Velkommen til Bibelselskabets hjemmeside! Vi anvender cookies, for det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Du accepterer brugen af cookies, når du klikker videre på hjemmesiden. 

Læs mere om cookies.

.
. . . .
 
Søg i Bibelen
Prædikenteksten
Dagens vers
Had vækker splid, kærlighed skjuler alle overtrædelser.

Ordsprogenes Bog 10,12

Få dagens vers på:

E-mail >
Facebook >
Twitter >
Bibellæseplanen
.
Bibler
Luksusbibel med register i ægte sort skind
Bibelen i lærred med trykt mønster, rød
Bibelen i lærred med kunsttryk, rosa
Bibelen med faktasider
Bibelen på tværs
Persongalleri
. Bibelens personer: Peter: Peter er den mest berømte af Jesu disciple. Han siger ganske ofte det helt forkerte. Til gengæld gør hans udsagn, vi som læsere forstår, hvad teksterne gerne vil have, at vi skal forstå
Læs mere>  
Populærvidenskab om Bibelen
.
Den Nye Aftale
. Derfor skal det være nudansk: Med Den Nye Aftale har alle nu mulighed for at åbne kristendommens fascinerende verden. Bibelselskabets banebrydende oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk går bag om traditionerne og præsenterer teksterne i et tilgængeligt og mundret sprog
Læs mere>  
Bibelens tilblivelse
. Afskrifter, bogruller og kodekser: Eftersom Bibelen er affattet over en lang årrække af mange forskellige forfattere, findes der intet “originalmanuskript“. Desuden er de tidligste nedskrevne vidnesbyrd gået tabt. Det, der forligger, er en række afskrifter af afskrifter af de bibelske beretninger, som man kendte til og brugte.
Læs mere>  
Blik for bogen
.
Det Gamle Testamente
. Det Gamle Testamentes indhold: Traditionelt opdeler man Det Gamle Testamentes 39 skrifter i Loven, Profeterne og Skrifterne. Det gør de mange gammeltestamentlige skrifter nemmere at overskue.
Læs mere>  
Det Nye Testamente
. Opbygning: Fra tidlig tid valgte man at samle de nytestamentlige skrifter på følgende måde: Først de fire evangelier, dernæst Apostlenes Gerninger og Brevene. Til sidst Johannes’ Åbenbaring
Læs mere>  
6 skarpe om Bibelen
. Tag hatten af og gå videre med Bibelen: Som sognemedhjælper i Gjesing Kirke gør Vagn Dahl Nielsen sig mange tanker om Bibelen, og hvordan han bruger den i sit liv. Her svarer han på seks skarpe spørgsmål om sit forhold til Bibelen
Læs mere>  
Brevkassen: Gør Gud sin egen mor gravid for at føde sig selv?Filioque, Altertavlen i Boulbon
Gør Gud sin egen mor gravid, for at føde sig selv? Nej, Gud har ingen mor, men på et tidspunkt i historien bliver hans søn, Jesus, født af Maria. Udfordringen består i at tænke Gud som tre personer, hver især sig selv, og dog en og den samme, skriver sognepræst Rasmus Nøjgaard. Illustration: Altertavlen i Boulbon, Wikimediacommons.
A+/a-   
Hvis Gud er både faderen, sønnen og helligånden - vil det så sige, at Gud gør sin egen mor gravid? Sådan spørger Joakim, og sognepræst Rasmus Nøjgaard kommer med et svar
Nøjgaard om treenighed i evangelierne

"I evangelierne er man ikke så skråsikker om treenigheden, fordi der på det tidspunkt endnu ikke er en formuleret lære om treenigheden. Markusevangeliet, f.eks., fortæller slet ikke om, hvordan Jesus blev til, men her træder han  pludselig bare ind på scenen. Hos Johannes finder vi som bekendt ’ordet’, der bliver kød, men vi hører intet om Jesus, før han døbes af Johannes Døberen. I Matthæusevangeliet får vi først Jesus’ stamtavle, og fordi Marias mand er Josef, bliver Jesus’ stamtavle ført tilbage gennem Josef som Jesus’ adoptivfar! Både hos Matthæus og Lukas får vi til gengæld også den flotte fortælling om, at Helligånden kommer over Maria, så hun bliver gravid."

Til Bibelselskabet

I skriver på jeres hjemmeside, at Gud både er faderen, sønnen og helligånden. Jeg må indrømme, at det har gjort min bibellæsning en del mere kompleks. Gør Gud sin egen mor gravid for at føde sig selv?

Kh Joakim

**********************

Kære Joakim.

Tak for dit herlige spørgsmål! Et svar lige ud af boksen er, at kristendommen lærer, at Gud var til fra begyndelsen, og alt er blevet til ved ham. Det er altså først, da Gud vælger at give sig til kende i skikkelse af et menneske, at han får brug for Maria, som føder hans søn Jesus. Udfordringen består med andre ord i at tænke Gud som én, der giver sig tilkende i tre personer. Måske giver det mening sprogligt at forklare relationen mellem Guds personer med det, vi selv kender. Jeg er f.eks. far til mine børn, min kones mand og barn af mine forældre, men selv om jeg altså har flere forskellige roller, så er jeg samtidig én og den samme. Det samme gælder for Gud: han handler som tre forskellige personer, men er én og den samme. Det er egentlig lige ud ad landevejen: Gud er til alle tider både Far, Søn og Helligånd. I begyndelsen af Johannesevangeliet får vi at vide, at ordet var til fra begyndelsen. Ja – alt blev til ved ordet, og fordi Gud ville give sig til kende for mennesker, blev ordet kød og blod ved Jesus' fødsel. Ordet er en poetisk og filosofisk måde at tale om Gud på. Når Helligånden kommer over Maria, som det lige så poetisk hedder i Lukasevangeliet, så er det altså Gud, der på et tidspunkt i historien lader Maria blive gravid, fordi han vil blive menneske.

Jeg håber, du blev lidt klogere, men der er uendeligt meget mere at sige. Her lidt baggrundshistorie: Det Nye Testamente giver ingen præcise svar på dit spørgsmål. Men i løbet af kirkens første århundreder blev forholdet mellem faderen, sønnen og helligånden flittigt drøftet. Også Marias rolle blev endevendt, og der var mange forskellige og konkurrerende forklaringer. Men på det fælles kirkemøde i Nikæa år 325 blev man enige om, hvordan treenigheden skulle forstås med en formulering tæt på den trosbekendelse, vi kristne stadig er fælles om i dag, også kaldt den apostolske trosbekendelse.

Det er nok formuleringen herfra, der har affødt dit spørgsmål: Gud kendes som Far, Søn og Helligånd, og Jesus er undfanget af Helligånden og født af jomfru Maria. Gud kommer den vej rundt ind i historien som et menneske, der ligesom ethvert menneske har et livsforløb med en fødsel og en død. Ligeså fantastisk og mystisk undfangelsen er, sådan er også den begivenhed, at Jesus alligevel står op graven, og altså overvinder selve døden. Det er den evige Gud, der overvinder forgængeligheden, grunden til, at kristne tror på, de arver evigt liv.

Alligevel er Gud én og den samme, men kendes ved de tre personer Far, Søn og Helligånd. Én i tre. Treenighed! Det betyder simpelthen, at Gud fuldt og helt kan optræde som den almægtige skaber, andre gange som et sårbart menneske, og andre gange som den kærlighed, der forbinder os.I Den Augsburgske Bekendelse ... formuleres forståelsen af ’person’ sådan her: ”ordet person bruges således, at det ikke betegner en del eller en egenskab ved noget andet, men ’det, som består for sig selv’.” Altså ligesom jeg virkelig er min datters far, så er jeg samtidig virkelig min kones mand, og samtidig virkelig søn af min mor og far. Hver for sig far, søn og ægtemand, og dog den samme.

I Den Augsburgske Bekendelse, som Martin Luthers højre hånd, Philipp Melanchthon, har skrevet midt under reformationen i Tyskland, formuleres forståelsen af ’person’ sådan her: ”ordet person bruges således, at det ikke betegner en del eller en egenskab ved noget andet, men ’det, som består for sig selv’.” Altså ligesom jeg virkelig er min datters far, så er jeg samtidig virkelig min kones mand, og samtidig virkelig søn af min mor og far. Hver for sig far, søn og ægtemand, og dog den samme.

Bibellæsning er rigtig nok en meget kompleks sag. Der findes mig bekendt ingen anden bog end Bibelen, der er sagt så meget om, og på så mangfoldig og helt forskellig måde. En af årsagerne ligger i Bibelen selv, nemlig at de bibelske skrifter er skrevet af mange forfattere med forskellig baggrund. De stiller forskellige spørgsmål, og giver forskellige svar. Det er også Det Nye Testamente præget af. Men allerede i Første Mosebog ser Moses en brændende tornebusk, og Guds stemme lyder. Moses spørger: Hvem er du, og Gud svarer: Jeg er den, jeg er. Det er et godt billede på, at der i virkeligheden ikke er så meget mere at forstå om Gud, end at Gud er. ’Jeg er den, jeg er.’ Resten af historien er op til os selv, for der følger ingen brugsanvisning med. Vi må hver især tage udfordringen op, når Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet.

Med venlig hilsen
Rasmus Nøjgaard

Rasmus Nøjgaard er cand.phil. og cand.theol., oversætter på Den Nye Aftale og sognepræst i Sankt Jakobs Kirke. Se hans andre brevkassesvar

Alle medlemmer af Spørg om Bibelen-panelet svarer på baggrund af deres egen viden og overbevisning.

Har du et spørgsmål til "Spørg om Bibelen"? Send det til spoerg@bibelselskabet.dk

Læs mere

Find hele udvalget af teologiske studiebøger og opslagsværker i Bibelselskabets netbutik

Køb bogen Forfatterprædikener i Sankt Jakobs Kirke, der har Rasmus Nøjgaard som redaktør

Spørg panelet om Bibelen
Hvad står der i Bibelen om integration?Marianne Christiansen
Hvorfor er Tobits Bog ikke med i Bibelen?Kurt E. Larsen
Hvad skal jeg fornægte, hvis jeg vil følge Jesus?Lasse Lauesen
Hvor stammer vielsesritualet fra?Holger Villadsen
Hvorfor driver Jesus dæmoner ud af svin?Geert Hallbäck
Hvad hedder Noas kone?Anne Katrine Gudme
Hvordan er 'helvede' oversat?Helge Kjær Nielsen og Geert Hallbäck
Hvad betyder "Guds skikkelse og forsyn"?Martin Ehrensvärd
Hvad blev der af Jesus' far Josef?Jesper Tang Nielsen
Er Femte Mosebog kapitel 33 vers 2 en profeti?Bodil Ejrnæs
Går tiden i stå ved Jesus' død på korset?Lisbet Kjær Müller
Bliver Jesus arresteret skærtorsdag eller langfredag?Mogens Müller
Hvad tror "almindelige kristne" på?Marianne Christiansen m.fl.
Hvornår kom kosher-reglen til?Bodil Skjøtt
Hvornår levede evangelisten Markus?Geert Hallbäck
Hvorfor står der "møgguder" i Bibelen?Bodil Ejrnæs
Hvorfor nævnes Jesus' dåb ikke i trosbekendelsen?Kurt E. Larsen
Er kristendom en religion?Marie Vejrup og Hans-Ole Bækgaard
Hvad er Textus Receptus?Morten Hørning
Hvorfor er det andet bud blevet ændret?Kirsten Nielsen
Hvem er ærkeenglene Ariel og Uriel?Else Holt
Hvordan taler man med børn om døden?Helle Viuf
Hvorfor er "himlene" i flertal i Fadervor?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor oversætter King James Bible til det modsatte?Kirsten Nielsen
Hvorfra kommer "at falde i levende hænder"?Stine R. Nissen
Hvad er den logiske forklaring på ledestjernen?Mogens Müller
Står der ikke i Bibelen, at muslimen er din ven?Jørgen S. Nielsen
Hvordan kan kristne tro på Kristus som en kærlig frelser?Bjarne Lenau Henriksen
Kan historien om Babelstårnet tolkes anderledes?Anne Gudme
Hvad er lukansk særstof?Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på ramadan og kristen faste?Jørgen Nielsen
Er det egoistisk at tro for at opnå frelse?Robert Bladt
Hvad betyder "Jeg Er har sendt mig til jer"?Bodil Ejrnæs
Hvornår er Jesus' dåbsdag?Kurt E. Larsen
Er selv små børn syndere?Steen Skovsgaard og Lasse Lauesen
Hvad er protestanternes forhold til Det Gamle Testamente?Bo Holm
Er Jesus' ord egentlig evangelistens ord?Mogens Müller
Hvilken by er den næst mest omtalte by i Bibelen?Carsten Vang
Kunne Jesus fjernheale?Lars Ottosen og Peter Ruge
Hvad betyder 'Halleluja' og 'Messias'?Martin Ehrensvärd
Kan vi kende hinanden i Paradiset?Henrik Højlund og Johannes Værge
Hvorfor er 70 blevet til 72?Helge Kjær Nielsen
Hvad siger Bibelen om abort?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvorfor er der ondskab, når Gud er almægtig og god?Lars Sandbeck
Stammer mennesker fra dyr?Hans-Ole Bækgaard og Marie Vejrup
Hvorfor hedder Guds søn både Jesus og Kristus?Helge Kjær Nielsen
Hvilke ord oversættes "næste" med i Bibelen?Søren Holst og Geert Hallbäck
Hvad er forskellen på allehelgen og halloween?Mette Behrndtz
Er det den samme historie?Ane Kirstine Brandt
Hvad kaldte disciplene hinanden?Martin Ehrensvärd
Hvorfor plante-de Gud Kund-skabens Træ?Anne Gudme og Carsten Vang
Hvorfor barne-dåb og ikke voksendåb?Mogens Müller
Hvornår levede profeten Daniel?Bodil Ejrnæs
Hvorfor oversættes 'fødder' til 'kønsdele'?Kirsten Nielsen
Opfordrer Bibelen til at ofre den førstefødte datter?Søren Holst
Skal man tage Bibelens ord for gældende?Helle Viuf og Henrik Højlund
Hvorfor skal kristne tro på Det Gamle Testamente?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange modtog Helligånden?Jesper Stange
Hvad betyder "Ordet"?Jesper Tang Nielsen
Hvorfor ændrer Den Nye Aftale på indholdet?Geert Hallbäck
Hvordan beskrives Jordan i Bibelen?Lars Ottosen
Hvorfor oversættes bibler forskelligt?Bodil Ejrnæs
Hvordan oversætter Bibelen tidsintervaller?Helge Kjær Nielsen
Hvorfor fejrer vi store bededag?Kurt E. Larsen
Hvem var Jesus' bedsteforældre?Kasper Dalgaard
Er jorden centrum i universet?Else Holt
Hvorfor hedder Paulus også Saulus?Geert Hallbäck
Hvad siger Bibelen om skilsmisse?Nana Hauge
Findes Paradis egentlig?Johannes Værge
Hvem står på stranden i Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kan vi være sikre på, at Gud findes?Steen Skovsgaard
Talte Kain til Abel?Else Holt
Hvordan optræder kvinder i Bibelen?Lisbet Kjær Müller
Hvorfor er "velbehag" oversat til "udvalgt"?Geert Hallbäck
Hvorfor lever vi?Anne Katrine Gudme
Hvilket kristent symbol har jeg set på flyvergrave?Niels Henrik Ahrendt
Hvordan bruges ordet "træl" i Bibelen?Søren Holst
Hvem kunne Adam og Evas sønner gifte sig med?Jens Bruun Kofoed
Hvem er Maria Magdalene?Lisbet Kjær Müller
Hvordan kunne Noas ark holde til alle dyrene?Kasper Dalgaard
Lå Simon i Jesu skød?Mogens Müller
Hvad siger Bibelen om jøders forhold til andre?Bodil Skjøtt
Hvordan er Det Gamle Testamentes opbygningBodil Ejrnæs
Havde Adam ikke en kone før Eva?Søren Holst
Hvor kom djævelen fra?Jens Bruun Kofoed
Hvad er Bibelens overordnede budskaber?Mogens Müller
Hvor kommer racerne fra?Else Holt
Hvordan bruger jeg bibellæseplanen?Helle Viuf
Hvilke genrer er der i Bibelen?Ane Kirstine Brandt
Hvorfor var præsterne sure på Jesus?Erling Tiedemann
Hvorfor viser vi hinanden tillid?Lars Sandbeck
Hvorfor har vi treenigheds-læren?Anders-Christian Jacobsen
Hvordan slog Kain Abel ihjel?Jens Bruun Kofoed
Skal jeg være bange for Gud?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor længe var Adam uden Eva?Søren Holst
Må kristne ikke spise fisk?Morten Hørning
Hvor i Bibelen står der om dåbens gaver?Holger Villadsen
Hvorfor vugger jøder, når de beder?Bodil Skjøtt
Hvor er der ondskab og had i Bibelen?Anne Katrine Gudme
Findes Septuaginta på dansk?Poul Sebbelov
Er der en skjult mening i Bibelen?Jens Bruun Kofoed
Hedder Noa ikke Noah?Søren Holst
Hvorfor har Sankt Peter to nøgler?Erling Tiedemann
Hvad kan opstandelsen sige os i dag?Niels Henrik Arendt
Hvilke planter er med i Bibelen?Hans Arne Jensen
Hvorfor flytter påsken rundt?Søren Holst
Hvorfor et kors?Lasse Lauesen
Er påskeliljen med i Bibelen?Henning Nielsen
Hvor fik Noa offerdyr fra?Carsten Vang
Hører kvinder til i hjemmet?Margrethe Dahlerup Koch
Er slangen ikke ond?Søren Holst
Hvad siger Bibelen om selvmord?Morten Hørning
Hvorfor skal de rige inviteres først?Lise Marie Ranum
Kan kristendom og reinkarnation forenes?Martin Herbst
Blev menneske eller dyr skabt først?Nicolai Winther-Nielsen
Hvordan svarer jeg på spørgsmål om min tro?Robert Bladt
Hvad er nåde?Tine Lindhardt
Kan man elske sig selv, som man elsker sin næste?Bjarne Lenau Henriksen
Hvornår blev Bibelen hver mands eje?Kurt E. Larsen
Hvad med dem, der ikke har hørt Guds ord?Jonas Adelin Jørgensen
Hvordan taler Bibelen om ydmyghed?Robert Bladt
Hvornår blev Jesus født?Henrik Højlund
Hvor kommer 'Lov og tak og evig ære..' fra?Holger Villadsen
Har vi en fri vilje?Marie Vejrup
Tilgiver Gud kun så meget, som vi selv gør?Steen Skovsgaard
Er Jesus et korrekt offerlam?Anne Katrine Gudme
Hvad betyder 'magter og myndigheder'?Geert Hallbäck
Hjælp mig med min tatoveringJesper Tang Nielsen
Hvem har lavet Bibelens kryds-henvisninger?Kasper Dalgaard
Kommer frelsen fra de ti bud?Bo Holm
Skulle Jesus have heddet Immanuel?Andreas Christensen
Kan man læse Det Gamle Testamente kronologisk?Anne Katrine Gudme
Hvem bekræfter hvad i konfirmationen?Jesper Stange
Gør Gud sin mor gravid for at føde sig selv?Rasmus Nøjgaard
Kan den onde ånd komme fra Gud?Søren Holst
Hvad har tøndeslagning at gøre med Jesus' dåb?Lars Ottosen
Hvad havde kirken imod Galilei?Martin Ehrensvärd
Har Gud kød og knogler?Hans-Ole Bækgaard
Hvad laver en syvarmet lysestage i kirken?Poul-Henning Bartholin
Lader Jesus følelsen vinde over fornuften?Bjarne Lenau Henriksen
Hvor høj var Jesus?Anita Brændsgaard Bennetsen
Hvor mange rejser var Paulus på?Mogens Müller
Hvad er meningen med kødets opstandelse?Johannes Værge
Hvad betyder evangelisk-luthersk?Marie Vejrup Nielsen
Hed Jesus' moster også Maria?Lise Marie Ranum
Er jorden flad eller rund i Det Gamle Testamente?Martin Ehrensvärd
Hvordan forstår jeg Johannes' Åbenbaring?Geert Hallbäck
Kommer skabelsen en dag for sent?Søren Holst
Er oversætterne løbet sur i teksten?Anne Katrine Gudme
Hvordan er Jehovas Vidners bibel?Nicolai Winther-Nielsen
Er Jesus og Helligånden den samme?Cecilie Vestergaard Raaberg
Om fred og ikke sværdHans-Ole Bækgaard
Kan I løse Det Nye Testamentes sprogmysterium?Rasmus Nøjgaard
Hvor mange bøger er der i Bibelen?Lasse Rødsgaard Lauesen
Det Danske Bibelselskab · Frederiksborggade 50 · 1360 København K · Danmark · +45 33 12 78 35 · CVR-nr: 62905115 · Sitemap · Om cookies