Louise Fischer-Nielsen
Foredrag om Bibelen 2020: Hellige ord og hellig skrift?
Hvor går grænsen for, hvad man kan skrive i Bibelen? Foredrag med retoriker Louise Fischer-Nielsen.

Bibelens ord er ikke hellige – det er ordenes betydning, der er hellige. Sådan har Louise Fischer-Nielsen arbejdet med oversættelsen af Det Gamle Testamente til nudansk. Hun er retoriker og har været sproglig konsulent eller ”sprogvasker” på projektet. Hun har været med til at fjerne "Hærskarers Herre" og "Jahve", og hun har luget lidt ud i ordet "velsignelse", og hun har gjort sproget nemmere at læse op. Men kan man bevare betydningen, når man sprogvasker Det Gamle Testamente? Og hvor går grænsen for, hvad man egentlig kan skrive i Bibelen?

Sankt Markus Kirke, Forchhammersvej 12A, 1920 Frederiksberg C

Start: 12-08-2020 11:00

Slut: 12-08-2020 12:00