Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Davids salmer sætter stadig ord på menneskets håb til Gud : Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud. Den dag i dag stråler davidssalmernes ord om tillid, tro og afmagt for mennesker i alle situationer.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1  Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
  og som vandrer efter Herrens lov.
  v2  Lykkelig den, der overholder hans formaninger
  og søger ham af hele sit hjerte.
  v3  Han gør ikke uret,
  men vandrer ad hans veje.
  v4  Du har givet dine forordninger,
  de skal nøje overholdes.
  v5  Gid min færden må være sikker,
  så jeg holder dine love.
  v6  Da bliver jeg ikke til skamme,
  når jeg har alle dine befalinger for øje.
  v7  Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte,
  fordi jeg må lære dine retfærdige bud.
  v8  Jeg holder dine love,
  svigt mig ikke!

  v9  Hvordan holder den unge sin sti ren?
  Ved at følge dine ord!
  v10  Af hele mit hjerte søger jeg dig,
  led mig ikke vild fra dine befalinger.
  v11  Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,
  for ikke at synde mod dig.
  v12  Lovet være du, Herre,
  lær mig dine lovbud!
  v13  Med mine læber opregner jeg
  alle de bud, du har givet.
  v14  Jeg glæder mig over at følge dine formaninger
  som over alverdens rigdom.
  v15  Jeg grunder over dine forordninger
  og har dine veje for øje.
  v16  Jeg opmuntres ved dine love
  og glemmer ikke dine ord.

  v17  Gør vel imod din tjener, så jeg må leve,
  da vil jeg følge dine ord.
  v18  Luk mine øjne op,
  så jeg kan iagttage underne i din lov.
  v19  Jeg er en fremmed på jorden,
  skjul ikke dine befalinger for mig!
  v20  Altid hentæres min sjæl
  af længsel efter dine bud.
  v21  Du truer de overmodige;
  forbandede er de, der forvilder sig fra dine befalinger.
  v22  Tag hån og foragt bort fra mig,
  for jeg overholder dine formaninger.
  v23  Selv når stormænd sidder og taler om mig,
  grunder din tjener over dine love.
  v24  Ja, dine formaninger er min opmuntring,
  de er mine rådgivere.

  v25  Min sjæl klæber til støvet,
  hold mig i live efter dit ord!
  v26  Jeg har fortalt dig om min færd, og du svarede mig.
  Lær mig dine love,
  v27  giv mig indsigt i dine forordningers vej,
  så jeg kan grunde over dine undere.
  v28  Min sjæl er plaget af bekymring,
  rejs mig efter dit ord!
  v29  Hold falskheds vej borte fra mig,
  og giv mig i nåde din lov!
  v30  Jeg vælger sandhedens vej,
  jeg har dine bud for øje.
  v31  Jeg holder fast ved dine formaninger, Herre,
  gør mig ikke til skamme!
  v32  Ad den vej, du befaler, vil jeg løbe,
  for du har gjort mit hjerte fri.

  v33  Herre, vis mig dine loves vej,
  så vil jeg følge den helt og fuldt.
  v34  Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov
  og holder den af hele mit hjerte.
  v35  Før mig ad den sti, du befaler,
  for den holder jeg af.
  v36  Vend mit hjerte til dine formaninger
  og ikke til vinding!
  v37  Vend mine øjne bort fra løgn,
  hold mig i live på dine veje!
  v38  Bekræft dit ord for din tjener,
  så jeg må frygte dig.
  v39  Hold den hån, jeg frygter, borte fra mig,
  for dine bud er gode.
  v40  Jeg længes efter dine forordninger,
  hold mig i live i din retfærdighed!

  v41  Lad din godhed nå mig, Herre,
  og din frelse, efter dit eget ord,
  v42  så jeg har svar til den, der spotter mig,
  for jeg stoler på dit ord.
  v43  Riv ikke sandhedens ord ud af min mund,
  for jeg sætter mit håb til dine bud.
  v44  Jeg vil holde din lov til stadighed,
  evigt og altid.
  v45  Jeg kan vandre i åbent land,
  for jeg søger dine forordninger.
  v46  Jeg vil tale om dine formaninger til konger
  uden at blive til skamme.
  v47  Jeg opmuntres ved dine befalinger,
  som jeg elsker.
  v48  Jeg løfter mine hænder mod dine befalinger,
  som jeg elsker,
  og jeg grunder over dine love.

  v49  Husk det ord til din tjener,
  som du har givet mig at håbe på.
  v50  Det trøster mig i min elendighed,
  for dit ord holder mig i live.
  v51  De overmodige spotter mig uden ophør,
  men jeg viger ikke fra din lov.
  v52  Jeg husker på dine bud fra gamle dage,
  og så finder jeg trøst, Herre.
  v53  Jeg er grebet af en glødende vrede over de ugudelige, der svigter din lov.
  v54  Dine lovbud er blevet mine sange
  i det hus, hvor jeg bor som fremmed.
  v55  Om natten husker jeg på dit navn, Herre,
  og jeg vil holde din lov;
  v56  sådan har jeg det,
  for jeg overholder dine forordninger.

  v57  Herren er min lod,
  jeg lover at følge dine ord.
  v58  Jeg trygler dig af hele mit hjerte:
  Vær mig nådig efter dit ord!
  v59  Jeg har gennemtænkt mine veje,
  og jeg vil rette mine skridt efter dine formaninger.
  v60  Uden tøven iler jeg
  for at holde dine befalinger.
  v61  Ugudeliges bånd snærer mig,
  men jeg glemmer ikke din lov.
  v62  Ved midnat står jeg op og takker dig
  for dine retfærdige bud.
  v63  Jeg er ven med alle, der frygter dig,
  og som holder dine forordninger.
  v64  Herre, din godhed fylder jorden,
  lær mig dine love!

  v65  Du har handlet godt mod din tjener
  efter dit ord, Herre.
  v66  Giv mig dømmekraft og kundskab,
  for jeg stoler på dine befalinger.
  v67  Før jeg blev ydmyget, for jeg vild,
  men nu følger jeg dit ord.
  v68  Du er god, og du handler godt,
  lær mig dine love!
  v69  De overmodige sværter mig med løgn,
  men af hele mit hjerte overholder jeg dine forordninger.
  v70  Deres hjerte er sløvt af fedt,
  men jeg glædes ved din lov.
  v71  Det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget,
  så jeg kunne lære dine love.
  v72  Den lov, du har givet, er bedre for mig
  end tusind stykker guld og sølv.

  v73  Dine hænder skabte og formede mig,
  giv mig indsigt, så jeg kan lære dine befalinger.
  v74  De, der frygter dig, ser mig og glæder sig,
  for jeg sætter mit håb til dit ord.
  v75  Herre, jeg ved, at dine bud er retfærdige,
  i din trofasthed ydmygede du mig.
  v76  Lad din godhed være min trøst
  efter dit ord til din tjener.
  v77  Lad din barmhjertighed nå mig, så jeg må leve,
  for din lov er min opmuntring.
  v78  De overmodige skal beskæmmes, for med urette krænker de mig,
  men jeg grunder over dine forordninger.
  v79  Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig,
  dem der kender dine formaninger.
  v80  Gid jeg helhjertet må følge dine love,
  for at jeg ikke skal beskæmmes.

  v81  Jeg går til af længsel efter din frelse,
  jeg sætter mit håb til dit ord.
  v82  Mine øjne stirrer sig trætte efter dit ord,
  hvornår vil du dog trøste mig?
  v83  Jeg er som en lædersæk, der er hængt til rygning,
  men dine love glemmer jeg ikke.
  v84  Hvor mange er din tjeners dage?
  Hvornår fælder du dom over dem, der forfølger mig?
  v85  De overmodige, som ikke lever efter din lov,
  har gravet faldgruber for mig.
  v86  Alle dine befalinger er pålidelige,
  hjælp mig, de forfølger mig med urette.
  v87  De har næsten gjort det af med mig på jorden,
  men jeg svigter ikke dine forordninger.
  v88  Hold mig i live i din godhed,
  så skal jeg overholde de formaninger, du har givet.

  v89  I evighed, Herre,
  står dit ord fast i himlen,
  v90  din trofasthed varer i slægt efter slægt.
  Du grundfæstede jorden, så den stod fast.
  v91  Dine bud består endnu i dag,
  for alle ting må tjene dig.
  v92  Havde din lov ikke været min opmuntring,
  var jeg gået til grunde i min elendighed.
  v93  Jeg vil aldrig glemme dine forordninger,
  for ved dem holder du mig i live.
  v94  Dig hører jeg til, frels mig,
  for jeg søger dine forordninger.
  v95  De ugudelige lurer på at tilintetgøre mig,
  men jeg giver agt på dine formaninger.
  v96  Jeg ser en grænse for alt, der er fuldendt,
  men din befaling rækker uendelig vidt.

  v97  Hvor jeg elsker din lov,
  hele dagen er den i mine tanker.
  v98  Dine befalinger gør mig visere end mine fjender,
  for de er til stadighed hos mig.
  v99  Jeg har mere indsigt end alle mine lærere,
  for jeg har dine formaninger i tankerne.
  v100  Jeg har mere forstand end de gamle,
  for jeg overholder dine forordninger.
  v101  Jeg holder mine fødder fra alle onde veje,
  så jeg kan følge dine ord.
  v102  Jeg viger ikke fra dine bud,
  for du har selv lært mig dem.
  v103  Hvor er dit ord sødt for min gane,
  sødere end honning i min mund.
  v104  Af dine forordninger får jeg forstand,
  derfor hader jeg alle falskheds veje.

  v105  Dine ord er en lygte for min fod,
  et lys på min sti.
  v106  Jeg har svoret, og det står jeg ved,
  at jeg vil holde dine retfærdige bud.
  v107  Jeg er blevet dybt ydmyget,
  Herre, hold mig i live efter dit ord.
  v108  Herre, tag imod frivilligofrene fra min mund,
  og lær mig dine bud.
  v109  Jeg sætter altid livet på spil,
  men din lov glemmer jeg ikke.
  v110  De ugudelige lægger fælder for mig,
  men jeg forvilder mig ikke fra dine forordninger.
  v111  Jeg har gjort dine formaninger til min evige ejendom, for de er mit hjertes fryd.
  v112  Jeg har vendt mit hjerte til at følge dine love
  fuldt og helt, i evighed.

  v113  Jeg hader de vankelmodige,
  men jeg elsker din lov.
  v114  Du er mit skjul og mit skjold,
  jeg sætter mit håb til dit ord.
  v115  Vig fra mig, I onde,
  jeg vil overholde min Guds befalinger.
  v116  Styrk mig efter dit ord, så jeg må leve,
  gør ikke mit håb til skamme.
  v117  Støt mig, så jeg bliver reddet,
  så vil jeg altid se hen til dine love.
  v118  Du forkaster alle, der forvilder sig fra dine love, deres svig fører til falskhed.
  v119  Du lader alle jordens ugudelige ende som slagger,
  derfor elsker jeg dine formaninger.
  v120  Jeg gyser af rædsel for dig,
  og jeg frygter for dine domme.

  v121  Jeg øver ret og retfærdighed,
  overlad mig ikke til mine undertrykkere!
  v122  Stå inde for din tjeners lykke,
  lad ikke de overmodige undertrykke mig!
  v123  Mine øjne stirrer sig trætte efter din frelse
  og efter dit retfærdige ord.
  v124  Vis godhed mod din tjener,
  og lær mig dine love!
  v125  Jeg er din tjener, giv mig indsigt,
  så jeg kan lære dine formaninger at kende.
  v126  Det er tid at gribe ind, Herre,
  de har brudt din lov.
  v127  Derfor elsker jeg dine befalinger
  mere end det reneste guld.
  v128  Derfor følger jeg nøje alle dine forordninger,
  jeg hader alle falskheds veje.

  v129  Dine love er underfulde,
  derfor overholder jeg dem.
  v130  Dine ord giver lys, når de åbner sig,
  og giver de uerfarne forstand.
  v131  Tørstende åbner jeg munden,
  for jeg higer efter dine befalinger.
  v132  Vend dig til mig, og vær mig nådig,
  det er deres ret, som elsker dit navn.
  v133  Styr mine skridt ved dit ord,
  lad ingen uret få magten over mig!
  v134  Fri mig fra menneskers undertrykkelse,
  så vil jeg holde dine forordninger.
  v135  Lad dit ansigt lyse over din tjener,
  og lær mig dine lovbud!
  v136  Tårer strømmer fra mine øjne,
  fordi de ikke holder din lov.

  v137  Du er retfærdig, Herre,
  og dine bud er retskafne.
  v138  Du har givet dine formaninger i retfærdighed
  og i stor trofasthed.
  v139  Min lidenskab fortærer mig,
  fordi mine fjender har glemt dine ord.
  v140  Dit ord er gennemlutret,
  og din tjener elsker det.
  v141  Jeg er ringe og foragtet,
  men dine forordninger har jeg ikke glemt.
  v142  Din retfærdighed er retfærdig i evighed,
  og din lov er sandhed.
  v143  Trængsel og nød har ramt mig,
  men dine befalinger er min opmuntring.
  v144  Dine formaninger er retfærdige i evighed,
  giv mig indsigt, så jeg kan leve!

  v145  Jeg råber af hele mit hjerte, svar mig, Herre,
  jeg vil overholde dine love.
  v146  Jeg råber til dig, frels mig,
  så vil jeg overholde dine formaninger.
  v147  Tidligt om morgenen råber jeg om hjælp,
  jeg sætter mit håb til dit ord.
  v148  Mine øjne er vågne i nattetimerne,
  og jeg grunder over dit ord.
  v149  Hør mit råb i din godhed,
  Herre, hold mig i live ved dine bud!
  v150  De, der jager efter skændsel, er nær,
  de er langt borte fra din lov.
  v151  Du er nær, Herre,
  og alle dine befalinger er sandhed.
  v152  For længst ved jeg fra dine formaninger,
  at du har grundfæstet dem for evigt.

  v153  Se min nød, og red mig,
  for jeg har ikke glemt din lov.
  v154  Før min sag, og udfri mig,
  hold mig i live ved dit ord.
  v155  Frelsen er langt borte fra de ugudelige,
  for de søger ikke dine love.
  v156  Herre, din barmhjertighed er stor,
  hold mig i live efter dine bud!
  v157  Mine forfølgere og modstandere er mange,
  men jeg viger ikke fra dine formaninger.
  v158  Jeg ser de troløse og væmmes,
  for de følger ikke dit ord.
  v159  Se, hvor jeg elsker dine forordninger,
  Herre, hold mig i live i din godhed!
  v160  Summen af dine ord er sandhed,
  og alle dine retfærdige bud gælder i evighed.

  v161  Stormænd forfølger mig uden grund,
  men mit hjerte skælver for dine ord.
  v162  Jeg fryder mig over dit ord
  som en, der får et vældigt bytte.
  v163  Jeg hader og afskyr løgn,
  men jeg elsker din lov.
  v164  Syv gange daglig priser jeg dig
  for dine retfærdige bud.
  v165  Stor er lykken for dem, der elsker din lov,
  intet får dem til at snuble.
  v166  Jeg håber på din frelse, Herre,
  og jeg følger dine befalinger.
  v167  Jeg overholder dine formaninger
  og elsker dem højt.
  v168  Jeg overholder dine forordninger og formaninger,
  for alle mine veje har du for øje.

  v169  Gid mit klageråb må nå dig, Herre,
  giv mig indsigt efter dit ord!
  v170  Gid min tryglen må komme til dig,
  red mig efter dit ord!
  v171  Fra mine læber strømmer lovsang,
  for du lærer mig dine love.
  v172  Min tunge skal lovsynge dit ord,
  for alle dine befalinger er retfærdige.
  v173  Gid din hånd må komme mig til hjælp,
  for jeg har valgt dine forordninger.
  v174  Jeg længes efter din frelse, Herre,
  og din lov er min opmuntring.
  v175  Gid jeg må leve og lovprise dig,
  gid dine bud må være mig til hjælp!
  v176  Flakker jeg om som et vildfarent får,
  led da efter din tjener,
  for jeg glemmer ikke dine befalinger.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies