Bibelhistorier s. 12-13
Et opslag fra "Bibelhistorier" af forfatter Ida Jessen og illustrator Hanne Bartholin (s. 12-13).

01.05.2020

Bibelselskabet udvider muligheden for brug af bibeltekst online for kirker

Bibelselskabet udvider nu kirkernes mulighed for at bruge bibeltekst og andre af vores udgivelser online i den nuværende situation, hvor der pga. COVID-19 fortsat er begrænsninger for kirker i forhold til deltagertal m.m. Det gør vi for at støtte op om mulighederne for at ”mødes” online og skabe samhørighed gennem digitale medier som Facebook eller YouTube fx i forbindelse med live-onlinegudstjenester eller videoer med oplæsning af bibeltekst eller bibelfortællinger for børn.

Fra 1. april 2020 må man benytte bibeltekst ved online-fremførelse, uden vederlagsbetaling og uden licensaftale med Bibelselskabet, så længe man krediterer korrekt og følger nedenstående retningslinjer. For nogen brug er der ikke en tidsbegrænsning, for anden er det tilladt frem til den 1. juni 2021. Det skal desuden dreje sig om mindre uddrag og ikke hele skrifter/bøger. Bibel-teksten/-genfortællingen må desuden ikke udgives og brugen må ikke være kommerciel. Ønsker du at benytte vores udgivelser i kommercielt øjemed, kan du kontakte rettigheder@bibelselskabet.dk. Læs mere neden for.

1. Liturgiske tekster samt søn- og helligdagstekster fra Den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 og fra den nudanske oversættelse Bibelen 2020

Der gælder særlige regler for brug af disse bibeltekster ved fremførelse/oplæsning online i en gudstjeneste. Det er tekster, som har en særlig karakter, og derfor giver Bibelselskabet tilladelse til, at kirken kan anvende disse gratis, uden tidsbegrænsning og uden licensaftale med Bibelselskabet. Bibelteksten kan desuden sættes på live-videoer, hvis kirken har en aftale med Copydan Tekst & Node. Det vil sige at fx en live online eller en video-gudtjeneste som er lagt på Facebook eller YouTube ikke behøver at blive fjernet igen. (Bemærk dog, at der er særlige regler i forbindelse med brug af salmer og musik).

Tilladelsen gælder både ved brug af den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 og ved brug af den nudanske oversættelse Bibelen 2020.

De bibeltekster, det drejer sig om, er:

  • Kirkeårets bibeltekster
  • Fadervor
  • Velsignelsen (den aronitiske såvel som den apostolske)
  • De liturgiske tekster, som indgår i ritualerne for dåb, nadver, konfirmation, bryllup, begravelse

Vi forudsætter også i denne forbindelse:

  • At bibelteksten i givet fald vil indgå som en del af en større gudstjeneste-sammenhæng
  • Ved anvendelse af teksterne online skal du på passende steder henvise til Bibelselskabets online version af Bibelen, http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx eller til https://www.bibelselskabet.dk/bibelen2020 for eksempel med følgende ledsagetekst: Hvis du vil læse/vide mere, så klik her …
  • Det er god stil at anføre hvilken bibel-oversættelse og hvilke/t tekststed man benytter i gudstjenesten. Det kan for eksempel gøres i den ledsagende tekst til fremførelsen.

2. Øvrige udgivelser fra Bibelselskabet

Bibelske tekster og bibelfortællinger for børn kan for tiden ikke formidles ved kirkens arrangementer. I stedet ønsker mange kirker at lave online-tiltag for menigheden. Bibelselskabet vil i den forbindelse gerne hjælpe til. Der gælder derfor disse retningslinjer:

Den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 og Bibelen 2020

Vi giver tilladelse til oplæsning/fremførelse digitalt uden betaling eller licensaftale, men dog med tilhørende kreditering. Hvert sogn kan benytte op til 20 normalsider (svarende til 20 sider i den trykte bog) tekst i alt. Opslaget/opslagene skal fjernes fra de digitale platforme (kirkens hjemmeside, YouTube, Facebook mv.) igen senest den 1. juni 2021. (Bemærk – der gælder særlige regler for tekstbrug ved gudstjenester. Se pkt. 1).

Den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992: Bibelteksten bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 © Det Danske Bibelselskab 1992.

Bibelen 2020: Bibelteksten bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra oversættelsen af Bibelen til nudansk Bibelen 2020 © Det Danske Bibelselskab 2020.

Derudover skal der henvises korrekt til anvendte tekststed fx Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 3-10 el. Matt 5,3-10.

Børnebibler

Vi giver tilladelse til oplæsning/fremførelse digitalt uden betaling eller licensaftale, men dog med tilhørende kreditering. Hvert sogn kan benytte op til 30 normalsider (svarende til 30 sider i den trykte bog) tekst i alt. Tilladelserne gives med samtykke fra forfatter og illustrator til de enkelte værker. Det er også tilladt at vise illustrationerne under oplæsningen. Opslaget skal fjernes fra de digitale platforme igen senest den 1. juni 2021. Tilladelsen gælder følgende børnebibler:

Børnebibelen af Johannes Møllehave: Teksten er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra Børnebibelen af Johannes Møllehave med illustrationer af Charlotte Pardi © Bibelselskabets Forlag 1996/2016.

De Mindstes Bibel af Synne Garff: Teksten er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra De Mindstes Bibel af Synne Garff med illustrationer af Lilian Brøgger og Cato Thau-Jensen © Bibelselskabets Forlag 2007.

Bibelhistorier af Ida Jessen: Teksten er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra Bibelhistorier af Ida Jessen med illustrationer af Hanne Bartholin © Bibelselskabets Forlag 2016.

3. Anden brug af Bibelselskabets udgivelser og af salmer

Ønsker du at benytte mere bibeltekst eller tekst/illustration fra en børnebibel end ovenfor nævnt eller i en kommerciel fysisk eller digital udgivelse, kan du læse mere her:

www.bibelselskabet.dk/om-bibelselskabet-menu/copyright-brug-af-bibeltekst-i-trykte-og-digitale-udgivelser

Hvis du ønsker at benytte salmer skal du kontakte forfatter og komponist til den enkelte salme for at få tilladelse. Hvis rettighedshaveren er død for mere end 70 år siden er teksten eller musikken dog fri lige som Live-gudstjeneste på nettet er fritaget for betaling til Koda som ved fysiske gudstjenester. Sang- og salmetekster kan sættes på live-videoer, hvis kirken har en aftale med Copydan Tekst & Node. Læs mere her: https://www.kirke.dk/brug-af-musik-og-tekst-paa-nettet-her-er-den-godkendte-guide-til-kirker

Er du i tvivl eller ønsker du at indgå en licensaftale, kan du henvende dig på adressen: rettigheder@bibelselskabet.dk

God fornøjelse og pas på jer selv og hinanden.

Bibelen 2020

Hele Danmarks nye bibel: En mundret og nudansk oversættelse
Bibelen 2020. Foto: Carsten Lundager.
399,95

Sidetal: 1672 sider
Indbinding: Hæftet
Forlag: Bibelselskabet
Varenummer: 978-87-7232-210-0
Mål: 15 x 22 x 4 cm.
Udgave: 2. udgave
Andet: Vægt ca. 1,3 kg.