Bibelen online

Judits Bog Kapitel 3

De sendte nogle mænd til Holofernes for at bede om fred og sige: »Vi, den store konge Nebukadnesars tjenere, ligger for dine fødder. Gør med os, som du vil! Vore gårde, hvert et sted hos os, hver en hvedemark, fårehjordene og kvæghjordene og alle foldene ved vore telte står til din rådighed. Gør med det, som du har lyst! Også vore byer og deres indbyggere er dine tjenere; kom og gør med dem, som du finder det rigtigt!«

Mændene kom til Holofernes og meddelte ham disse ord, og han drog så med sin hær ned til kystlandet, besatte de befæstede byer og tog udvalgte mænd derfra til at forstærke sin hær. Folkene i disse byer og i hele omegnen modtog ham med kranse og med dans og pauker. Men han ødelagde alle deres helligdomme og fældede deres hellige lunde, for det var pålagt ham at udrydde alle landets guder, for at alle folk skulle dyrke Nebukadnesar alene og alle tungemål og stammer påkalde ham som gud. Så nåede Holofernes frem foran Esdrelon i nærheden af Dotan, som ligger over for Judæas vældige bjergryg, og de slog lejr mellem Gaba og Skytopolis. Dér blev han en måneds tid for at samle alt trosset, der hørte til hæren.

Note:

Skytopolis er identisk med det bibelske Bet-Shan, Jos 17,11, jf. 1 Makk 5,52; 12,40.