Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Davids salmer sætter stadig ord på menneskets håb til Gud : Guds udvalgte, hyrdedreng, idealkonge. Bibelens Kong David er mange ting. Ikke mindst digteren, som kan sætte ord på tillid, håb og klageråb til Gud. Den dag i dag stråler davidssalmernes ord om tillid, tro og afmagt for mennesker i alle situationer.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Hvorfor netop disse skrifter?: Bibelen er kanoniseret. Det betyder, at man på et tidspunkt udvalgte de skrifter, man mente gav det bedste udtryk for den kristne tro, og at det kun er disse, som hører med til de kristnes hellige skrift.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  v1   Maskil af Asaf.


  Mit folk, hør på min belæring,
  vend jeres øre mod min munds ord.
  v2  Jeg vil åbne min mund med billedtale,
  jeg vil fremføre gådetale fra fortiden.

  v3  Det, vi har hørt og erfaret,
  det, vore fædre har fortalt os,
  v4  skjuler vi ikke for deres børn;
  vi fortæller den kommende slægt
  om Herrens glorværdige gerninger og styrke,
  om de undere, han har gjort.
  v5  Han satte et vidnesbyrd i Jakob,
  fastsatte en lov i Israel,
  som han befalede vore fædre
  at lære deres børn,
  v6  for at den kommende slægt,
  de børn, der skulle fødes,
  skulle lære den at kende,
  så de kunne fortælle om det til deres børn.
  v7  De skulle sætte deres lid til Gud
  og ikke glemme Guds gerninger,
  men holde hans befalinger.
  v8  De skulle ikke være som deres fædre,
  en genstridig og trodsig slægt,
  en slægt, som ikke vendte sit hjerte til Gud,
  og hvis ånd ikke var trofast mod ham.

  v9  Efraims sønner var udrustet med buer,
  men tog flugten på kampens dag.

  v10  De holdt ikke Guds pagt
  og ville ikke følge hans lov.
  v11  De glemte hans gerninger
  og de undere, han havde vist dem.
  v12  Han gjorde undere for deres fædre
  i Egypten, på Soans slette.
  v13  Han kløvede havet og førte dem igennem,
  han rejste vandene som en vold.
  v14  Han førte dem i skyen om dagen
  og i lysende ild om natten.
  v15  Han kløvede klipper i ørkenen
  og gav dem vand, rigeligt som det store dyb;
  v16  han lod kilder strømme ud fra klippen,
  vandet løbe ned som floder.

  v17  Men de syndede stadig mod ham,
  i det tørre land trodsede de den Højeste.
  v18  De udæskede Gud i hjertet
  og krævede den føde, de havde lyst til.
  v19  De talte mod Gud og sagde:
  Kan Gud dække bord i ørkenen?
  v20  Nok slog han på klippen,
  så vandet flød og bækkene strømmede;
  men kan han også give brød,
  kan han skaffe kød til sit folk?

  v21  Det hørte Herren og blev vred,
  en ild blussede op mod Jakob,
  en vrede rejste sig mod Israel,
  v22  for de troede ikke på Gud
  og stolede ikke på hans frelse.
  v23  Så gav han befaling til skyerne deroppe,
  han åbnede himlens døre
  v24  og lod det regne over dem med manna,
  korn fra himlen gav han dem at spise;
  v25  mennesker spiste engles brød,
  han sendte dem føde, så de blev mætte.
  v26  Han lod en østenstorm bryde løs på himlen,
  i sin styrke drev han søndenstormen frem
  v27  og lod kød regne over dem som støv,
  fugle så talrige som havets sand;
  v28  han lod dem falde ned midt i lejren,
  rundt omkring deres boliger.
  v29  De spiste og blev helt mætte,
  han tilfredsstillede deres grådighed.
  v30  Men deres grådighed hørte ikke op;
  de havde endnu munden fuld af mad,
  v31  da Guds vrede rejste sig mod dem.
  Han spredte død blandt deres stærke mænd
  og strakte Israels unge krigere til jorden.

  v32  Trods det blev de ved med at synde,
  de troede ikke på hans undere.
  v33  Han lod deres dage ende i tomhed,
  deres år i den bratte død.
  v34  Når han dræbte nogle af dem, søgte de ham,
  de søgte tilbage til Gud.
  v35  De huskede på, at Gud var deres klippe,
  Gud den Højeste deres forløser.
  v36  Men de hyklede for ham med deres mund,
  med tungen løj de for ham.
  v37  Deres hjerte holdt ikke fast ved ham,
  de var ikke trofaste mod hans pagt.

  v38  Men han er barmhjertig,
  han tilgiver synd
  og ødelægger ikke;
  gang på gang holdt han igen på sin vrede
  og lod ikke hele sin harme bryde ud.
  v39  Han huskede på, at de var dødelige,
  et vindpust, der forsvinder og ikke vender tilbage.

  v40  Hvor ofte trodsede de ham ikke i ørkenen
  og vakte hans vrede i ødemarken!
  v41  På ny gav de sig til at udæske Gud
  og krænke Israels Hellige.
  v42  De huskede ikke på hans magt,
  dengang han udfriede dem fra fjenden,
  v43  dengang han gjorde sine tegn i Egypten
  og sine undere på Soans slette.

  v44  Han forvandlede deres floder til blod,
  de kunne ikke drikke af bækkene.
  v45  Han sendte fluer, som åd dem,
  og frøer, som bragte ødelæggelse.
  v46  Han gav deres afgrøde til gnavere
  og udbyttet af deres slid til græshopper.
  v47  Han ødelagde deres vinstokke med hagl
  og deres morbærfigen med isregn.
  v48  Han overgav deres kvæg til pesten
  og deres hjorde til feberbrand.
  v49  Han sendte sin glødende vrede mod dem,
  harme, forbandelse og trængsel,
  en flok af ulykkesengle.
  v50  Han gav sin vrede frit løb;
  han skånede dem ikke for døden,
  men overgav dem til pesten.
  v51  Han dræbte alle Egyptens førstefødte,
  manddommens førstefrugt i Kams telte.

  v52  Så lod han sit folk bryde op som en fåreflok
  og ledte dem i ørkenen som en hjord.
  v53  Han førte dem i tryghed, de var uden frygt,
  men over deres fjender lukkede havet sig.
  v54  Han førte dem ind i sit hellige land,
  det bjergland, hans højre hånd havde vundet.
  v55  Han drev folkeslag bort foran dem,
  lod deres land tilfalde dem som ejendom,
  så Israels stammer kunne bo i deres telte.

  v56  Men de udæskede og trodsede Gud den Højeste,
  de overholdt ikke hans formaninger.
  v57  De faldt fra og var troløse som deres fædre,
  de svigtede som en slap bue.
  v58  De vakte hans trods med deres offerhøje
  og æggede hans vrede med deres gudebilleder.

  v59  Det hørte Gud, og han blev vred
  og forkastede Israel helt og fuldt.
  v60  Han vragede sin bolig i Shilo,
  det telt, hvor han boede blandt mennesker;
  v61  sin styrke sendte han i fangenskab,
  sin herlighed gav han i fjendehånd.
  v62  Han overgav sit folk til sværdet,
  han blev vred på sin ejendom.
  v63  Ilden fortærede dets unge mænd,
  jomfruerne fik ingen bryllupssang;
  v64  præsterne faldt for sværdet,
  enkerne kunne ikke holde ligklage.

  v65  Da vågnede Herren som en, der har sovet,
  som krigeren, der er overvældet af vin.
  v66  Han slog sine fjender tilbage
  og lod evig skændsel overgå dem.
  v67  Han vragede Josefs telte,
  Efraims stamme udvalgte han ikke.
  v68  Men han udvalgte Judas stamme,
  Zions bjerg, som han elsker;
  v69  han byggede sin helligdom som en himmelbolig,
  ligesom den jord, han havde grundlagt for evigt.

  v70  Han udvalgte sin tjener David,
  han hentede ham fra fårefoldene
  v71  og tog ham bort fra fårene
  til at vogte sit folk, Jakob,
  og sin ejendom, Israel.
  v72  Og David vogtede dem med oprigtigt hjerte
  og førte dem med kyndig hånd.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies