Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Esajas: Profeten Esajas kender vi fra Esajas’ Bog i Det Gamle Testamente. Esajas' Bog er den bog fra Det Gamle Testamente, hvorfra man har hentet flest tekster til Folkekirkens gudstjeneste.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der foreligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte i den første jødedom og kristendom.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  Faglig baggrund: Hvad siger Bibelen om faste?faste
  Faste er i kristendommen mere end bare at skære ned på kalorierne eller leve på vand og brød. Foto: Jean Fortunet
  A+/a-   

  Fastelavnsfesten var oprindeligt det sidste brag inden fastetiden, hvor man spiste asketisk. I dag er der dog ikke mange, der overholder fasten, selvom det i nogle kredse er blevet moderne at faste fra f.eks. kaffe, tv eller internet. Men hvad siger Bibelen egentlig om faste?

  Esajas' syn på faste
  I Esajas’ Bog peger profeten Esajas på, at faste kan være ydre hykleri. Det er slet ikke det, Gud vil have fra mennesker, siger han. 
  Nej, den ’faste’, som betyder noget for Gud, er, at man yder retfærdighed og behandler den fattige ordentligt (Esajas' Bog 58,3-6)
  Det er nok mere et udtryk for en social kritik end for en afvisning af fasten i sig selv.
  Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i Folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden – og fasten kender vi fra Bibelen. Men faste er mere end bare at skære ned på kalorierne eller leve på vand og brød.
  Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i Folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden – og fasten kender vi fra Bibelen. Men faste er mere end bare at skære ned på kalorierne eller leve på vand og brød.

  Fastelavn er ikke i sig selv en bibelsk højtid. Alligevel er fastelavnssøndag en helligdag i Folkekirken. Fastelavn er nemlig indgangen til fastetiden – og fasten kender vi fra Bibelen. Men faste er mere end bare at skære ned på kalorierne eller leve på vand og brød.

  Vi kender navnlig fasten fra Det Gamle Testamente. I Det Gamle Testamente er faste primært en måde at henvende sig til Gud på for eksempel for at vise anger eller for at formilde Ham. Kong David faster, men forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve (Anden Samuelsbog kapitel 12,16-23). I Jonas Bog redder indbyggerne i Nineve deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste (Jonas' Bog kapitel 3). Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det.

  Faste er kommunikation med Gud
  Vi kender navnlig fasten fra Det Gamle Testamente. I Det Gamle Testamente er faste primært en måde at henvende sig til Gud på for eksempel for at vise anger eller for at formilde Ham. Kong David faster, men forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve (Anden Samuelsbog kapitel 12,16-23). I Jonas Bog redder indbyggerne i Nineve deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste (Jonas' Bog kapitel 3). Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det.

  Faste op
  I Det Nye Testamente kan vi ikke mindst i forbindelse med Jesus også læse om faste. Det er dog på to vidt forskellige måder: På den ene side bliver Jesus straks efter sin dåb ført ud i ørkenen af engle (Matthæusevangeliet kapitel 4, vers 1). Her faster han i 40 dage for at forberede sig til sit virke på jorden. Det er i ørkenen, at Jesus bliver fristet af djævelen. Bibelen fortæller altså, at Jesus selv fastede.

  Faste ned
  På den anden side fortæller Det Nye Testamente også, at Jesus og hans disciple i modstrid med de jødiske spiseregler ikke fastede regelmæssigt. Johannes Døbers disciple kommer endda og spørger, hvordan det kan være, at Jesus og hans disciple ikke faster som de selv og farisæerne. Jesus svarer, at brudesvendene ikke kan faste, mens brudgommen endnu er i blandt dem. Fasteritualet er et udtryk for sorg og anger, men mens Jesus er blandt disciplene, er det tid til at feste.

  Hvordan faster man?
  Jesus giver anvisninger på, hvordan man bør faste: Man må ikke gøre som farisæerne og gå rundt med et forpint udtryk, for at alle kan se, at man faster, men man skal faste i det skjulte (Matthæusevangeliet kapitel 6, vers 16). Fasten er kommunikation til Gud og ikke til mennesker. Det er altså ikke fasten i sig selv, der er noget i vejen med. Men hvis man skilter med det, for at andre skal se, hvor from man er, skrumper fromheden ind. Så ender det med det ydre hykleri, som Esajas også var ude efter (se faktaboks).
  Vær beredt

  Den kristne kirkes faste varer ligesom Jesu fastetid i ørkenen fyrre dage. Det er perioden fra fastelavn til påske. Fastetiden er altså en forberedelsestid til påsken, på samme måde som adventstiden er en forberedelse til julen. I fasten er det meningen, at kristne skal skrue ned for tilknytningen til den materielle verden og forberede sind og sit hjerte til at tage imod påskens budskab. Fastens liturgiske farve er da også lilla ligesom adventstidens. Den lilla farve betegner både bod og forventning.

  Kors af aske og sorte katte

  Der har været mange traditioner omkring fasten – både verdslige og kirkelige. Den tradition, vi i Danmark har holdt fast i, er selve fastelavnsfesten. I gamle dage var det optakten til fasten og her fik man lov til at brænde alt sit krudt af. Man spiste, så godt man kunne, for i fastetiden måtte man ikke spise kød, og perioden stod i det hele taget i afholdenhedens og askesens tegn. Men til fastelavn kunne man klæde sig ud og lave gale streger. Det var nu ikke kun for sjov. Traditionen med at slå katten af tønden, som vi stadig bruger, var for eksempel ikke kun en styrkeprøve, men et forsøg på at uddrive ondskaben i form af den (levende!) sorte kat inden i tønden.

  Askeonsdag, onsdag efter fastelavn, startede alvoren, og man blev tegnet i panden med et kors af aske som symbol på ydmyghed og på, at ethvert menneske skal dø. Asken stammede fra det forgangne års afbrændte palmegrene fra fejringen af palmesøndag. I den katolske kirke fejrer man stadig askeonsdag.

  Det handler om at finde fokus
  Fasten er ikke særlig udbredt i Danmark i dag – vi kender mest til begrebet faste fra den muslimske højtidsmåned Ramadan, hvor man faster fra solopgang til solnedgang i en måned, eller måske fra fastekure i helseorienterede kredse.

  Men det bliver igen langsomt mere almindeligt at markere fastetiden på en eller anden måde. I den anglikanske kirke er det almindeligt, at man udelader for eksempel kaffe eller chokolade i perioden og det sker også i nogle kredse i Danmark. Andre skærer ned på for eksempel tid foran fjernsyn, computer eller noget andet, som man bruger meget tid på, og som kan fjerne ens fokus fra det, man egentlig synes er vigtigt. Fasten er nemlig egentlig ikke så meget et spørgsmål om at spise eller ikke at spise, men om at rette sin opmærksomhed mod Gud.
  Vi kender navnlig fasten fra Det Gamle Testamente. I Det Gamle Testamente er faste primært en måde at henvende sig til Gud på for eksempel for at vise anger eller for at formilde Ham. Kong David faster, men forgæves, da hans søn ligger for døden, for at Gud skal lade drengen leve (Anden Samuelsbog kapitel 12,16-23). I Jonas Bog redder indbyggerne i Nineve deres by, som Gud vil tilintetgøre på grund af deres ondskab, ved at udråbe en faste (Jonas' Bog kapitel 3). Faste er i Det Gamle Testamente altså en form for kommunikation med Gud, ligesom bøn også er det.

  Læs mere

  Læs om fastelavnsfestens traditioner og få ideer til aktiviteter med eleverne i indskolingen

  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies