Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Afskrift af det brev, som Jeremias sendte til dem, der af babylonerkongen skulle føres som fanger til Babylon; han skrev for at kundgøre dem, hvad der var blevet ham pålagt af Gud:

  v1  På grund af de synder, I har begået mod Gud, skal I føres i fangenskab til Babylon af babylonerkongen Nebukadnesar. v2  Når I så er kommet til Babylon, skal I være dér i mange år og lange tider, op til syv slægtled; derefter vil jeg føre jer ud derfra i fred. v3  I Babylon vil I komme til at se guder af sølv og guld og træ; de bæres på skuldrene og vækker frygt hos folkene. v4  Tag jer derfor i agt, at I ikke kommer til at ligne de fremmede og gribes af frygt for deres guder, v5  når I ser skaren foran og bag ved dem, som tilbeder dem; men sig i jeres stille sind: »Dig, Herre, bør vi tilbede.« v6  Min engel er jo med jer, og han vil beskytte jeres liv.

  v7  Deres tunge er udskåret af en håndværker, og de er beklædt med guld og sølv; men de er falske, og de kan ikke tale. v8  Som om det var til en ung pyntesyg pige, tager man guld og laver kroner og sætter dem på gudernes hoved. Det sker også, at præsterne fjerner guld v9  og sølv fra deres guder og bruger det til sig selv; v10  de giver endda noget af det til skøgerne på taget. Man giver dem fornemme klæder på, som om de var mennesker, disse guder af sølv og guld og træ, v11  som ikke kan beskytte sig mod rust og møl. Selv om de er klædt i purpur, v12  må man tørre deres ansigt for støvet i huset, som lægger sig i et tykt lag på dem. v13  Guden har et scepter ligesom et menneske, der hersker over et land, men han kan ikke dræbe den, der synder imod ham. v14  Han har et sværd i sin højre hånd og en økse, men han kan ikke redde sig selv fra krig og røvere. Heraf fremgår det, at de ikke er guder. Frygt dem derfor ikke!

  v15  For lige så ubrugeligt et knust kar er for mennesker, v16  lige så ubrugelige er deres guder, som de sidder dér i deres templer med øjnene fulde af støv, der hvirvles op af de besøgendes fødder. v17  Og ligesom paladset er afspærret, når en, der har forbrudt sig mod kongen, er ført dertil for at blive henrettet, lukker præsterne templerne af med døre og lås og slå, for at de ikke skal blive plyndret af røvere. v18  Præsterne tænder flere lamper for guderne end for sig selv, skønt guderne ikke kan se en eneste af dem. v19  Det går dem ligesom en bjælke i et hus: De bliver ædt op indefra, siger man, kryb fra jorden fortærer både guderne og deres klædning, uden at de mærker det. v20  De er sorte i ansigtet af røgen i huset. v21  Flagermus og svaler og andre fugle kommer flyvende og sætter sig på deres krop og på deres hoved. Det gør kattene også. v22  Heraf kan I vide, at de ikke er guder. Frygt dem derfor ikke!

  v23  For guldet, som de er smykket med, kan man ikke få til at skinne, medmindre man pudser rusten af. De mærkede heller ikke noget, dengang de blev støbt. v24  Skønt der ikke er ånd i dem, er de købt for en høj pris. v25  Da de ikke har fødder, må de bæres på skuldrene, og således udstiller de deres egen vanære for menneskene; de, der tjener dem, bliver til skamme, v26  fordi de må støtte dem, så de ikke vælter. Hvis man har stillet en af dem ret op, kan den ikke bevæge sig af sig selv, og hvis den står skævt, kan den heller ikke rette sig op; alligevel sættes der gaver frem for dem ligesom for de døde. v27  Men det, der ofres til dem, sælger præsterne og bruger selv pengene, ligesom deres hustruer salter noget af det ned uden at give noget til den fattige eller til den svage. v28  De rører ved ofrene, selv om de har menstruation eller lige har født. Af dette kan I vide, at de ikke er guder. Frygt dem ikke!

  v29  Hvordan kan de dog kaldes guder? Det er jo kvinder, der sætter ofrene frem for guderne af sølv og guld og træ. v30  Og præsterne sidder ned i deres templer, med flængede klæder, med afraget hår og skæg og med utildækket hoved. v31  De råber og skriger til deres guder ligesom ved en begravelse. v32  Præsterne tager noget af gudernes klædning og giver deres kvinder og børn det på. v33  Hvad enten guderne udsættes for ondt eller for godt fra nogen, kan de ikke gøre gengæld. De kan hverken indsætte eller afsætte en konge. v34  Lige så lidt kan de uddele gods eller guld. Hvis nogen aflægger et løfte til dem og ikke indfrier det, gør de aldrig deres krav gældende. v35  De redder aldrig et menneske fra døden eller frelser den svage fra den stærke. v36  De skaffer aldrig et blindt menneske synet eller frelser et menneske i nød. v37  De forbarmer sig aldrig over enken eller gør godt mod den faderløse. v38  De ligner sten fra bjergene, disse guder af træ, beklædt med guld og sølv, og de, der tjener dem, skal blive til skamme. v39  Hvordan kan man da mene, at de er guder, eller kalde dem det?

  v40  Hvad mere er: Kaldæerne selv vanærer dem; når de ser en stum, en som ikke kan tale, henter de Bel frem og beder ham om, at den stumme må komme til at tale – som om Bel var i stand til at forstå noget. v41  Men skønt de er klar over dette, er de så uforstandige, at de ikke kan opgive guderne. v42  Og kvinderne sidder ved vejene med snore bundet om sig og brænder røgelse af klid. v43  Når en af dem er blevet taget med af en af de forbipasserende og har ligget med ham, håner hun hende ved siden af, fordi hun ikke blev fundet værdig som hun selv og ikke fik revet sin snor over. v44  Alt, hvad der har med guderne at gøre, er falsk. Hvordan kan man da mene, at de er guder, eller kalde dem det?

  v45  De er fremstillet af håndværkere og guldsmede. Og de bliver intet andet end det, som kunstnerne vil, at de skal blive. v46  De, som fremstiller dem, lever ikke længe; v47  hvordan skulle da det, som er fremstillet af dem, kunne være guder? v48  For når krig og ulykker kommer over guderne, giver præsterne sig til at overveje med hinanden, hvor de kan skjule sig med dem. v49  Så må man da kunne begribe, at de ikke er guder, når de hverken kan frelse sig selv fra krig eller fra ulykker! v50  Da de kun er af træ, beklædt med guld og sølv, vil det før eller siden vise sig, at de er falske. Det vil blive åbenbart for alle folkene og kongerne, at de ikke er guder, men menneskehænders værk, og at der intet af Guds værk er i dem. v51  Er det da ikke indlysende for enhver, at de ikke er guder?

  v52  De indsætter jo aldrig en konge over et land eller giver mennesker regn. v53  Afmægtige som de er, dømmer de aldrig mennesker imellem eller redder en, som lider uret; v54  de er jo som krager, der flakser mellem himlen og jorden. Og når der bryder ild ud i templet for guderne af træ, beklædt med guld eller sølv, flygter deres præster og bringer sig selv i sikkerhed, mens guderne brænder midt over som bjælker. v55  De gør aldrig modstand mod en konge eller mod fjender. v56  Hvordan kan man da godtage eller mene, at de er guder?

  Guder af træ, beklædt med guld og sølv, kan aldrig bringe sig selv i sikkerhed hverken for tyve eller for røvere. v57  De, der bemægtiger sig guderne, skræller guldet og sølvet af dem og går bort med deres klædning, og guderne vil aldrig kunne hjælpe sig selv. v58  En konge, som viser sin dygtighed, eller et nyttigt kar i huset, som ejeren kan gøre brug af, er derfor bedre end de falske guder, og en dør i huset, som beskytter det, der er derinde, er bedre end de falske guder, og en træsøjle i kongepaladset er bedre end de falske guder. v59  Solen og månen og stjernerne, som lyser og er udsendt til at gøre nytte, er lydige. v60  På samme måde er det også med lynet; når det glimter, kan det ses overalt; sådan er det også med vinden, som blæser i alle lande. v61  Og når skyerne af Gud får befaling til at fare ud over hele verden, udfører de det, der er befalet. v62  Ilden, som er udsendt ovenfra til at fortære bjerge og skove, gør det, der er befalet. Men med alt dette har disse guder ingen lighed, hverken i udseende eller i magt. v63  Derfor kan man ikke mene, at de er guder, eller kalde dem det, for de er hverken i stand til at fælde dom over eller til at gøre godt mod mennesker. v64  Når I nu ved, at de ikke er guder, så frygt dem ikke!

  v65  For de hverken forbander eller velsigner konger. v66  De viser aldrig folkene tegn på himlen, de skinner ikke som solen og lyser ikke som månen. v67  De vilde dyr, som kan flygte og redde sig i skjul, er bedre stillet end de. v68  Det er på ingen måde åbenbart for os, at de er guder. Frygt dem derfor ikke!

  v69  For som et fugleskræmsel i en melonmark, der ikke giver nogen beskyttelse, sådan er deres guder af træ, beklædt med guld og sølv. v70  På samme måde ligner de en tjørnebusk i en have, som enhver fugl slår sig ned i, eller et lig, der ligger slængt hen i mørket, disse guder af træ, beklædt med guld og sølv. v71  Af deres purpurklæder og marmor, som går til på dem, kan I forstå, at de ikke er guder. Til sidst bliver de selv fortæret, og de bliver en skændsel for landet. v72  Bedre stillet er derfor et retfærdigt menneske, som ikke har afguder. Han vil være langt fra at blive til skamme.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies