Bibelen online

Judits Bog Kapitel 2

Nebukadnesar planlægger hævntogt

I assyrerkongen Nebukadnesars attende regeringsår, på den toogtyvende dag i den første måned, lød der i hans palads en ordre til at tage hævn over alle landene, sådan som han havde sagt. Han sammenkaldte alle sine hoffolk og alle sine officerer, forelagde dem sin hemmelige plan og gav dem fuld besked om alt det onde, han ville ramme disse lande med. Også de mente, at han skulle udrydde alle, som ikke havde adlydt den ordre, han havde udstedt. Da assyrerkongen Nebukadnesar havde endt sin rådslagning, tilkaldte han Holofernes, der var øverstbefalende over hæren og den højeste i rang efter ham selv, og sagde til ham: »Dette siger storkongen, hele jordens herre: Når du nu går herfra, skal du tage mænd med dig, der stoler på deres egen styrke, 120.000 fodfolk og 12.000 heste og ryttere. Drag ud mod alle landene i vest, for de adlød ikke min ordre, og giv dem besked på at have jord og vand parat, for i min vrede vil jeg drage ud mod dem, dække hele jordens overflade med mine krigeres fødder og prisgive dem til udplyndring. Deres sårede skal fylde kløfterne og bækkene, og floderne skal fyldes med lig, så de går over deres bredder. Jeg vil føre fangerne til de fjerneste steder på jorden. Men du skal drage i forvejen og indtage hele deres område for mig, og når de overgiver sig til dig, skal du holde dem i forvaring for mig til den dag, de skal straffes. Ingen ulydig i dit område skal du skåne, men prisgive dem til død og udplyndring. Så sandt jeg lever og ved mit riges magt: Jeg har talt, og jeg vil gennemføre det med min egen hånd. Du må ikke overtræde én eneste af din herres ordrer, men du skal udføre dem nøjagtigt, som jeg har påbudt dig, og du må ikke tøve med at gøre det.«

Holofernes' felttog

Så forlod Holofernes sin herre, og han tilkaldte alle de øverste og hærførerne og generalerne i assyrerhæren, mønstrede elitetropper til kamp, sådan som hans herre havde befalet ham, 120.000 mand og 12.000 bueskytter til hest, og fordelte dem, som man organiserer en krigshær. Han tog et uhyre stort antal kameler, æsler og muldyr med til at bære trosset, utallige får, okser og geder til forplejningen, rigelig proviant til alle og store mængder guld og sølv fra kongens palads. Så begav Holofernes og hele hans hær sig på vej for at gå forud for kong Nebukadnesar og oversvømme alle landene i vest med deres vogne, ryttere og udvalgte fodfolk, og en stor broget flok – talrig som græshopper og som jordens sand – drog ud sammen med dem; de var så mange, at der ikke var tal på dem. De gik tre dagsmarcher fra Nineve i retning af Bektiletsletten og slog lejr på den anden side af Bektilet nær ved bjergene nord for Øvre Kilikien. Derfra drog han op i bjerglandet med hele sin hær, fodfolkene, rytterne og vognene, og han trængte igennem Put og Lud og udplyndrede alle rassitterne og ismaelitterne, der boede ved randen af ørkenen, syd for Kaldæa. Så gik han langs med Eufrat og videre gennem Mesopotamien, og han ødelagde alle de befæstede byer langs Abrona-bækken helt ud til havet. Han erobrede Kilikiens område, og alle, der satte sig op imod ham, huggede han ned. Så kom han til Jafets område, som ligger mod syd over imod Arabien. Han omringede alle midjanitterne, stak ild på deres telte og plyndrede deres kvægfolde. I hvedehøstens tid drog han ned på Damaskussletten, stak ild på alle deres marker, nedslagtede deres hjorde af får og kvæg, plyndrede deres byer, hærgede deres jorder og dræbte alle deres unge mænd med sværd.

Landene ved Middelhavskysten beder om fred

Skræk og rædsel fyldte dem, der boede i kystlandet, dem i Sidon og Tyrus, dem, der boede i Sur og Okina, og alle, der boede i Jamnia. Også de, der boede i Ashdod og Ashkalon, blev grebet af skræk for ham.

Krydshenvisning:

Judit 1,12

Krydshenvisning:

Dom 6,5 7,12

Note:

Kaldæa: efter flere græske håndskrifter, de gamle latinske og den syriske oversættelse. Göttingerudgaven har Keleon.