Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Jakob: Jakob er en meget vigtig skikkelse i Det Gamle Testamente – han er Abrahams barnebarn, Isaks søn – og sammen med de to er han den tredje patriark, altså stamfader til Guds folk, Israel. Det er en fast vending i Det Gamle Testamente, at ’Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud’.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der foreligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte i den første jødedom og kristendom.
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  Abraham og IsakAbram Called to be a Blessing
  'Abram Called to be a Blessing', bibelillustration fra 1906, Providence Lithograph Company
  Abraham kan vi læse om i Første Mosebog. Men han er ikke kun en mand fra Det Gamle Testamente: Han er den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig stamfader til alle tre religioner.

  Abrahams historie er den første egentlige historie i Bibelen. Den kommer umiddelbart efter urhistorien, som fylder de første elleve kapitler i Bibelen. I urhistorien bliver verden grundlagt. og derefter følger historien om Abraham som det første ’kapitel’ i historien om Gud og hans udvalgte folk, Israel.

  Da man møder Abraham første gang, hedder han Abram; han bor i Ur i Kaldæa (Babylon), og er gift med Saraj. Gud befaler ham at forlade Kaldæa og drage til et land, som Gud vil give ham.

  Pagten
  Tre gange viser Gud sig for Abram og lover ham velsignelse og mange efterkommere. Han får også et nyt navn, Abraham, som betyder noget i retning af ’fader til en mængde’. Saraj får navnet Sara. Gud lover Abraham, at Sara skal føde en søn og at hans efterkommere skal blive så talrige som himlens stjerner. Og han lover, at de skal bo i et land, som Gud vil give dem, nemlig Kanaans land.

  Gud slutter en pagt med Abraham og hans slægt og lover, at han vil være deres Gud til alle tider. De skal være hans folk, og tegnet på pagten er, at alle mænd i slægten skal omskæres. Det vil altså sige, at man skal fjerne forhuden på alle drengebørn, når de er otte dage gamle. Både jøder og muslimer praktiserer stadig omskæring i dag.

  Ismael
  Det viser sig, at Abraham og Sara ikke kan få børn, og Abraham får i stedet sønnen Ismael med Saras egyptiske slavinde, Hagar. Sara bliver så jaloux, at Hagar må flygte sammen med sin søn, men Gud lover Hagar, at han vil være med Ismael og give ham mange efterkommere. Ifølge islam er Abraham gennem Ismael stamfader til de arabiske folk.

  Abraham og Isak
  Sara kan stadig ikke få børn, men en dag kommer Gud, i form af tre mænd, på besøg og lover, at Abraham og Sara skal få en søn året efter. De ler begge, for de er omkring 100 år gamle. Men de får ganske rigtigt en søn, som de kalder Isak, et navn, der spiller på det hebraiske ord for latter.

  Senere befaler Gud Abraham at tage Isak med til Morija-Bjerget for at ofre ham. Abraham adlyder Gud og begiver sig af sted med sønnen. Han bygger et bål, binder Isak og skal lige til at sætte kniven i ham, da en engel stopper ham og siger, at han skal ofre en vædder i stedet.

  Isak og Jakob
  Isak vokser op og bliver gift med Rebekka, som er ufrugtbar, ligesom hendes svigermor var det. Men efter at have bedt til Gud bliver også Rebekka alligevel gravid og hun føder tvillingerne Esau og Jakob. Gud giver senere Jakob tilnavnet Israel, og hans 12 sønner lægger senere navn til Israels 12 stammer.

  Abraham og Jesus Kristus
  Gud lover Abraham, at alle folkeslag skal velsignes i ham. Kristne tror, at det løfte bliver opfyldt med Jesus Kristus. Han er nemlig Abrahams, Isaks og Jakobs efterkommer, og han bringer velsignelse og frelse til alle mennesker.

  Med Jesus Kristus og Det Nye Testamente ophører Bibelens historie derfor med primært at være en historie om Israel og israelitterne som Guds udvalgte folk. Det bliver igen en historie om alle mennesker, som det var helt i starten af Det Gamle Testamente, i urhistorien.

  Abraham, Isak og kunsten
  Temaet med Abraham og Isaks ofring er meget brugt i kunst- og kulturhistorien. Fx arbejder teologen og filosoffen Søren Kierkegaard intenst med historien i bogen Frygt og Bæven, maleren Marc Chagall har malet scenen, ligesom sangeren Leonard Cohen i sangen Story of Isaac har beskrevet historien fra Isaks synsvinkel.

  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies