Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Maria: Maria er Jesus’ mor. Ifølge Det Nye Testamente er hun en ung pige fra Nazaret og forlovet med en tømrer ved navn Josef. Hendes liv ændrer sig dog, da hun får besøg af ærkeenglen Gabriel.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Fra mund til skrift: Først fortalte man, så skrev man ned, samlede sammen og endelig oversatte man. Det er den meget korte historie om, hvordan man regner med, at Bibelen blev til. Der er tale om en lang proces fra de første mundtlige fortællinger til den danske bibel, vi kender og læser i
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  Bibelen er fuld af stærke og handlekraftige kvinderDebora. Maleri: Salomon de Bray.
  Kvinder er afgørende med- og modspillere i mange bibelhistorier. Her er det Debora, som blandt andet er den eneste kvindelige dommer i Bibelen. Maleri af Salomon de Bray (Wikimedia Commons).
  A+/a-   

  Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun om familie og børn, men også om snarrådighed og handlekraft, om list og snilde, og om at finde rum inden for rammer, der undertiden er ganske snævre. Mød seks af kvinderne her - både de gode og de onde

  Anna – Profeten
  Anna optræder i Lukasevangeliet 2,36-38. Hun var en aldrende kvinde, der befandt sig i templet, da Maria og Josef kom med den nyfødte Jesus for at bære ham frem for Herren. I sin ungdom havde Anna været gift i syv år, men hun var nu en enke på 84. I sin alderdom forlod hun næsten aldrig templet, men bad og fastede dag og nat. Da Anna så Jesus begyndte hun at fortælle om barnet til alle, der lyttede og ventede på Jerusalems forløsning. I den katolske tradition betragtes Anna som helgen, og hun bliver tit vist på ikoner sammen med Maria og Jesus, hvor hun udpeger ham som Frelseren. Læs om Anna i Lukasevangeliet 2,36-38

  Jezabel – Herskerinden
  Jezabel fra Det Gamle Testamentes Kongebøger var den israelitiske kong Akabs hustru. Hun overbeviste sin mand om at forlade israelitternes Gud og hengive sig til Ba’al. Hun sørgede for, at Herrens templer blev brændt og at Ba’als profeter fik magten. Profeten Elisa udfordrede dronningen og Ba’als profeter. Efter at have afsløret de falske profeter, fik han dem dræbt som et offer til Herren. Elisa forudså også dronningens død. Det var officeren Jehu, der sammen med sine mænd slog Jezabel ihjel ved at kaste hende ud af et vindue. Som Elisa havde sagt, blev hendes kød ædt af hunde, og ingen skulle begrave hende (Anden Kongebog 9). I senere kristen tradition er Jezabel blevet symbolet på falske profeter og faldne kvinder. Jezabel var også mor til Atalja, der efter sin mands død var enehersker i Juda. Hun tilbad også Ba’al og fik ligesom sin mor en voldelig død, da hun blev dræbt at en rasende menneskemængde. Læs om Jezabel i Første Kongebog 18, Første Kongebog 19 og i Anden Kongebog 9

  Debora – Dommeren
  Debora var også profetinde, men hun er ligeledes den eneste kvindelige dommer i Bibelen. Dommerbogen 4,4 fortæller at: ”Hun sad under Deborapalmen mellem Rama og Betel i Efraims bjergland, og israelitterne kom til hende med deres retssager.” Debora profeterede israelitternes sejr over kana’anæerkongen Jabin, som havde undertrykt dem, og drog med til slagmarken, hvor hun og hærføreren Barak sang efter sejren (Dommerbogen 5). Også en anden kvinde var afgørende for israelitternes sejr den dag. Jabins general Sisera var nemlig flygtet til kvinden Jaels telt, men da han var faldet i søvn, drev hun en teltpløk gennem hans tinding. Debora bliver nogle gange kaldt ’Israels Moder’ – et udtryk, der stammer fra hende og Baraks sejrssang. Selvom det fra den tidlige middelalder blev hyppigere, at kvinder fungerede som profeter og modtog åbenbaringer fra Gud, var det i Bibelens univers næsten kun mænd, og derfor er både Anna og Debora lidt af et særsyn. Læs om Debora i Dommerbogen 4 og Dommerbogen 5

  Dalila – Bedrageren
  Betydningen af Dalilas navn på hebræisk er meget passende ’den, som gjorde svag’. Hun var den kvinde, som den overmenneskeligt stærke dommer Samson forelskede sig hovedkulds i. Israelitternes fjender filistrene tilbød hende 1100 sølvstykker, hvis hun kunne finde ud af, hvad hemmeligheden var bag Samsons store styrke. Tre gange spurgte hun, og tre gange drillede Samson hende med et forkert svar, men endelig fortalte han, at styrken lå i hans løfte til Gud, om aldrig at klippe sit hår. Da han senere faldt i søvn med hovedet i hendes skød, tilkaldte hun sin tjener og fik ham til at klippe Samsons lokker af. Derefter fængslede filistrene ham og stak hans øjne ud. Dalila hører vi ikke mere om i Bibelen, men filistrene fik ikke meget ud af deres fangst. Da Samson skulle vises frem som krigsbytte i et af deres templer, var håret vokset ud igen, og han brugte sin tilbagevendte styrke til at vælte murene, så både han og hans fjender blev begravet under murbrokkerne. Samson og Dalilas historie fortælles i Dommerbogen 16. Læs om Dalila i Dommerbogen 16

  Salome – Forførersken
  Salome og hendes mor Herodias har afgørende roller i Det Nye Testamente, da de står bag mordet på Johannes Døberen. De optræder i Markusevangeliet 15-16. I Bibelen bliver hun blot kaldt "Herodias' datter" eller "pigen". Det er den jødiske historiker Josefus, der senere fortæller, at hendes navn er Salome. Herodias var gift med Kong Herodes, men havde før det været gift med hans bror og var desuden hans niece. Derfor havde Johannes fordømt deres ægteskab, da det forbrød sig mod de gammeltestamentlige love. Herodes havde fængslet ham, men da han senere fejrede sin fødselsdag dansede Herodias’ datter Salome for ham og alle gæsterne. Hun begejstrede dem alle, og Herodes lovede hende, at uanset hvad hun ønskede sig, ville han sørge for, at hun fik det. I samråd med sin mor, bad hun om at få Johannes Døberens hoved på et fad. Herodes var tøvende, men holdt sit løfte og sendte en bøddel, der bragte Salome den ønskede gave. Selvom Salomes handlinger i høj grad er styret af hendes mor, står hun tilbage i traditionen som symbolet på den forførende femme fatale. Læs om Salome i Markusevangeliet 6 og Matthæusevangeliet 14

  Lydia – Den Troende
  Lydia nævnes kun kort i Apostlenes Gerninger. Her kaldes hun purpurhandleren Lydia og beskrives som gudfrygtig. Paulus møder hende i Filippi. Her sidder hun ved et bedehus, hvor hun og andre kvinder lytter til Paulus’ ord. ”Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.” (Apostlenes Gerninger 16,14) Hun og resten af hendes husholdning blev døbt, og Paulus boede ved hende, mens han var i byen. Hendes historie er kort, men den symbolske betydning er enorm, da Lydia traditionelt anses for at være den første i Europa, der konverterer til kristendommen. Læs om Lydia i Apostlenes Gerninger 16

  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies