Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med at føre til døden. Selv under latter kan et hjerte lide

Ordsprogenes Bog 14,12-13

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Salomo: Kong Salomo finder vi i Det Gamle Testamente. Han er kendt for to ting: Sin store rigdom og sin store visdom. Det er også ham, som bygger Templet i Jerusalem, og under ham bliver Israel endnu rigere og mere betydningsfuldt, end det var under hans far, Kong David
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Apokryfer: Navnet apokryf henviser til de skrifter, der blev udeladt i jødernes Bibel, og til de skrifter, der ikke kom med i de kristnes Bibel
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamente i korte træk: Det Nye Testamente består af fire evangelier, en række breve og til sidst Johannes' Åbenbaring, der afslutter Det Nye Testamente. Her kan du læse mere om indholdet i Det Nye Testamente
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. "Vi skal huske at fortælle vores mindste historierne": Bibelselskabet mødte en række kendte på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi har efterfølgende stillet dem seks skarpe spørgsmål om deres forhold til Bibelen og givet dem et tillægsspørgsmål om Bibelen og politik. Her giver politiker og kirkeordfører for Liberal Alliance Mette Bock sine svar på spørgsmålene
Læs mere>  
Brevkassen: Hvem kom først - mennesket eller dyrene?Jan Brueghel: Skabelsen af Adam i Paradis
"Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham" sagde Gud ifølge Første Mosebog kapitel 2 og skabte dyrene. Men hvordan hænger det sammen med kapitel 1, hvor dyrene skabes før mennesket? Det svarer lektor og theol.dr. Nicolai Winther-Nielsen på i Bibelselskabets brevkasse. Illustration: Wikimedia Commons
A+/a-   
Bibelen fortæller i en skabelsesberetning, at dyrene blev skabt først, mens den i en anden fortæller, at mennesket blev skabt først. Så hvad gælder? Sådan spørger Mona, og Nicolai Winther-Nielsen kommer med et svar
Du kan også læse om skabelse andre steder i Det Gamle Testamente:

Jobs Bog 38,4-11

Salmernes Bog 8 

Salmernes Bog 104

Ordsprogenes Bog 8,22-31

Esajas' Bog 40,12


Kære brevkasse

Jeg undrer mig over, at i Første Mosebog kapitel 2 bliver Adam skabt først og dyrene bagefter, og de føres til ham som en medhjælp. Men i Første Mosebog kapitel 1 skabes dyrene først, og i vers 26 står der så videre: "Derpå (altså efter at dyrene var skabt) sagde Gud: Lad os gøre mennesket i vort billede".
Er der nogen forklaring på denne omvendte beskrivelse? 

Og også lige: Hvorfor står der: "Lad os gøre mennesket i vort billede", altså Gud i flertal?

På forhånd tak. 

Venlig hilsen Mona

*******************************

Kære Mona,

Det har altid været et rigtig godt spørgsmål, hvordan man skal forstå de indbyrdes forskelle mellem de to første kapitler i Bibelen. Det er det første en bibellæser møder, og svaret får betydning for, hvordan man læser videre.  

I ældre fortolkningslitteratur tages det næsten for givet, at Bibelen har to skabelsesberetninger, som kan dateres til forskellige perioder: En yngre beskrivelse forfattet i præstekredse blev sat foran en gammel, jordnær fortælling. I dag er der dog en tendens til, at man læser teksterne i sammenhæng inden for det samlede værk, og dateringen af mulige kilder bag ved de foreliggende tekster er meget mindre skråsikker. Der arbejdes med mange forskellige metoder, og hver forsker må definere sit udgangspunkt. 

Her vil jeg bruge den nye litterære læsning, som særligt har blik for at undersøge, hvilket sigte en fortæller mon har haft med at gentage en begivenhed eller en oplysning, og hvordan teksten derved anlægger en ny synsvinkel på samme begivenhed. 

Mennesket først, så dyrene
Det er klart, at Første Mosebog kapitel 1 begynder med at skildre Gud som en håndværker, der - igennem en seks dages arbejdsuge dag for dag - lægger en plan og udfører dagens dont med perfektion og stor tilfredshed. Højdepunktet i handlingen nås på sjette dag, hvor Gud lader dyrene på landjorden frembringe fra jorden, og så lader det hele kulminere med det første menneskepars skabelse i v. 26. 

I den danske oversættelse tilføjes her et ”derpå”. Det er en udmærket tydeliggørelse af meningen på dette sted, selv om det på hebraisk bare har en fortællende form - a la "han gjorde det og han gjorde det". Oftest fortælles ting i rækkefølge, men et nyt afsnit kan begynde et nyt led i fortællingen ved at gribe længere tilbage i historien og så påbegynde en ny serie af fortalte begivenheder.

Ny vinkel på skabelsen
Det kan faktisk godt være løsningen på problemet med Første Mosebog kapitel 2. Fra vers 4 sker der nemlig det, at forfatteren gentager og uddyber en række detaljer med indirekte hentydning til den forudgående skildring af de store linjer i skabelsen og indretningen af jorden og dens liv. Alt ses nu fra Adams synsvinkel, og alle detaljer er bevidst lagt tematisk til rette, så Adam når frem til den fantastiske oplevelse af et ligeværdigt væsen af hans egen art (kapitel 2, vers 23). 

Efter at fortælleren har brugt det flotte billede om den keramiske formning af det første menneske i vers 7, fortælles der om den vidunderlige verden, rigdommene og opgaverne i Edens Have. I vers 18 begynder et nyt afsnit med et direkte citat af Gud, efter samme stil som Guds tale i kapitel 1, men nu meget mere personliggjort. I begyndelsen af dette nye afsnit kan fortællingen så godt gribe tilbage til den tidligere skabelse af fugle og dyr på den femte og sjette dag. Derved kan fortælleren udfolde detaljen om, at Adam - ligesom Gud - giver navn til de skabte væsener, blot for så at opdage, at de er umælende væsener og ingen match for en Adam.

Fra kort beskrivelse til levende genfortælling
Ved at genfortælle fra en ny vinkel, trækker forfatteren sine tilhørere med ind i teksten, så vi bringes til at tænke over vores egen identitet og vores livsvilkår ved at sammenligne med det første menneskepars situation, og der skabes en længsel i os efter denne perfekte verden. Hele fortællingen i Første Mosebog kapitel 2, vers 5-24 er dermed en levende udfoldelse af den kortfattede beskrivelse, at Gud skabte mennesket som det første menneskevæsen og som et menneskepar i kapitel 1, vers 27. 

Har Gud en "flerhed"?
På den baggrund er det heller ikke så overraskende, at der bruges store ord i vers 26, hvor Gud kommunikerer sin beslutning om at skabe det største på jord: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!” Dette flertalsudtryk er blevet tolket i retning af flerguderi, men det monoteistiske gudsbillede (forestillingen om, at der kun er én Gud) i bibelteksten ligger milevidt fra forestillingerne i samtiden, hvor der var masser af flerguderi eller polyteisme. Det er ret almindeligt at opfatte udtrykket som Guds konsultation med engle, men problemet er da, at englevæsener selv er skabte væsener, og ellers ikke i teksterne har noget at gøre med menneskene. 

Det kunne måske tolkes som en slags majestætisk pluralis – a la ”Vi af Guds Naade….”. Det er imidlertid bedst at opfatte udsagnet som en retorisk flertalsform, der bruges om særligt betydningsfulde beslutninger. Denne flertalsform bruges nemlig kun på fire afgørende steder, hvor Guds fylde i særlig grad manifesteres: her i skabelsen og da menneskeparret smides ud af Eden (3,22). Den anden skelsættende nyansats, den store fortælling, sker da Gud beslutter sig for at forhindre byggeriet af Babelstårnet (11,27), og derpå udvælger Abraham. Den sidste nyansats er, da Esajas' Bog kapitel 6, vers 8 fortæller om kaldelsen af profeten til at forkynde dommen over Israel og kongehuset, og håbet om Guds nærhed ved sønnens fødsel. Læg her mærke til, at entalsformen "Hvem skal jeg sende her" intensiveres med "Hvem skal gå bud for os". 

Først hos Esajas kan vi se, hvordan en flertalsform kan indgå i en henvendelse til et himmelsk råd, som lovpriser Gud i begyndelsen af Esajas kapitel 6. På den måde kan man godt sige, at Biblen læses forlæns og nu måske kan forstås bedre baglæns. Vi kan kun spekulere på, om sådanne lovprisende væsener var med ved skabelsen, og den eneste flig er keruberne med flammesværd i 3,24, der bare ikke hjælper ret meget. 

Dernæst kan vi læse videre forlæns frem til Det Nye Testamente, og nu pludselig forstå noget endnu mere storslået baglæns. Måske er der en uudgrundelig flerhed i Gud, som først kan forstås fuldt ud gennem Det Nye Testamentes tale om, at Kristus fødes som Guds søn. 

På den måde kan bibelteksterne i den større sammenhæng rumme dybder, der først vil kunne udfoldes fuldt ud i lys af opfyldelsen, hvor den fulde dybde i udsagnet finder sit referencepunkt.    

Med venlig hilsen
Nicolai Winther-Nielsen 

Nicolai Winther-Nielsen er theol.dr. og professor ved Dansk Bibel Institut. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Læs mere om skabelsen i Søren Holsts velskrevne kommentar til Første Mosebog.

Fra skabelse til de sidste tider - læs mere om dommedag og Johannes' Åbenbaring.

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Det sker i 2018
Mest viste i Netbutikken
Mest læste projekter
.
Mest læste nyheder på bibelselskabet.dk
.
Fra netbutikken
Luksusbibel med register i ægte sort skind

Pragtbibel i stort format. Med fingerregister og guldsnit

Bibelen i blødt kunstlæder, bordeaux

Lille bibel med enkelt mønster præget i bordeaux kunstlæder

Bibelen med plastlomme-omslag

Lille bibel med plastlomme-omslag og fire forskellige forsider

Bibelen i lærred med præget mønster, blå

Lærredsbibel med præget, geometrisk mønster og guldsnit

Bibelen med Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger i hardback

Solid bibel med de apokryfe bøger i hardback

Bogen - Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, hardbackEn modig genfortælling af Bibelen for voksne og unge
Det Nye Testamente – illustreretDet Nye Testamente illustreret med værker fra kunstens historie i solid hardbackudgave
Den store passionEn visuel tour de force gennem Jesus’ lidelseshistorie: passionsberetningen
De Mindstes BibelDe Mindstes Bibel er en humoristisk og lærerig bibel til de 3-6 årige med fantasifulde illustrationer
MenneskesønnenTegneserie baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies