Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Johannes Døber: Johannes Døber banede vejen for Jesus. Men hans historie er på mange måder tragisk: Han endte sine dage med at blive halshugget, hvorefter hans hoved blev serveret på et fad til Herodias, kongens kone.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Udvælgelse og oversættelse: Læs den lange historie om udvælgelsen og oversættelsen af skrifterne i Bibelen i meget kort form
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Judit griber ind ved at henvende sig til byens ledere

  v1  På den tid hørte Judit om, hvad der var sket. Hun var datter af Merari, der var søn af Oks, søn af Josef, søn af Uzziel, søn af Hilkija, søn af Hananja, søn af Gideon, søn af Refaim, søn af Akitub, søn af Elija, søn af Hilkija, søn af Eliab, søn af Nathanael, søn af Shelumiel, søn af Surishaddaj, søn af Simeon, søn af Israel. v2  Hendes mand Manasse var af samme stamme og slægt, men han døde engang under byghøsten. v3  Han blev nemlig ramt af hedeslag, da han førte tilsyn med dem, der bandt neg ude på marken, og måtte gå i seng. Han døde i sin by Betylua og blev begravet hos sine fædre i marken mellem Dotan og Balamon. v4  Judit havde siden levet som enke i sit hjem i tre år og fire måneder. v5  På taget af sit hus havde hun indrettet sig en hytte; hun havde lagt sæk om lænderne og bar altid enkedragt. v6  Siden hun blev enke, havde hun fastet hver dag undtagen på sabbatten og dagen før, på nymånedagen og dagen før og på israelitternes festdage og glædesdage. v7  Hun var smuk og så dejlig ud, og hendes mand Manasse havde efterladt hende guld og sølv, tjenere og tjenestepiger, kvæg og marker, som hun stadig havde i behold. v8  Der var ingen, som havde et ondt ord at sige om hende, for hun var meget gudfrygtig.

  v9  Judit hørte altså om de bitre ord, folket havde udtalt mod deres leder, fordi de havde tabt modet på grund af manglen på vand, og hun hørte om alle de ord, Uzzija havde talt til dem, da han med ed havde lovet dem at overgive byen til assyrerne efter fem dage. v10  Så sendte hun den pige, der havde tilsyn med alt det, hun ejede, hen efter byens ældste, Uzzija, Kabris og Karmis.

  v11  Da de kom hen til hende, sagde hun til dem: »Hør på mig, I ledere for indbyggerne i Betylua! Det er ikke ret, hvad I har sagt til folket i jeres tale i dag, da I med den ed, I aflagde over for Gud, forpligtede jer til at overgive byen til vore fjender, hvis ikke Herren i løbet af de fem dage kommer os til hjælp. v12  Hvem er da I, som udæsker Gud, sådan som I har gjort i dag, og stiller jer i hans sted blandt mennesker? v13  Nu prøver I Herren den Almægtige, men I vil aldrig nogensinde nå til at erkende noget. v14  For I vil ikke kunne trænge til bunds i et menneskes hjerte eller fatte tankerne i menneskets sind. Hvordan skulle I så kunne udforske Gud, som har skabt alt dette, og nå til at erkende hans sind og begribe hans tanker? Umuligt, brødre! Væk ikke Herren vor Guds vrede. v15  For selv om han ikke vil komme os til hjælp i løbet af de fem dage, har han dog magt til at beskytte os, når han vil, eller til at udrydde os for øjnene af vore fjender. v16  I må ikke forsøge at binde Herren vor Guds vilje, for Gud er ikke et menneske, så han angrer, et menneskebarn, så han lader sig overtale til at ændre beslutning som et menneske.

  v17  Lad os derfor vente på frelsen fra ham og råbe til ham om hjælp; han vil høre vort råb, hvis det er hans vilje. v18  For der har aldrig i vort slægtled været og er heller ikke den dag i dag blandt os nogen stamme eller slægt, nogen egn eller by, der tilbeder guder lavet af menneskehænder, som det har været tilfældet i tidligere tider. v19  Det var derfor, vore fædre blev prisgivet til sværd og udplyndring, og de led et tilintetgørende nederlag til vore fjender. v20  Men vi kender ikke nogen anden Gud end ham; derfor håber vi, at han ikke vil glemme os eller nogen af vort folk. v21  For bliver vi taget, vil hele Judæa falde; vor helligdom vil blive plyndret, og Herren vil kræve os til regnskab for vanhelligelsen af den. v22  Mordet på vore brødre, bortførelsen af vore landsmænd og ødelæggelsen af vor arvelod vil han lade komme over vore hoveder blandt folkene, hvor vi end kommer til at leve som slaver, og vi vil blive til anstød og til spot for dem, som kommer til at eje os. v23  For vort liv som slaver vil ikke føre til nåde, men Herren vor Gud vil gøre det til vanære.

  v24  Lad os nu, brødre, vise vore landsmænd, at deres liv afhænger af os, og at helligdommen, tempelbygningen og alteret står og falder med os. v25  Og lad os i alt dette takke Herren vor Gud, der sætter os på prøve, ligesom han gjorde det med vore fædre. v26  Husk på, hvad han gjorde med Abraham, hvordan han satte Isak på prøve, og hvad der hændte Jakob, da han i det syriske Mesopotamien vogtede sin morbror Labans får. v27  For ligesom han kun lod dem gå gennem ild for at prøve deres hjerter, straffer han heller ikke os; nej, det er for at advare, at Herren tugter dem, der holder sig nær til ham.«

  v28  Uzzija svarede hende: »Alt, hvad du har sagt, har du talt ud af dit hjertes visdom, og ingen vil kunne indvende noget mod dine ord. v29  Det er jo heller ikke første gang, du lægger din visdom for dagen; lige fra din ungdom har hele folket været vidende om din indsigt, for du er født med visdom i hjertet. v30  Men folket led meget af tørst og tvang os til at handle, som vi lovede dem, og at binde os selv ved en ed, som vi ikke kan bryde. v31  Bed nu for os, for du er en from kvinde. Så vil Herren sende regn til at fylde vore cisterner, og vi skal ikke længere afkræftes af tørst.«

  v32  Da sagde Judit til dem: »Hør på mig; jeg vil gennemføre noget, som vore efterkommere vil komme til at høre om, slægt efter slægt. v33  Stil jer nu i nat ved byporten, så vil jeg gå ud sammen med min pige, og før det tidspunkt, I sagde, at I vil overgive byen til vore fjender, vil Herren redde Israel ved min hånd. v34  Men spørg mig ikke ud om mit forehavende, for jeg vil ikke fortælle jer noget, før jeg har gennemført det, jeg er i færd med.« v35  Uzzija og de andre ledere sagde til hende: »Gå med fred! Måtte Gud Herren gå foran dig og tage hævn over vore fjender.« v36  Så forlod de hytten og vendte tilbage til deres poster.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies