Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
     
    .
    NYHEDER!
    Lydspor fra Bibelen - CD
    Studiebibelen
    Brevet i Boksen - elevbog
    Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
    Bibelleksikon
    Det Gamle Testamente
    . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
    Læs mere>  
    Det Nye Testamente
    . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
    Læs mere>  
    Persongalleri
    . Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne: De to brødre Jakob og Johannes møder vi i Det Nye Testamente som to af Jesus’ tolv disciple. De er fiskere ligesom Peter og hans bror Andreas. Peter, Andreas, Jakob og Johannes er de første til at forlade alt og følge Jesus som disciple.
    Læs mere>  
    Bibelens tilblivelse
    . Sådan blev Bibelen samlet : Udvælgelsen af skrifter til henholdsvis den gammeltestamentlige og den nytestamentlige kanon foregik over en meget lang årrække. Den gammeltestamentlige kanondannelse blev afsluttet i det 1. århundrede efter Kristus, mens den nytestamentlige kanon lå klar i det 4. århundrede efter Kristus
    Læs mere>  
    Søg i Bibelen

    Indhold

    Bog

    Kapitel

    Lignelsen om kongesønnens bryllup

    v1  Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: v2  »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. v3  Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. v4  Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! v5  Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, v6  og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. v7  Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. v8  Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. v9  Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. v10  Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. v11  Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. v12  Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. v13  Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. v14  Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.«

    Spørgsmålet om skat til kejseren

    v15  Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. v16  De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. v17  Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« v18  Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? v19  Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. v20  Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?« v21  »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« v22  Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.

    Spørgsmålet om opstandelsen

    v23  Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: v24  »Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende, og skaffe sin bror afkom. v25  Vi havde et tilfælde med syv brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. v26  På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja, alle syv. v27  Til allersidst døde kvinden. v28  Hvem af de syv skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende.« v29  Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. v30  I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. v31  Og om de dødes opstandelse, har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger: v32  ›Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud‹? Han er ikke Gud for døde, men for levende.« v33  Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring over hans lære.

    Det største bud i loven

    v34  Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, v35  og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: v36  »Mester, hvad er det største bud i loven?« v37  Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ v38  Det er det største og det første bud. v39  Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ v40  På de to bud hviler hele loven og profeterne.«

    Davids søn eller Davids herre

    v41  Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: v42  »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« v43  Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige:
           v44  Herren sagde til min herre:
          Sæt dig ved min højre hånd,
          indtil jeg får lagt dine fjender
          under dine fødder?
    v45  Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« v46  Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget.

    Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
    FÅ GRATIS NYHEDER I DIN INDBAKKE
    Spørg panelet om Bibelen
    Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
    Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
    Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
    Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
    Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
    Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
    Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
    Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
    Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
    Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
    Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
    Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
    Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
    Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
    Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
    Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
    Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
    Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
    Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
    Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
    Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
    Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
    Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
    Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
    Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
    Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
    Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
    Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
    Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
    Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
    Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
    Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
    Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
    Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
    Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
    Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
    Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
    Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
    Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
    Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
    Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
    Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
    Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
    Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
    Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
    Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
    Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
    Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
    Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
    Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
    Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
    Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
    Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
    Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
    Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
    Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
    Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
    Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
    Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
    Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
    Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
    Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
    Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
    Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
    Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
    Er jorden centrum i universet?Else Holt
    Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
    Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
    Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
    Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
    Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
    Talte Kain til Abel?Else Holt
    Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
    Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
    Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
    Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
    Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
    Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
    Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
    Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
    Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
    Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
    Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
    Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
    Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
    Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
    Hvor kommer racerne fra?Else Holt
    Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
    Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
    Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
    Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
    Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
    Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
    Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
    Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
    Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
    Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
    Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
    Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
    Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
    Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
    Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
    Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
    Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
    Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
    Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
    Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
    Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
    Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
    Er slangen ikke ond?Søren Holst
    Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
    Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
    Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
    Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
    Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
    Hvad er nåde?Tine Lindhardt
    Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
    Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
    Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
    Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
    Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
    Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
    Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
    Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
    Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
    Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
    Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
    Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
    Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
    Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
    Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
    Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
    Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
    Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
    Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
    Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
    Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
    Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
    Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
    Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
    Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
    Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
    Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
    Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
    Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
    Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
    Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
    Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
    Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
    Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
    Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
    Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
    .
    Få gratis nyheder i din indbakke

    .
    .
    .
    .
    .
    Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies