Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Thomas: Thomas er en af Jesus’ tolv disciple og mest kendt fra Johannesevangeliet. Den fortælling har gjort, at han ofte kaldes for Thomas Tvivleren, Den tvivlende Thomas eller Den vantro Thomas. Han vil nemlig ikke tro på, at Jesus er stået op fra de døde, før han selv har set det med egne øjne.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Læsemåder: Bibelen er til alle tider blevet læst af mange forskellige mennesker under forskellige livsomstændigheder.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen

  Indhold

  Bog

  Kapitel

  Tilføjelse B: Azarjas bøn og De tre mænds lovsang (til Dan 3,23)

  Azarjas bøn, da han sammen med sine to venner er kastet i ovnen

  v1  [24] De tre mænd gik omkring i flammerne, mens de lovsang Gud og priste Herren. v2  [25] Og Azarja stod stille og bad; midt i ilden åbnede han munden og sagde:
         v3  [26] Lovet og priset være du, Herre, vore fædres Gud,
        æret være dit navn til evig tid;
         v4  [27] for du er retfærdig i alt, hvad du har gjort,
        alle dine gerninger er sande, dine veje er rette,
        og alle dine afgørelser er sandhed.
         v5  [28] Du har fældet retfærdige domme
        i alt, hvad du har bragt over os
        og over vore fædres hellige by, Jerusalem;
        ja, med sandhed og ret har du bragt alt dette over os
        for vore synders skyld.
         v6  [29] For vi har syndet og handlet ugudeligt ved at vige fra dig,
        ja, vi har syndet på alle måder.
         v7  [30] Dine bud har vi ikke adlydt,
        vi har ikke holdt dem, og vi har ikke gjort,
        som du befalede os, for at det skulle gå os godt.
         v8  [31] Alt, hvad du har bragt over os, alt, hvad du har gjort mod os,
        hviler på en retfærdig dom.
         v9  [32] Du har overgivet os i lovløse, hadefulde og oprørske fjenders magt
        og til en uretfærdig konge, den mest ondsindede på hele jorden.


         v10  [33] Nu kan vi ikke engang åbne munden,
        skam og skændsel er kommet over dine tjenere og dem, der dyrker dig.
         v11  [34] For dit navns skyld må du ikke prisgive os fuldstændigt
        og ikke bryde din pagt.
         v12  [35] Tag ikke din barmhjertighed fra os
        for Abrahams, din vens, skyld,
        for Isaks, din tjeners, skyld
        og for Israels, din helliges, skyld;
         v13  [36] dem lovede du,
        at du ville gøre deres efterkommere så talrige som himlens stjerner
        og som sandet ved havets bred.
         v14  [37] Men vi er blevet det mindste af alle folk, Herre,
        for vore synders skyld er vi i dag de ubetydeligste på hele jorden.
         v15  [38] Nu er der ingen fyrste, profet eller leder,
        der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer,
        vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde barmhjertighed.
         v16  [39] Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd,
         v17  [40] som om vi kom med brændofre af væddere og tyre,
        med titusinder af fede lam.
        Sådan skal vort offer til dig i dag være,
        at vi er fuldt og helt med dig,
        for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme.


         v18  [41] Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig
        og søger dit ansigt;
         v19  [42] gør os da ikke til skamme,
        men vis os mildhed og stor barmhjertighed.
         v20  [43] Udfri os, du som gør undere,
        og giv dit navn ære, Herre;
         v21  [44] men lad alle, som tilføjer dine tjenere ondt, stå med skammen,
        lad dem blive beskæmmet, berøvet al deres magt,
        lad deres kraft blive knust.
         v22  [45] Lad dem vide, at du er Herren, den eneste Gud,
        æret over hele verden.

  v23  [46] Kongens tjenere, som havde kastet dem i ovnen, blev ved med at fyre med jordolie, tjære, blår og kvas. v24  [47] Flammen stod niogfyrre alen op fra ovnen, v25  [48] og den slog ud, og dem, den kunne nå af kaldæerne omkring ovnen, brændte den ihjel. v26  [49] Men Herrens engel var steget ned i ovnen sammen med Azarja og hans venner, og han drev nu ildens flammer ud af den v27  [50] og gjorde det så svalt derinde, som om en dugfrisk vind var blæst igennem den. Ilden rørte dem overhovedet ikke; den voldte dem hverken smerte eller fortræd.

  De tre mænds lovsang

  v28  [51] Da begyndte de tre mænd i ovnen, som med én mund, at lovsynge og ære og prise Gud:


         v29  [52] Lovet være du, Herre, vore fædres Gud,
        lovprist og ophøjet til evig tid;
        lovet være dit hellige og herlige navn,
        højt lovprist og ophøjet til evig tid.
         v30  [53] Lovet være du i dit hellige og herlige tempel,
        højt lovsunget og æret til evig tid.
         v31  [54] Lovet være du, som tronende på keruber ser ned i dybet,
        lovprist og ophøjet til evig tid.
         v32  [55] Lovet være du på din kongetrone,
        højt lovsunget og ophøjet til evig tid.
         v33  [56] Lovet være du i himmelhvælvingen,
        lovsunget og æret til evig tid.


         v34  [57] Pris Herren, alle I Herrens værker,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v35  [58] Pris Herren, I himle,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v36  [59] Pris Herren, I Herrens engle,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v37  [60] Pris Herren, alle vande oppe over himlen,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v38  [61] Pris Herren, hele hans hær,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v39  [62] Pris Herren, sol og måne,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v40  [63] Pris Herren, himlens stjerner,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v41  [64] Pris Herren, al regn og dug,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v42  [65] Pris Herren, alle vinde,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v43  [66] Pris Herren, ild og glød,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v44  [67] Pris Herren, kulde og hede,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v45  [68] Pris Herren, dugdråber og snefnug,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v46  [71] Pris Herren, nætter og dage,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v47  [72] Pris Herren, lys og mørke,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v48  [69] Pris Herren, frost og kulde,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v49  [70] Pris Herren, rim og sne,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v50  [73] Pris Herren, lyn og skyer,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.


         v51  [74] Pris Herren, du jord,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v52  [75] Pris Herren, bjerge og høje,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v53  [76] Pris Herren, alt hvad der vokser på jorden,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v54  [78] Pris Herren, have og floder,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v55  [77] Pris Herren, I kilder,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v56  [79] Pris Herren, havdyr og alt hvad der rører sig i vandet,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v57  [80] Pris Herren, alle himlens fugle,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v58  [81] Pris Herren, alle vilde dyr og alt kvæg,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.


         v59  [82] Pris Herren, I mennesker,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v60  [83] Pris Herren, Israel,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v61  [84] Pris Herren, I præster,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v62  [85] Pris Herren, I tjenere,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v63  [86] Pris Herren, I retfærdiges ånder og sjæle,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v64  [87] Pris Herren, I hellige og ydmyge af hjertet,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
         v65  [88] Pris Herren, Hananja, Azarja og Mishael,
        lovsyng og ophøj ham til evig tid.
        For han har udfriet os fra dødsriget og frelst os fra dødens magt;
        han har reddet os ud af den brændende ovns flammer
        og reddet os ud af ilden.


         v66  [89] Tak Herren, for han er god,
        hans trofasthed varer til evig tid.
         v67  [90] Pris gudernes Gud, alle I der frygter Herren,
        lovsyng og tak ham, for hans trofasthed varer til evig tid.

  Bibelen Online er en digital samling af Bibelen i den autoriserede oversættelse fra 1992 og denne er et ophavsretsligt beskyttet værk. Enhver eksemplarfremstilling i form af for eksempel print eller kopiering samt tilgængeliggørelse for almenheden af bibelteksterne må derfor alene ske med Bibelselskabets samtykke. Eksemplarfremstilling til brug for undervisning på uddannelsesinstitutioner mv. i form af for eksempel print, kopiering eller fremvisning i  klassesituationer må finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan inden for den pågældende aftales rammer.
  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies