Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Abraham og Isak: "Abraham sad i Mamre Lund" fortæller Grundtvig os. Her blev han kaldet af Gud og fik en søn. Udover sin rolle i den bibelske historie er Abraham den person, som de tre store religioner, jødedom, kristendom og islam, har tilfælles. Han er nemlig ifølge alle tre religioner vores stamfader
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Spørgsmål og svar: Her kan du læse udvalgte svar på spørgsmål, som vi allerede har modtaget. Men har du et spørgsmål, som vi ikke har besvaret her på siden, så send det til os. Vi forbeholder os ret til at gengive spørgsmålet i forkortet udgave, naturligvis uden dit navn.
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. De gammeltestamentlige Pseudepigrafer: 50 meget forskellige skrifter fra oldtiden har fået navnet pseudepigraferne. Det betyder egentlig "falsk overskrift", men navnet er slet ikke så dårligt. Læs her om hvorfor
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Fra poeter til profeter: Inden for Det Gamle Testamentes 39 skrifter er der tale om en række forskellige genrer, heriblandt poesi, profetlitteratur og lovstof
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Det Nye Testamentes Genrer: Det Nye Testamente består af fire hovedgrupper og genrer
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Jeg har pligt til at elske dem, der ligner mig allermindst: Bibelselskabet har stillet en række kendte og ukendte danskere seks spørgsmål om deres forhold til Bibelen. Her svarer Heiner Lützen Ank, kampagneleder i Kirkens Korshær, på 6 skarpe
Læs mere>  
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?NT tekst
De fire evangelier blev først nedskrevet fra år 70 og fremefter, og alle fire evangelister: Matthæus, Lukas, Markus og Johannes var græsktalende.
A+/a-   
Jesus og hans disciple talte ikke græsk, men aramæisk. Alligevel er Det Nye Testamente skrevet på græsk, fordi de fire evangelister var græsktalende, skriver sognepræst Rasmus Nøjgaard som forklaring på Det Nye Testamentes sprogmysterium
Fakta
Evangelierne er skrevet på græsk og gengiver begivenhederne omkring Jesus og hans disciple. Der findes også gengivelser på andre sprog, bl.a. syrisk og koptisk. Thomas-evangeliet er fx nedskrevet på koptisk, som vi kalder det egyptiske sprog, som de egyptiske kristne i øvrigt brugte helt op i 1500-tallet.

Til Spørg om Bibelen

Jeg er ikke kristen, og har heller ikke specielt stor viden om kristendommen eller lignende religioner. Men så vidt jeg forstår, så er store dele af Det Nye Testamente skrevet ca. år 50-100, og man mener, at Jesus levede fra år ca. 0 til år 30-50. Det Nye Testamente er jo som bekendt skrevet på koinégræsk, men man mener, at Jesus talte aramæisk. Hvordan hænger det sammen? For en del af Det Nye Testamente er da skrevet af nogle af Jesu disciple, ikke? Og må man ikke formode, at de har talt samme sprog som Jesus? Og siden sammenhængen mellem aramæisk og koiné er ikke-eksisterende, har jeg svært ved at få det til at hænge sammen. Så vidt jeg er informeret, så var Jesu disciple alle håndværkere, fiskere o.l., og jeg har derfor svært ved at forestille mig, at de har været 2-sprogede.

Jeg håber, I vil hjælpe mig med at opklare mit lille sprogmysterium.

Hilsen Charlotte


Kære Charlotte.

’Hvordan kan det være at Det Nye Testamente er skrevet på græsk, når Jesus og hans disciple talte aramæisk?’

Fordi de fire evangelier først blev nedskrevet fra år 70 og fremefter, og alle fire evangelister: Matthæus, Lukas, Markus og Johannes, var græsktalende.

Det er helt rigtigt, når du skriver at Jesus og hans disciple talte aramæisk, mens evangelierne er skrevet på græsk. Forklaringen er enkel: Evangelisterne lever en generation efter Jesus, og var græsktalende. Markus skriver sit evangelium ca. år 70, Matthæus år 80-90, Lukas år 80-100, Johannes ca. år 100. Evangelisternes navne er pseudonymer, og vi kender ikke deres rigtige navne. I antikken var det almindeligt at udgive tekster under pseudonym, og selv om evangelisterne fik tillagt et af disciplenes navne, har de levet forskellige steder rundt om i det græsktalende middelhavsområde. De var altså ikke Jesus’ disciple.

Jesus og hans disciple skrev, så vidt vi ved, ingenting ned. Da græsk var det store fællessprog i hele Middelhavsområdet, er det sandsynligt, at Jesus’ ord og disciplenes fortællinger hurtigt er oversat og udbredt på græsk. I Mellemøsten var græsk det største sprog, som man brugte til at tale sammen på, som fx engelsk er det i dag. Det er ikke umuligt at Jesus og hans disciple har kunnet lidt græsk, men som simple fiskere og arbejdere har de nok ikke været tosprogede. I Markusevangeliet taler Jesus flere gange aramæisk, fx kapitel 5, vers 41: ”Så tog han barnets hånd, og sagde: ’Talitha kum!’ – det betyder ’Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op!” Det er typisk at Jesus siger det på aramæisk, og at Markus så oversætter det til græsk. Aramæisk var et stort folkesprog i Mellemøsten, som synes at have fortrængt hebraisk på Jesu tid.

Alle Jesus’ disciple var jøder, og efter Jesus’ død og opstandelse kalder de sig for Kristus-troende jøder. Budskabet om Jesus spredes først mellem de jødiske menigheder omkring Jerusalem, så længere ud i Palæstina, og indenfor ganske få år også udenfor Palæstina, og nu også til ikke-jøder, folk som kun har forstået græsk.

De første apostle kunne både græsk og hebraisk/aramæisk, og de tog budskabet om den opstandne Kristus med sig ud i verden. Den mest kendte er apostlen Paulus. Paulus var en meget lærd jøde, der kunne hebraisk, aramæisk og græsk. Han skriver selv alle sine breve på græsk. Tosprogede apostle som Paulus har hurtigt bragt budskabet med sig videre, og snart får alle beretningerne sit eget liv på græsk. Tilsvarende havde de græsktalende jøder, der boede i diasporaen, dvs. udenfor Palæstina, allerede i generationer læst de jødiske helligskrifter i en græsk oversættelse kaldt Septuaginta.

Paulus er bedst kendt fra Apostlenes Gerninger og sine breve. De er alle skrevet på et let og ligefremt græsk, som vi kalder koinæ-græsk. Koinæ betyder fælles, og er en udvikling af oldtidens klassiske græsk til et bredere og folkeligt fællessprog der taltes i hele middelhavsområdet, lidt ligesom latin udvikler sig til italiensk.

Dit spørgsmål er spændende, fordi man i antikken havde en lang tradition for mundtlig genfortælling. En fortælling kunne genfortælles mundtligt gennem generationer uden tab eller forskydninger. Forskellene i de fire evangelier kan afsløre forskellige mundtlige traditioner, men også at der tidligt var flere skriftlige beretninger i omløb. De første kristne menigheder har tidligt haft behov for at skrive fortællingerne ned, ikke mindst fordi menighederne gerne ville bruge evangelierne i gudstjenesten, og måske for at sikre en fælles tradition. Der har været mange evangelier, breve og skrifter i omløb, men allerede omkring år 180 er de skrifter, som vi kalder Det Nye Testamente, anerkendt som de vigtigste. Den nuværende kanon er officielt fastlagt i slutningen af 300-tallet.

Med venlig hilsen
Rasmus Nøjgaard


Rasmus Nøjgaard er ph.d., sognepræst i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro og en af oversætterne bag Den Nye Aftale - Det Nye Testamente på nudansk.

Har du et spørgsmål om Bibelen? Send dit spørgsmål til spoerg@bibelselskabet.dk

Se brevkassens panel.

Læs mere her

Om Jesus

Om Det Nye Testamente

I Bibelselskabets Boghandel kan du købe Det Nye Testamente i mange udgaver, for eksempel Den Nye Aftale, som er Det Nye Testamente på nudansk.

Fakta
                                                                                                                   

Vores tidsregning ’før’ og ’efter’ Kristus’ fødsel blev først fastlagt i år 525. Dengang udregnede man Jesus’ fødselsår som 30 år, før Johannes døbte ham, jf. Lukas 3,23 som skriver at Jesus var omkring 30 år, da han begyndte at virke. Lukas skriver i 3,1, at Johannes begyndte at prædike og døbe i kejser Tiberius’ 15. regeringsår, og det ved vi er år 28-29 e.Kr. Matthæus skriver dog, at Jesus blev født under Herodes den Store, Matthæus 2,1. Men Herodes døde år 4 f.Kr. Med andre ord blev Jesus født omkring år 0, sandsynligvis lidt før.

Jesus blev korsfæstet under Pilatus’ embedsperiode 26-36 e.Kr. Den mest sandsynlige dato er 23. april år 34 e.Kr. I virkeligheden kender vi ikke de eksakte år for Jesus’ fødsel og død. Det understreger, at evangelisterne først begynder at nedskrive beretningen 40 år efter Jesus’ dødog ikke har været fokuseret på selve datoen, men på perioden. Det var også det mest almindelige i antikken.
Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies