Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Jeremias: Jeremias er en af bibelens store profeter. I Jeremias’ Bog kan man læse, hvordan han bliver udvalgt af Gud til at være profet for folket og hele verden. Det er Gud selv, der lægger sine ord i munden på ham.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De ældste håndskrifter: Fra 300 til 400-tallet e.Kr. findes tre store bibelhåndskrifter, der indeholder store dele af Bibelen. Dog findes der også en hel række andre skrifter og fragmenter, der er ældre og rummer mindre dele af Bibelen.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  Idéer til undervisningendrenge
  Lydspor fra Bibelen gør arbejdet med de bibelske fortællinger i overbygningen lidt sjovere. Foto: commons.wikimedia/Mattbuck
  A+/a-   
  Hvad betyder sprog egentlig for mennesker? Og hvilke symboler og ordbilleder ser vi i pinseteksten og Dictes sang? Preben Medom Hansen giver konkrete ideer til, hvordan klassen kan dykke ned i pinseberetningen og Dictes sang
  TEKSTERNE
   
  Pinsedagen

  Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

  Læs hele teksten

  En sang fra dig
  Jeg har trasket så længe i vand
  og hentet ild i vredens land
  talt alle stjerner der var til havs
  og længes uafbrudt efter at være tavs

  På de ødeste stier for at finde
  menneskehav, alt vi har er kort
  ja min længsel har varet så længe
  og jeg håber ...

  Du er en tro i mig
  du er en sang der kun kommer fra dig
  du er et håb i mig
  og en sang der kun kommer fra dig.

  Læs hele sangen

  1. Sprogbilleder
  Lad eleverne læse:

  • Bibelteksten om pinsebegivenheden
  • Sangteksten
  • Interviewet med Dicte

  Stil dem herefter følgende opgave:

  Bibelteksten er en næsten 2000 år gammel fortælling, der foregår i Jerusalem. En sang fra dig kan umiddelbart lyde som en almindelig popsang om kærlighed

  • Giv jeres bud på, hvordan de to tekster alligevel har noget tilfælles. Hvad er forbindelsen mellem bibelteksten og sangteksten?
  2. Sprogbilleder
  Giv et bud på, hvad sprogbillederne betyder:
  • hentet ild i vredens land 
  • talt med alle stjerner, der var til havs
  • menneskehav
  • bjerge af håbløse mål
  • kærlighedens bål
  • dråbe af stilhed før storm.
  Lad eleverne skrive et sangvers/digt, hvor et eller flere af sprogbillederne indgår.

  3. Indefra eller udefra?
  Helligånden forbindes i kristendommen bl.a. med tro, håb og kærlighed. Disse værdier er også på spil i Dictes sang. Men hvor oplever vi, at vores tro, håb og kærlighed kommer fra i vores hverdag:
  • Er det noget, der kommer indefra? Fra os selv?
  • Eller er det noget, der kommer til os udefra? Fra andre mennesker? Fra naturen? Fra oplevelser? Eller fra Gud?
  Giv eleverne den udfordring, at de skal finde et eksempel på begge dele:
  • Et eksempel på at tro/håb/kærlighed er noget, der kommer indefra
  • Et eksempel på at tro/håb/kærlighed kommer til os udefra – som en gave eller en kraft, vi nærmest får foræret.
  4. Helligåndssymboler
  I pinseberetningen beskrives Helligåndens kraft med to billeder: ”et kraftigt vindstød” og ”tunger som af ild”. 

  Et andet og meget brugt symbol på Helligånden er duen. Dette symbol udspringer af fortællingen om Jesus’ dåb. Her daler Guds ånd ned over ham som en due (Lukasevangeliet kapitel 3, vers 22).

  Fortæl eleverne, at duen er et symbol på Helligånden. Stil eleverne følgende opgave:

  • Undersøg via nettet, hvorfor duen har denne symbolbetydning. 
  • Find, og læs den fortælling i Bibelen, som symbolbetydningen har rod i.
  • Undersøg, hvilke andre symbolbetydninger duen har (fred, renhed, kærlighed).
  5. Forskellige sprog
  Læs fortællingen om Babelstårnet for eleverne (1. Mosebog kapitel 11, vers 1-9). Her ødelægges menneskets samarbejde, fordi de ikke længere kan forstå hinanden. Sammenlign med pinseberetningen. Det er nærmest en modfortælling til Babelstårnet, for her udlignes sprogforskellene igen for en stund, fordi disciplene pludselig kan tale alle sprog.

  Diskuter: Hvad betyder de forskellige sprog for vores fællesskab på kloden?

  Også mennesker, der taler samme sprog rent lingvistisk, kan være så forskellige, at de har meget svært ved at forstå hinanden. Man kan godt sige om to danskere – fx en ældre jysk landmand og en autonom fra Nørrebro – at de ikke taler samme sprog. De forstår ikke hinanden, fordi deres erfaringsgrundlag, værdier og måde at tænke på er grundlæggende forskellige.

  Lad eleverne finde eksempler på modsætningspar, der er så forskellige, at de ”ikke taler samme sprog”, selvom de bor i samme land:

  • Lad eleverne finde på nogle små optrin, der viser eksempler på, hvordan mennesker ikke forstår hinanden. Og som viser, hvad manglende forståelse kan medføre af problemer.

  Brug ovenstående som afsæt til en samtale om, i hvilken grad manglende forståelse er skyld i verdens lidelse og ufred.

  Lad eleverne give bud på, hvordan man kan skabe større forståelse mellem mennesker, der er forskellige og ”taler forskellige sprog”.

  6. Løs opgaven uden sprog
  Sæt eleverne i grupper på 3-4 elever. Fortæl, at de skal løse følgende opgaver uden at bruge talt eller skrevet sprog. De skal forstille sig, at de taler helt forskellige sprog – som kinesisk, grønlandsk, swahili og arabisk. Så de kan hverken tale eller skrive sammen på et fælles sprog. De må nøjes med tegnsprog, kropssprog, tegninger og symboler.

  Løs fx følgende opgaver i gruppen:

  • Aftal en biograftur. Hvad I gerne vil se, hvornår I skal af sted, hvor I mødes osv.
  • Min far er også din far. Og min mor er også din mor. Men du er ikke min bror. Hvem er du? (Svaret er: Min søster)
  • Hvilken sportsgren er den bedste? Og hvorfor?
    

  Læs mere

  Om Lydspor fra Bibelen

  Læs teksten til Dictes En sang fra dig

  Se sammenhængen mellem bibeltekst og sang

   

  Bagom pinseberetningen

  Læs interview med Dicte

  Se, hvad overskuddet fra Lydspor fra Bibelen går til

  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies