Bibelen online

Zakarias' Bog Kapitel 5

Synet om den flyvende bogrulle

Jeg løftede øjnene igen, og jeg så en flyvende bogrulle. Han spurgte mig: »Hvad ser du?« og jeg svarede: »Jeg ser en flyvende bogrulle, tyve alen lang og ti alen bred.« Han sagde til mig: »Det er forbandelsen, der breder sig ud over hele landet. Fra nu af skal alle, der stjæler, udryddes ved den, og fra nu af skal alle, der sværger, udryddes ved den. Jeg sender den ud, siger Hærskarers Herre.

Den kommer til tyvens hus

og til hans hus, som sværger falsk ved mit navn;

den skal slå sig ned i deres hus

og tilintetgøre det, både tømmer og sten.«

Synet om kvinden i kornmålet

Den engel, der talte med mig, trådte frem og sagde til mig: »Løft dine øjne og se, hvad der kommer der.« Da jeg spurgte: »Hvad er det?« svarede han: »Det er kornmålet, der kommer,« og han fortsatte: »Det er hele landets synd.« Og se, blylåget løftede sig, og der sad en kvinde i kornmålet. Han sagde: »Hun er ondskaben,« og så kastede han hende ned i kornmålet igen og slog blylåget i.

Jeg løftede øjnene, og jeg så to kvinder komme frem; vinden tog i deres vinger – de havde vinger som storke – og de løftede kornmålet op mellem jord og himmel. Jeg spurgte den engel, der talte med mig: »Hvor bringer de kornmålet hen?« Han svarede: »De skal bygge hende et hus i landet Sinear, og når det er færdigt, anbringer de hende der, hvor hun skal stå.«

Krydshenvisning:

Ez 2,9

Krydshenvisning:

1 Mos 11,2