Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
   
  .
  NYHEDER!
  Lydspor fra Bibelen - CD
  Studiebibelen
  Brevet i Boksen - elevbog
  Brevet i Boksen - undervisningsvejledning
  Bibelleksikon
  Det Gamle Testamente
  . Det Gamle Testamentes opbygning: Det er ikke helt nemt at få overblik over opbygningen af Det Gamle Testamente og dermed rækkefølgen af de 39 gammeltestamentlige skrifter.
  Læs mere>  
  Det Nye Testamente
  . Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring.
  Læs mere>  
  Persongalleri
  . Josef: Josefs historie er en af Det Gamle Testamentes dramatiske og mystiske fortællinger. Han går fra at blive udstødt af sine brødre i Kanaans Land til at være den næstmægtigste mand i Egypten. Han er både viis og smuk og det bringer ham både i uføre og giver ham succes.
  Læs mere>  
  Bibelens tilblivelse
  . De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
  Læs mere>  
  Søg i Bibelen
  JesusJesus
  Jesus siger i Johannesevangeliet kapitel 14,6:"Jeg er vejen og sandheden og livet".
  A+/a-   
  Jesus er hovedpersonen i den kristne Bibel - han er omdrejningspunktet. Hans navn betyder på hebraisk ’Jahve frelser’ - Jahve er det navn, der bruges i Det Gamle Testamente om Gud.

  Man kan læse om Jesus i de fire evangelier. Han bliver født af en kvinde, Maria. Det er vigtigt, for dermed siges, at Jesus er et menneske, eller som man sagde det i den tidlige kirke: Jesus er sandt menneske. Men samtidig er Jesus også - igen sagt med den tidlige kirkes ord - sand Gud.

  Det fremgår af evangeliernes beretning om, hvordan Jesus er blevet til: Helligånden har nemlig 'overskygget' Maria, hvilket vil sige, at Helligåndens kraft er kommet til og over Maria. Hun bliver gravid og det barn, hun føder, er således et menneskebarn, men det er samtidig også Guds søn. Eller sagt med andre ord: Jesus fødes som et menneske, ind i en familie med en far (Josef) og en mor (Maria) og sidenhen får han også søskende. Men Jesus har fra den allerførste begyndelse også et andet tilhørsforhold: Han har Gud som far og er derfor Guds søn.

  Født i en stald i Betlehem
  Om Jesus’ fødsel fortæller Lukasevangeliet, at han fødes i en stald i Betlehem. Det kan man læse om i det, man plejer at kalde Juleevangeliet.

  Egentlig bor hans forældre i Nazaret, men den romerske Kejser Augustus, som har besat Israel på det tidspunkt, vil gerne vide, hvor mange undersåtter, han har. Derfor afholdes der folketælling i landet, og hver eneste person må drage hen til den by, som hans slægt stammer fra, for at blive skrevet på en folketællingsliste.

  Josef nedstammer fra Kong Davids slægt, som kommer fra Betlehem, så Josef og Maria må vandre den lange vej fra Nazaret til Betlehem, selv om Maria er højgravid. Hun føder sit barn i Betlehem, men fordi der er så mange mennesker i byen i anledning af folketællingen, er der ikke plads til dem på byens kroer, men kun i en stald, hvor Maria føder Jesus.

  Flugten til Egypten
  Evangelisten Matthæus beretter, hvordan forældrene må flygte med deres nyfødte dreng til Ægypten, fordi kongen, Herodes, vil slå Jesus ihjel af frygt for, at Jesus skal vokse op og blive en konkurrent. Da Herodes dør, vender den lille familie tilbage til Nazaret, hvor Jesus vokser op.

  Hans far er tømrer og et godt gæt er, at Jesus også er blevet oplært i samme fag. Men det er kun et gæt, for der fortælles ikke noget i evangelierne om Jesus’ barndom og opvækst. Vi ved fra forskellige notitser i evangelierne (fx Matthæusevangeliet 13,55) at Jesus har fået yngre søskende.

  Jesus som 12-årig i templet
  Jesus vokser op som jøde, og derfor besøger han Jerusalem sammen med sine forældre i forbindelse med den jødiske påskefest (Lukasevangeliet 2,41-51). Jesus er på det tidspunkt 12 år.

  Det interessante ved beretningen om dette besøg er, at Jesus bliver væk fra forældrene. De finder ham i Templet med en kreds af lærde jøder og skriftkloge om sig, som han udlægger den jødiske hellige skrift for. Det er det, vi kalder for Det Gamle Testamente. Da hans forældre siger, at de har ledt efter ham, forklarer han dem, at han jo må være i sin fars hus. Lukas fortæller altså, at Jesus allerede som dreng ved, at han har en særlig opgave.

  Jesus bliver døbt og fristet
  Alle fire evangelister fortæller, at Jesus bliver døbt af sin fætter, Johannes Døber, da han er omkring 30 år. Ved dåben kommer Helligånden over ham, og Gud siger, at Jesus er hans søn.

  Herefter bliver Jesus ført ud i ørkenen, hvor han er i 40 dage. I ørkenen frister Djævelen ham ved bl.a. at love ham hele verden, hvis han vil tilbede Djævelen i stedet for Gud, men Jesus modstår alle fristelser og ender med at vise Djævelen fra sig med ordene: Vig bort, Satan (Matthæusevangeliet 4,10). Dette tema går igen i fastetiden, som indledes med fastelavn.

  Disciple og forkyndelse
  Jesus samler 12 mænd om sig, som bliver hans nærmeste tilhængere. De kaldes disciple - altså elever eller ’lærlinge’. Sammen med dem og en del andre tilhængere begynder Jesus en rejse rundt i Israel.

  På sin rejse helbreder han syge og handicappede og vækker døde til live. Han fortæller om Gud, at Gudsriget og Guds herredømme er nær, og hvordan livet i Gudsriget er. Han fortæller også om, hvem Gud er, og hvordan Gud vil have, at man skal leve.

  Og ikke mindst tilgiver Jesus mennesker deres synder. Det kan ellers kun Gud gøre, men Jesus viser på den måde, at han er Gud og at man møder Gud, når man møder Jesus.

  Vejen, sandheden og livet
  Jesus fortæller også sine disciple og folk i det hele taget om sit forhold til Gud.

  Jesus siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet. Han ikke alene ved, hvad vejen, sandheden og livet er eller nøjes med at pege på det – han er selv selve vejen og sandheden og livet. Det vil sige, at vejen til Gud går gennem Jesus, eller sagt med andre ord: Hvis man kender Jesus, kender man Gud.

  Selv om, eller måske fordi, at Jesus ikke alene er et menneske, men Guds søn, bryder han en række af de jødiske love og regler og underkender de religiøse lederes autoritet.

  Korsfæstelse, død, begravelse og opstandelse
  Fordi Jesus altså opfører sig som Guds særligt udvalgte, og fordi han kritiserer templet og de religiøse regler, som var hele omdrejningspunktet i jødedommen, kommer han i strid med de religiøse ledere, de skriftkloge og ypperstepræsterne. De konspirerer derfor for at få ham henrettet af den romerske besættelsesmagt med den anklage, at Jesus kalder sig selv for Guds søn og jødernes konge.

  Deres forehavende lykkes og da Jesus er omkring 33 år, bliver han henrettet på et kors og siden begravet. Men dermed slutter historien ikke. For tre dage efter går nogle af de kvinder, som havde fulgt ham, ud til hans grav og finder den tom. En engel fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde. Alt dette foregår i Påsken, som du kan læse mere om her.

  Kristi Himmelfart
  Efter at Jesus er stået op af graven, viser han sig for sine disciple som et levende menneske, der spiser og drikker og som man kan røre ved. Så selv om Jesus også kan gå gennem døre efter opstandelsen (Johannesevangeliet 20,26), er det vigtigt at fortælle, at han ikke er et spøgelse, men stået op fra de døde med hud og hår og krop.

  Efter fyrre dage stiger Jesus til himmels. Han er ikke længere bundet til et bestemt sted og en bestemt tid, men stiger op til himlen, som er tæt på alle mennesker, alle steder, til alle tider. Kristi Himmelfart fejrer man på dagen af samme navn.

  Jesus og Paulus
  Det er især evangelierne, der fortæller om Jesus, men man kan også læse om ham i brevene i Det Nye Testamente, navnlig i de breve, Paulus har skrevet. Der står ikke så meget om, hvordan Jesus levede, men mere om, hvordan de første kristne forstod, hvad det betød, at Jesus var Guds søn, og at han opstod fra de døde. Det betød, at der nu var et håb om og en tro på, at Guds magt er stærkere end dødens og mørkets, og at der altid er mere at sige om et menneskeliv end død og undergang.

  Jesus og Det Gamle Testamente
  Der står ikke noget direkte om Jesus i Det Gamle Testamente, men mange gange i Det Nye Testamente henviser forfatterne alligevel til Det Gamle Testamente og citerer fra det, når de fortæller om Jesus. De nytestamentlige forfattere ser med andre ord Jesus som opfyldelsen af de profetier, håb og forventninger som findes i Det Gamle Testamente. Når man læser Det Gamle Testamente som kristen, læser man det uvilkårligt i lyset af Det Nye Testamente. Det vil sige, at der er en forståelse af, at Det Gamle Testamente peger frem mod Det Nye Testamente og Jesus.

  Spørg panelet om Bibelen
  Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
  Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
  Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
  Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
  Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
  Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
  Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
  Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
  Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
  Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
  Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
  Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
  Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
  Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
  Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
  Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
  Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
  Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
  Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
  Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
  Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
  Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
  Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
  Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
  Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
  Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
  Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
  Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
  Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
  Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
  Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
  Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
  Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
  Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
  Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
  Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
  Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
  Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
  Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
  Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
  Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
  Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
  Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
  Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
  Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
  Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
  Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
  Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
  Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
  Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
  Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
  Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
  Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
  Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
  Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
  Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
  Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
  Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
  Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
  Er jorden centrum i universet?Else Holt
  Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
  Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
  Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
  Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
  Talte Kain til Abel?Else Holt
  Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
  Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
  Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
  Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
  Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
  Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
  Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
  Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
  Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
  Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
  Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
  Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
  Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
  Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
  Hvor kommer racerne fra?Else Holt
  Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
  Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
  Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
  Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
  Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
  Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
  Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
  Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
  Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
  Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
  Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
  Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
  Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
  Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
  Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
  Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
  Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
  Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
  Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
  Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
  Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
  Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
  Er slangen ikke ond?Søren Holst
  Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
  Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
  Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
  Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
  Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
  Hvad er nåde?Tine Lindhardt
  Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
  Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
  Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
  Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
  Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
  Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
  Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
  Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
  Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
  Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
  Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
  Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
  Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
  Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
  Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
  Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
  Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
  Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
  Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
  Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
  Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
  Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
  Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
  Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
  Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
  Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
  Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
  Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
  Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
  Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
  Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
  Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
  Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
  Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
  Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
  Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies