmet af brusende bølger.
         v43  Byerne er lagt øde,
        et tørt og øde land,
        et land hvor ingen kan bo,
        intet menneske færdes.
         v44  Jeg straffer Bel i Babylon,
        det, han har slugt, river jeg ud af hans gab.
        Folkene skal ikke mere
        strømme til ham.
        Også Babylons mur er faldet!


         v45  Mit folk, drag ud derfra,
        red jeres liv
        fra Herrens glødende vrede!
  v46  Tab ikke modet og frygt ikke de rygter, der går i landet; det ene år går der ét rygte, det næste et andet. Og der er vold i landet, hersker går mod hersker.
         v47  Men der skal komme dage,
        da jeg straffer Babylons afguder;
        hele landet bliver til skamme,
        alle ligger dræbt i landet.
         v48  Himmel og jord
        med alt, hvad de rummer,
        skal juble over Babylon,
        når voldsmændene rykker ind fra nord,
        siger Herren.
         v49  Babylon står for fald
        på grund af de dræbte i Israel,
        ja, det var Babylons skyld,
        at der lå dræbte over hele jorden.


         v50  I, der er undsluppet sværdet,
        gå, bliv ikke stående!
        I det fjerne skal I huske Herren
        og have Jerusalem i tankerne.
         v51  Vi fyldtes af skam, for vi blev hånet,
        skamrødme dækkede vore ansigter,
        fordi fremmede trængte ind
        i Herrens hellige tempel.
         v52  Men der skal komme dage,
        siger Herren,
        da jeg straffer Babylons afguder,
        og sårede stønner overalt i landet.
         v53  Om så Babylon stiger op til himlen
        og gør sin fæstning i det høje uindtagelig,
        lader jeg voldsmænd trænge ind i den,
        siger Herren.


         v54  Hør skriget fra Babylon,
        et vældigt nederlag i kaldæernes land;
         v55  for Herren tilintetgør Babylon,
        gør ende på den vældige larm.
        Bølgerne bruser som vældige vande,
        deres buldren giver genlyd,
         v56  for ødelæggeren går mod Babylon.
        Dens helte bliver fanget,
        deres buer brækkes,
        for Herren er hævnens Gud,
        han gengælder helt og fuldt.
         v57  Jeg drikker Babylons stormænd og vismænd fulde,
        dens statholdere, fyrster og krigshelte
        falder i en evig søvn
        og vågner ikke, siger kongen,
        Hærskarers Herre er hans navn.


         v58  Dette siger Hærskarers Herre:
        Babylons tykke mur
        skal sløjfes,
        de høje porte
        gå op i flammer.
        Folkenes slid bliver til intet,
        deres møje går op i luer.

  v59  Den befaling, som profeten Jeremias gav Seraja, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, dengang Seraja, der var kvartermester, ledsagede Judas konge Sidkija til Babylon i hans fjerde regeringsår. v60  Jeremias skrev hele den ulykke, der skulle ramme Babylon, ned i én bog. Det er alle de ord, der her er skrevet om Babylon. v61  Jeremias sagde til Seraja: Når du kommer til Babylon, skal du sørge for at oplæse alle disse ord. v62  Du skal sige: »Herre, du har selv talt mod dette sted og sagt, at du vil tilintetgøre det, så ingen kan bo der, hverken mennesker eller dyr, for det skal blive til evig ørken.« v63  Og når du er færdig med at oplæse denne bog, skal du binde en sten til den og kaste den i Eufrat. v64  Så skal du sige: »Sådan synker Babylon og kommer ikke op igen på grund af den ulykke, jeg bringer over det.«


  Jeremias' ord går til: »deres møje ...«

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies